Pár slov k rušení VKV majáků, provozovaných pod kuratelou ČRK.

To, že "Český radioklub" českým VKV radioamatérům neprospívá, ale spíše škodí, je dávno známou skutečností. Ovšem to, že se v téměř pětimilionovém rozpočtu této organizace, zdatného to nástupce Ústředního radioklubu Svazarmu, nenajde pouhých cca 25 tisíc korun ročně na zachování provozu VKV majáků OK0EA a OK0EB je hanebností prvního řádu! (Zato  na soudružskou návštěvu OK1VJV a OK1VEY na setkání ve Vysokých Tatrách, či na návštěvu OK1UDN v Litvě se jistě finance najdou, že.)

Obrátil se na nás jeden z postižených operátorů, kterým v těchto dnech ČRK doručil dopis následujícího znění:

Nechci zde polemizovat, jak dobře, či špatně hospodaří ČRK s finančními prostředky, které má k dispozici, třebaže všichni OK radioamatéři, bez ohledu na jejich členství, či nečlenství v ČRK, nepochybně mají právo se k jeho hospodaření vyjadřovat - vždyť majetek ČRK byl získán především převzetím bývalého radioamatérského majetku bývalého Svazarmu (a měl by tedy z principu patřit všem tehdejším licencovaným radioamatérům), a když měl být tento majetek rozdělen mezi nové radioamatérské organizace, které vznikly po roce 1989, ČRK se samozvaně prohlásil za jediného zástupce českých radioamatérů a podpisem OK1VJV ve spolupráci s řadou spřátelených STBáků  "převzal" celý majetek bývalého Ústředního Radioklubu Svazarmu i s tím souvisejícími vazbami (dotace od Sazky a MŠ). Věnujme se raději krokům, které ČRK učinil během posledního roku na cestě k vyklizení radioamatérských VKV pásem ve prospěch komerčního provozu:

Celá situace by se ve zkratce dala popsat asi takto:

Vtírá se tedy otázka, proč ČRK jednal právě tak, jak jednal - zda jde o úmysl, nebo o prostý šlendrián. Zkusme se tomu podívat "na zoubek":

14.ledna 2005 by schválen rozpočet ČRK na rok 2005 - zápis a rozpočet zde. Připomínám, že jen z nemovitostí, "převedených" z majetku Svazarmu, má ČRK výnos okolo 2 milionů ročně.

17.května 2005 se sešla Rada ČRK a odsouhlasila rozpočet za rok 2004 (viz zde) V zápisu z tohoto zasedání se objevují tyto zajímavé informace:

Mimo to se tam objevuje ještě zajímavá informace o "tajných webových stránkách ČRK", které jsou dostupné jen Vy Voleným....:


(Jaké to asi jsou informace, když nesmí být dostupné členům této organizace?)
 

Další zasedání Výkonného Výboru ČRK bylo 26.července . V ČRK začíná přituhovat. Staré finanční toky z dob Svazarmu se krátí:

Kde vzít chybějící finanční prostředky? Snad ne snížením rozpočtu pro Radu ČRK? Kdepak, řešení se pochopitelně najde - na úkor provozu VKV:

Následuje zasedání Rady ČRK v Holicích (zápis zde):

Z tohoto zápisu jasně vyplývá, že otázka dalšího financování provozu dvou VKV majáků, z nichž jeden (OK0EA) je pro evropský i tuzemský VKV provoz, zejména na mikrovlnnách zcela klíčový, byla nastolena ZCELA BLBĚ!. Na tomto jednání byla řešena především otázka financování VKV převaděčů  (té hanby všech slušných českých VKV radioamatérů) a financování umírající sítě Packet radio, jejíž další provoz již nemá v době levného přístupu k Internetu prakticky žádný smysl. S vaničkou bylo vylito i dítě...

Věta, že otázka dalšího provozu VKV majáku OK0EA není stejně kritická, jako zachování provozu sítě Packet radio, je FACKOU NEJEN ČESKÝM VKV RADIOAMATÉRŮM, KTEŘÍ SE VĚNUJÍ DX MIKROVLNNÉMU PROVOZU, ALE ZÁROVEŇ SDĚLENÍM CELÉ EVROPĚ:

DX VKV A MIKROVLNNÝ PROVOZ JE V OČÍCH VEDENÍ ČRK NĚČÍM ZCELA BEZCENNÝM!

(Jejich priority jsou totiž zcela jinde...)

________________________________________________________________________________

Co dodat na závěr? Asi nic - žádné další jednání Rady ČRK se od Holic zřejmě nekonalo (alespoň na strankach ČRK se v tomto smyslu nic nepíše), operátory dotčených zařízení kontaktoval ČRK (úkol 73/5/2005) namísto v srpnu až na začátku prosince...  Tak pozdě, aby již nebylo možné učinit žádné další kroky k záchraně... Víte, jak složité a časově náročné je dojednat novou, cenově a obsahově přijatelnou smlouvu? Navíc takovou, která se týká pouze jednoho, nikoli desítek zařízení, a u které jsou tedy vyloučeny množstevní slevy? Sdělil snad ČRK provozovatelům majáků, kolik je ochoten přispět na provoz těchto zařízení? A zdali takový příspěvek bude schopen garantovat alespoň 5 let, aby mělo smysl takovou smlouvu uzavírat?  Kdepak - a proto také deklarace, uvedená výše v zápisu z Holic nejsou ničím jiným, než jen falešnými sliby. Pokud by Radě ČRK, ve které sedí takový "mikrovlnný expert" jako je OK1VHF, skutečně šlo o nalezení východiska, jednala by v případě VKV majáků nepochybně zcela jinak!

Od začátku roku 2006 tedy zřejmě celá evropská radioamatérská komunita přijde o signál majáků OK0EA a OK0EB. Možná, že by bylo dobré připomenout, že historie VKV majáků v OK sahá až do roku 1964. I když - proč to připomínat. Dalším stovkám VKV radioamatérů to pouze snímá klapky z očí. Spolu s námi už vědí, že "Český radioklub"  VKV radioamatérům neprospívá, ale spíše škodí.

OK1VPZ

PS: Hodláme učinit kroky, abychom v následujících měsících provoz těchto majáků, nebo alespoň OK0EA, obnovili. ČRK nechť zůstane v očích evropských VKV radioamatérů z ostudy kabát.