Rozpínající se představy čelních funkcionářů ČRK ?

Před měsícem jsem se zařekl, že posledních pár měsíců platnosti své licence třídy D strávím v klidu a bez toho, abych jakkoli komentoval jednání skalních  pomýlenců. Leč byla mi vnucena do rukou kopie článku z klubovního plátku ČRK "Radioamatér 6/2005", ve kterém se Libor rozepisuje o článku v časopise CQ, věnovaného otázkám budoucnosti DX provozu a společně s autorem originálu vyjadřuje nové, fundamentální názory na budoucí způsoby DX provozu.

Polaskejte tedy své celotýdenním pnutím vyčerpané mysli a začtěte se společně s námi do několika perel, kterými tento "Guru" rozechvěle obšťastňuje své klubovní soudruhy. Opravdu, stojí to za to:

Cituji:

"Různé pohledy:

Po mnoho let jsme pozorovali dva základní pohledy na amatérské rádio. Byli to DX-mani (do kterých můžeme zahrnout i závodníky a sběratele diplomů) a „komunikátoři", pro lepší vysvětlení ti, kteří navazují dlouhá spojení nebo se věnuji komunikaci při nouzových situacích, přes převáděče apod. Jsou zde ještě konstruktéři, ale ti se věnují více tvůrčí činnosti než komunikacím.
FM provoz na VKV a převáděče, kde se velké množství nových hamů seznamuje s naší zálibou, posiluje svou přirozeností skupinu "komunikátorů".  Slabé VKV signály a VKV závody naopak vedou nováčky k DXinku. Avšak tyto aktivity obecně vyžadují investice do speciálních a drahých zařízení a antén, které si mnoho nováčků nemůže dovolit."

Aby tedy bylo konečně jasno: 

Ale ani tohle úvodní plivnutí pod nohy slušných radioamatérů autorovi nestačí:

"... pokrokové technologie společně se změnami pohledů regulátorů pokračují ve změnách budoucnosti amatérského rádia. Vymezení mezi drátovými a bezdrátovými komunikacemi smazávají modemí integnované systémy, využívané komerčními uživateli.... Je to využití internetu ..., linkování současných VKV převaděčů na velké vzdálenosti, nebo využití internetu k dálkovému přístupu (modulaci a ovládání) KV stanic. Na poslední dvě možnosti se pak zaměřuje diplom CQ iDX."

Konečně mi tedy svítá:

Již nebudu muset více tápat v temnotách a snažit se o neumělou definici toho, co to je DX provoz na VKV - zde si to každý může přečíst:

... na "linkování současných VKV převaděčů na velké vzdálenosti ... se zaměřuje diplom CQ iDX."

S tím souvisí i další moudro:

"Rozpínající se dlouhodobá představa:

V současné době existují hlavně ve Spojených státech rozsáhlé sítě převáděčů, které jsou propojeny pomocí mikrovlnných linek. Tyto sítě poskytují uživatelům spojení s ručními nebo mobilními zařízeními po mnoha státech. Vývoj VoIP (Voice over Internet Protocol) vedl k rozšíření tohoto konceptu prostřednictvím internetových linek od mnoha států k mnoha zemím. V mnoha směrech je použití IRLP (Internet Radio Linking Project) nebo EchoLinku při jízdě podobné,  jako použití 20 m zařízení ve voze, pouze bez tohoto zařízení a mobilní KV antény. V prvém přiblížení k DX spojení stačí ruční nebo mobilní VKV FM zařízení. Po uskutečnění spojení rychle zapomínáš, že k propojení nesloužila ionosféra, ale dráty a satelity, a soustřeďuješ se na to, že jsi hovořil se vzdáleným radioamatérem. A o tom DXing je."

Pozor, narodil se nám tu snad nový věrozvěst, v jehož díle by měli pokračovat všichni ti, kteří již nyní pokračují  v díle těch, kteří byli první...?

Zvažte to sami!  V každém případě by neměly zapadnout následující myšlenkové obraty našeho slovutného učitele a moudrého rádce všech členů ČRK:

Co k tomu dodat?  Snad jen konstatování, že všem těmto ionosférickým a internetím "echt DXmanům" my, kteří jsme za desetiletí své činnosti na VKV již dospěli do kategorie nováčků - komunikátorů, přejeme ze srdce hodně štěstí.

se smutným úsměvem

OK1VPZ

diskusní stránka OK2KKW