Maják SR2VHM (JO94II) je opět v provozu

3.11.2008 po několika měsících přerušení způsobené renovací zařízení znovu zahájil provoz maják SR2VHM, který funguje jako dříve s výkonem 5 W na frekvenci 144.487 MHz. Zprávy o poslechu prosím posílejte na adresu sp2pzh@pg.gda.pl

Více informací o našich majácích najdete na stránkách: http://www.pg.gda.pl/org/sp2pzh/bezobs.html & http://www.pg.gda.pl/org/sp2pzh/bik144mhz.html

73!
Team SP2PZH
http://www.pk-ukf.org.pl/news.php

Poznámka OK1TEH: Maják SR2VHM je v Praze v JO70FD slyšitelný i za průměrných podmínek šíření (vzdálenost 551km) a je velmi dobrým indikátorem zlepšených podmínek ve směru do OH/LY/UA2.


SR2VHM beacon (JO94II) is back in operation

On 3rd November 2008 after several months of interruption is back on air VHF beacon SR2VHM, which power is still 5 W on the frequency 144.487 MHz. Pse report this beacon at email address: sp2pzh@pg.gda.pl.

More information about our beacons can be found at our web: http://www.pg.gda.pl/org/sp2pzh/bezobs.html & http://www.pg.gda.pl/org/sp2pzh/bik144mhz.html

73!
Team of SP2PZH
 http://www.pk-ukf.org.pl/news.php

Note of OK1TEH: SR2VHM used to be heard in Prague JO70FD during average tropo propagation (QRB = 551km). This beacon is pretty good indicator for a tropo openning in direction to OH/LY/UA2 area.