Změna všeobecných soutěžních podmínek VKV závodů pro stanice ve Velké Británii.

Na webové stránce VHF Contest Committee RSGB se objevila informace o změně podmínek VKV závodů, platná pro stanice z UK počínaje 1.5.2007:

Přinášíme čtenářům webových stránek OK2KKW neoficiální překlad této změny:

Komise RSGB pro VKV závody změnila pravidla  všeobecných soutěžních podmínek, týkající se užívání DX Clusteru a použití ostatních spotovacích a chatovacích sítí (včetně možností, které nabízí internet - například ON4KST) ve VHF a UHF Contestech RSGB.

Změněná pravidla zní takto:

4i. Aktivní používání (zasílání zpráv, dohadování skedů, annoncování vlastní značky atd.) na DX Clusteru a ostatních spotovacích a chatovacích sítí (včetně možností, které nabízí internet - například ON4KST) k pomoci v závodě na 6, 4, 2m a 70 cm je zakázáno ve všech RSGB Contestech s výjimkou třech závodů, které jsou koordinovány v IARU (50MHz Contest v červnu, 144MHz VHF Contest v září a UHF-SHF Contest IARU v říjnu) a 144MHz Marconi Memorial Contestu v listopadu, kde je to povoleno podle podmínek IARU pro tyto závody. Můžete však spotovat DX stanice za předpokladu, že přitom nebude uveden váš provozní kmitočet.

4k. všechny informace musí být přijaty na pásmu v čase spojení a na pásmu, které je právě v užívání. Databáze nesmí být použity k doplnění chybějící informace. DX Cluster, zpětné volání apod nesmí být použito k poskytnutí, nebo potvrzení jakékoli informace, týkající se závodu.

Tyto revidovaná pravidla vstupují v platnost v půlnoci na 1.května 2007


Jako pomoc operátorům porozumět těmto revidovaným pravidlům RSGB uvádí v následujícím seznamu, co se smí a co nikoli:

 • Můžete spotovat DX stanice, které jste dělali, nebo slyšeli, když jste se přelaďovali po pásmu. Pomůžete tím ostatním.
   

 • Můžete používat DX Cluster, abyste si během závodu pomohli nalézt DX stanice
   

 • Nesmíte používat DX Cluster, aby DX stanice našly vás
   

 • Nesmíte požádat jiné stanice, které jste udělali, aby vaši stanici spotovaly.
   

 • Nesmíte spotovat DX stanici, kterou jste právě udělali na vašem kmitočtu.
   

 • Nesmíte spotovat jiné stanice z vaší contestové skupiny (pokud soutěžíte v týmu v multi/multi bandových závodů, jako je UKAC, AFS, VHF NFD apod)

(volný překlad OK1VPZ)


Tato změna pochopitelně má ohlas i jinde. Podle očekávání se okamžitě ozvaly ovace od těch EME operátorů, kteří striktně odmítají digitální druhy provozu. Naopak jiní si uvědomují, že jde o pokus o návrat v čase a VKV provoz to spíše poškodí. Domnívají se, že rozhodujícím kriteriem by měl zůstat hamspirit. Jako příklad těchto dvou postojů uvádíme kopie některých vyjádření k této záležitosti, které zazněly  na EME emailovém diskusním fóru:

 
Hi All

with great satisfaction I saw the revised VHF General Rules by the  RSGB Contest Committee. Surely a very important step forward for the advancement of RADIO during a Contest. Not Internet! Moreover, it is very interesting to see that ALL information must be COPIED off air at the time of the QSO and on the band in use. Databases must NOT be used to fill in missing information. So in my understanding, Deep Search Decoder in JT65 using the calls3.txt file, is not allowed in Contest Operation also.

73

Jimmy SV1BTR

 

 

At the risk of re-igniting the Digital/CW debate yet again, I don't understand why anyone would take "satisfaction" or pleasure from this rules change. I find this revision of the rules a significant step backwards, not forwards, hoping to achieve a "purity" that generally never existed in the first place. Why is it necessary for the "CW Forever" forces to impose their operating style on folks who are not running CW? More to the point, why is it necessary to denigrate and marginalize new operating modes because some choose not to use them? I do not have an issue with the intent of Point 4k. of the rules...I agree, the contact info must be passed on the air, not via the Internet. But the data still has to be received in order for a decode to print out. WSJT doesn't play "fill in the blanks." And if there's a question mark in any of the data fields, I choose not to accept it as "solid copy" unless the information is decoded the same way in a second transmission. As to the issue of self-spotting on the clusters, it's the same as a big EME station anouncing before the contest that he will be active on his "usual frequency." If people know where to look, it often is the difference between possible and not possible, especially with signals that are not audible in the first place; they ARE still decodable if you have some idea where to look. It strikes me that CW and digital are different operating modes; why not allow each to evolve in a fashion that makes sense for it? Why not allow them to co-exist as different, but not mutually exclusive modes. And why would the Rules Committee not solicit input from all concerned parties before making a rules change of this magnitude?  I enjoy operating CW. I greatly respect the accomplishments of the CW pioneers of EME. I do not, however, want to see the digital modes marginalized by people who are unwilling to look forward to a future that isn't the same as the past.

Steve Gilbert K1SG
 

Self spotting DURING a contest is not the same as anouncing activity and possible tx frequency BEFORE a contest. Self spotting is prohibited in all HF contest rules. Use of clusters then is "assisted" category if allowed at all in a particular contest

73 Peter DF3KV
 

Interesting,

I would never ever suppose that moon bouncing influences human brain so hard. Maybe, we should take a special care about these so deeply impacted. A cup of ham spirit every morning or so ? Any ideas ? 73 and GL, Vladimir, OK1DAK/OK1KIR