Stabiliz
átor napětí stínící mřížky G2
(for English version look below)

Převzato z / by:  http://www.cqham.ru/pa12_7.htm

V radioamatérských vysílačích se často používají výkonové svazkové tetrody GU34, GU43, GU74 apod. Tyto elektronky mají jednu nepříjemnou vlastnost, spojenou se vznikem tzv. dynatronového efektu, který se projevuje tak, že napětí na druhé mřížce má tendenci se samovolně zvyšovat mimo povolené rozmezí  až do nebezpečných hodnot, což může vést k průrazu elektronky. Tento dynatronový jev vzniká v okamžiku přechodu zesilovače do stavu, kdy je napětí na anodě ve svém minimu menší, než napětí na druhé mřížce a sekundární emise elektronů z anody (kterou teče v tom okamžiku velký proud) zamíří ke druhé mřížce, který má v tom okamžiku vyšší potenciál, což vede ke vzniku proudu, který vytéká z druhé mřížky z elektronky ven a má snahu zvyšovat její napětí, což může vést až k pozitivní vazbě a průrazu elektronky. Více o tomto jevu zde, zde. Dochází k tomu nejen při dynamických změnách buzení elektronky, ale také při výrazné změně zatížení anodového obvodu - například při přechodu vysílání - příjem. Je zřejmé, že nesprávné, nebo  nedbale navržené obvody a jejich nastavení mohou snadno zesilovač dovést mimo povolené pracovní hodnoty elektronky.

Běžné používané seriové stabilizátory napětí nedokáží udržet elektronku na konstatním napětí druhé mřížky v režimu, kdy proud z elektronky vytéká ven a takový jev může dokonce vést ke zničení seriového stabilizátoru reverzním napětím. Níže uvedené schema paralelního stabilizátoru napětí v širokém rozsahu plní požadavky, vznikající při napájení stínící mřížky výkonové tetrody. Takový stabilizátor ovšem má nízkou energetickou účinnost, ale protože výkon na stínící mřížce není velký, není to velkým nedostatkem.

Poznámka / note: KT812A: NPN 400V/10A/50W;  KT603: NPN 30V/300mA/0,5W;  KD105: 400V/1A; 
D814A: zener.dioda 7,5V/5mA/0.35W; D814D: zener.dioda 13V/5mA/0,35W; D815G: zener.dioda 10V/500mA/8W

Schema stabilizátoru nepotřebuje speciálního výkladu, tranzistory je možné vyměnit za jiné typy, přičemž ovšem regulační tranzistor musí být maximální provozní kolektorové napětí nejméně 400V (raději více). Plocha chladičů, na kterých je umístěn regulační tranzistor VT1 a zenerova dioda VD3 je závislá od proudu, vytékajícího z druhé mřížky, který musí tento stabilizátor absorbovat.

The Voltage stabilizer of a screen grid

In amateur transmitters power tetrodes like GU34, GU43, GU74 and others are widely applied. Such lamps have one unpleasant feature connected with occurrence of dynatron effect which is shown that the pressure on a screen grid spontaneously increases up to the dangerous values deducing a lamp out of operation and even damage the tube. More here, here. Dynatron effect arises during the moment of transition of the amplifier in deep mode, when voltage on the plate is even below G2 voltage which may happen not only at change of a driving voltage,when voltage on other electrodes of a tube is constant, but also at change of tube load by the aerial. It is obvious, that wrong or negligent adjustment of the amplifier can lead to failure of a lamp.

Widely widespread serial voltage stabilizers do not prevent a lamp from increase of a screen voltage, moreover the stabilizer can be deduced by out of operation raised return voltage. The sugested parallel voltage stabilizer to the greatest degree meets the requirements, arising at a feed of a screen grid of power amplifier tubes. Such stabilizer has very low EFFICIENCY, but it is not important, as the power consumed, or generated by a screen grid, is not such significant.

The Scheme of the stabilizer does not demand any special explanatories, it is possible to use other transistors, just the regulator transistor should have at least max. admissible collector voltage not less than 400 Volts. Area of radiators on which regulating transistor VT1 and diode VD3 is mounted, depends on a current consumed / generated by a screen grid.

Jurij Petrov, UT5TC

volný překlad/translation by OK1VPZ

Comments:
23.12.2004 10:18 de:EW1MM Игорь Подгорный # Полярность диода VD4 до 22.12.2004г. ...  --  Игорь EW1MM...
15.12.2004 13:47 Оказывается эту схему все-таки можно еще дополнить последователь...  --  UN7AD Виктор....
10.12.2004 03:22 Р-140. По совету Сергея, UA0LEC сделал ещё проще: Взял 30шт. стаб...  --  Filin-2000
22.06.2004 21:51 От перегрева вышел уже второй транзистор (радиатор имел весьма вн...  --  RV6HQX
19.03.2004 18:33 А как сделано в Р-140, совсем без стабилизации?...  --  ua9oai
27.02.2004 17:57 пожалуй более оригинального решения придумать невозможно. Такая и...  --  UN7AD
27.02.2004 16:17 Пожалуй надежнее будет в качестве регулирующего элемента использо...  --  UT0YO
25.02.2004 08:03 Стабилизатор это хорошо, плохо только если лампа стрельнет или в...  --  габдрахман

Pozn. překladatele: viz také http://www.ok1baf.wz.cz/g2/g2.htm