Mikrovlnné a EME VKV setkání Tři studně 2003

Letos se konalo již jubilejní dvanácté setkání  VKV konstruktérů a závodníků se zaměřením na radioamatérská pásma nad 1 GHz na jiném místě, než řadu let předtím, a to v hotelu Hutník v lokalitě Tři studně, jen několik málo km od tradiční Studnice. Důvodem této změny byl stále rostoucí počet návštěvníků a omezená kapacita horské chaty Studnice. 

Letos se tohoto tradičního setkání zůčastnilo cca 140 registrovaných návštěvníků, což bylo opět o něco více, než dříve. Organizátorem setkání byl OK-VHF Club a z jeho členů se jeho organizaci asi nejvíce věnoval OK1DFC se svým synem, dále OK1CA, OK1FM a samozřejmě OK1DCI.

Letošní počasí se opravdu povedlo, a tak  vždy o přestávkách se posluchači přednášek "vyrojili" ven, kde již byla díky sponzoringu některých firem přichystána káva a koláčky...  Ovšem ten hlavní důvod k tomu, abychom se všichni potkali, byla nejenom snaha se opět vidět, popovídat, ale také prodiskutovat co  je nového, poslechnout si technické a provozní přednášky.

Protože se tohoto jednání zúčastnila pravděpodobně většina českých VKV radioamatérů (a nejen jich - hojně zastoupeni byli také naši slovenští přátelé, řada polských radioamatérů a dokonce dva zástupci známého radioklubu DF0MTL), nebudeme psát zde o setkání zprávu, ale jen se podíváme na některé momenty objektivem fotoaparátu:

Setkání začalo tradičně - rozdávaly se diplomy a ceny za radioamatérské závody roku 2002.

 

 Protože OK-VHF Club mimo jiné také do jisté míry supluje chybějící vyhodnocení naší majoritní radioamatérské asociace, která nevyhodnocuje kategorii Multi multi a Multi single v UHF Contestu IARU, došlo i k vyhlášení pořadí v těchto kategoriích za rok 2002 a předávaly se poháry:

V kategorii single - všechna pásma zvítězil jako téměř tradičně Pavel OK1AIY, 

 

v kategorii Multi - multi také jako již téměř tradičně kolektiv OK1KIR, za který převzal pohár Jirka OK1DCI

 

A potom se již rozdávaly pěkné plakety za vítězství v mezinárodním hodnocení  UHF Contestu 2001, které darovala italská radioamatérská asociace ARI.

              

Oceněni byli OK1IA, OK1KIR a OK1KIM. Setkání se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit další vítěz, OK1VAM a škoda byla také v tom, že ARI nenašel způsob   jak (alespoň papírovým diplomem) ocenit i další stanice (minimálně do 3 místa mezinárodního pořadí). Těch odměněných špičkových stanic by totiž v tom případě bylo z řad OK radioamatérů více...

A potom již začaly přednášky, které byly po celou dobu setkání poměrně hojně zastoupeny pozornými posluchači:

 

Cyklus přednášek zahájil OK1FM, který představil nové webové stránky OK-VHF Clubu:

 

pokračoval přednáškou OK1DFC, věnované vývoji v provozu EME:

dále vystoupil OK2ZZ s přednáškou o anténách:

a  OK2AQK s přednáškou, ve které jsme se mimo jiné věnoval přípravě nové radioamatérské družice Phase 3E, která by se měla objevit na nebi v roce 2006:

během přestávek na kávu se živě diskutovalo

 

Ovšem k vidění byly i zajímavé konstrukce - například tento předzesilovač OK1VCO se vstupním tranzistorem  z vadného mobilního telefonu, který má na 144 MHz šumové číslo 0,6 dB.

 

Na místě bylo možné donesená zařízení měřit až do pásma 24 GHz - zde  OM2TW se svým předzesilovačem

 

Perlou bylo funkční zařízení pro ssb na 241 GHz OK1AIY a OK1UFL

 

 

Cyklus přednášek zakončila diskuse přítomných s OK2ZI a OK1CDJ o zasedání IARU v San Marinu a o dalším postupu v záležitosti problémů s elektromagnetickou slučitelností na VKV, zejména v pásmech 70 cm, kde různé lobby prosazují  provoz družicového radarového systému pro průzkum zemských přírodních zdrojů . 

(viz agenda 1.38 WRC - čtěte také strany 103 až 106 tohoto dokumentu, ve kterém se vláda USA staví za zastavení tohoto projektu a navrhuje pro průzkum přírodních zdrojů použít pásma 15, 26 a 37 GHz). Je na nás, abychom se také my ze všech sil zasadili o to, aby zástupci ČTÚ na připravované světové radiokomunikační konferenci odmítli použití pásma 430 až 440 MHz pro tento družicový radarový projekt. (viz také zde , zde a zde.)

 

A potom se již povídalo a diskutovalo a diskutovalo zcela neformálně.... a také se přitom pochopitelně občas něco popilo.  

Zde je třeba "džej ár" N1GA:

 

a OK2PWY, OK2JI, OK2BDS a další...a

 

ZdeAle ještě předtím, než se setmělo,  jsme se společně s těmito kluky z DF0MTL byli (s Rudou OK2ZZ ) podívat na stanoviště OL2R. Zde jsou jejich antény v "plné kráse".

 

a tady nahoře paraboly pro 23,13,6,a 3 cm pásma:

 

návštěvu jsme zakončili pohledem do "kotelny":

 

Na setkání byl pochopitelně k dispozici sborník na CD , který připravil OK1DFC ve spolupráci s ostatními, a který se, podobně jako vloni, věnuje především velmi užitečným softwarovým pomůckám pro návrhy antén, obvodů, EME provoz atd. Sborník lze ještě doobjednat emailem na adrese OK1DFC.

Jubilejní, "tuctové" setkání VKV radioamatérů, zaměřené na mikrovlnnou a EME komunikaci je tedy za námi. Těšíme se na příští.

Další informace o setkání na Třech studních se dočtete také na stránkách OK-VHF Clubu.

 73! OK1VPZ

 

PS: slibuji, že příští rok se na své vystoupení lépe připravím a nebudu "vařit z vody".