Přinášíme jeden z dalších dokumentů relativně nedávné historie našeho radioamatérského života

V září 1990 se na Klínovci pořádalo další ze série tehdy populárních radioamatérských setkání. Vedle technických a provozních příspěvků mnozí účastníci tohoto setkání živě reflektovali změny, ke kterým došlo v naší společnosti na konci roku 1989 a v průběhu roku 1990 - a s výjimkou nemnoha jedinců podepsali petici, která byla následně odeslána tehdejšímu Parlamentu - Federálnímu shromáždění Československé federativní rebubliky. Posuďte sami, co tehdy účastníci podepsali, kdo petici podepsal a zejména jak je, či již není obsah této petice dodnes aktuální. Vzpomeňte například prohlášení OK1XU z roku 1990 o "ryzé přechodnosti členství ČRK" ve Sdružení. Další články z naší novodobé radioamatérské historie můžete najít zde.