Na základě přání Franty, OK1CA zde uvádíme kopii pozvánky, zveřejněné na webové stránce OK1DFC.  Místo konání semináře najdete tady.


EME a mikrovlnný seminář 2003

pořádá OK-VHF Club

16. – 18. května 2003

 poslední úprava - 23.01.2003


Jménem vedení OK-VHF clubu si vás všechny, zájemce o EME a mikrovlnnou techniku, dovoluji co nejsrdečněji pozvat na 12. seminář o výše uvedené problematice.

Zdenek SAMEK - OK 1 DFC


 

12. EME a mikrovlnný seminář se bude v roce 2003 konat v objektu hotelu Horník - Tři Studně. Organizátoři zvolili změnu místa konání oproti minulým ročníkům z prostorových důvodů. V objektu hotelu je k dispozici 104 lůžek, místo pro přednášky a měření. Jelikož se rok od roku hlásí více účastníků, byla tato změna nutná. Bylo rovněž přistoupeno k organizačním změnám. Je zajištěno ubytování se snídaní a obědy z důvodu zkrácení času potřebného na oběd bude výběr ze tří hotových jídel. Dále se organizátoři rozhodnuli vybírat zálohy na účast z důvodu nutnosti zajištění naplnění objednané kapacity.  

Jako v minulých ročnících bude zajištěno opět měření. Na přihlášce, nebo po příjezdu je možno přihlásit zařízení k měření do pořadníku, který bude průběžně doplňován u pořadatelského stolku. Z organizačních důvodů a po zkušenostech z minulých ročníků, bylo přistoupeno k nové organizaci semináře a měření. Pro měření bude vyhrazen zvláštní prostor a kromě osoby spojené s přineseným zařízením, nebude nikomu umožněno vstupovat do vyhrazeného prostoru. Mějte prosím pochopení pro osoby, které tuto činnost budou vykonávat a vezměte rovněž v úvahu cenu používaných přístrojů a zařízení. NEBUDE MOŽNO NA MÍSTĚ NIC "BASTLIT"!!!. Jedná se o možnost změření parametrů a jako takové bude každé zařízení limitováno 15 až 30 minutami času podle typu měření. Bude možnost měřit :

Šumové číslo předzesilovače a transvertoru, PSV antény případně ozařovače, útlum koaxiálního kabelu a výkon vysílače do kmitočtu 11 GHz (výkon také v pásmu 24 GHz). Bude též k dispozici analyzátor spektra do kmitočtu 40 GHz. Je třeba, aby všechny měrné objekty byly zakončeny standardními koaxiálními konektory (typu N, SMA, 7/16") nebo vlnovody (R70, R100, R220). Osoby provádějící měření budou rovněž přednášet a je nutno tuto činnnost koordinovat. Máte-li již nyní zájem o zajištění času k měření, nebo v případně nejastností, kontaktujte laskavě Frantu OK1CA na ok1ca@ges.cz, který je hlavním koordinátorem uvedených měření. 

Pro zajištění rezervace je tentokrát nutné uhradit zálohovou platbu na č.ú. OK-VHF clubu 1935164339 / 0800 . Do variabilního symbolu prosím uveďte číslo dle následujícího vzoru. 03xx kde za xx doplňte počet osob za které zálohovou platbu provádíte. Budete-li platit za dvě osoby, formát čísla bude 0302. Toto číslo je nutné pro organizaci a přehled přijímaných plateb. Do rubriky zpráva pro příjemce uveďte laskavě svoji volací značku, která bude vlastním identifikátorem plátce.

Dále prosím po příjezdu proveďte ihned prezentaci u pořadatelského stolku připraveného u vchodu, kde vám budou zodpovězeny případné dotazy a bude vám doúčtována zbývající část poplatku.

Položka za osobu:

Cena Kč:

Záloha Kč:

Poznámka:

Ubytování + snídaně 16.-17.-18.5.2003

580,-

500,-

Ubytování v pokojích se sociálním zařízením 2 noci   I.kategorie

Ubytování + snídaně 16.-17.5.2003

290,-

250,-

Ubytování v pokojích se sociálním zařízením 1 noc   I.kategorie

Ubytování + snídaně 16.-17.-18.5.2003

420,-

350,-

Ubytování v pokojích se společným sociálním zařízením 2 noci   II.kategorie

Ubytování + snídaně 16.-17.5.2003

210,-

180,-

Ubytování v pokojích se společným sociálním zařízením 1 noc   II.kategorie

Oběd 17.5.2003

80,-

0

Polévka, hlavní jídlo-výběr ze tří druhů, ovoce, nebo zákusek (výběr na místě)

Oběd 17.-18.5.2003

160,-

0

Polévka, hlavní jídlo-výběr ze tří druhů, ovoce, nebo zákusek (výběr na místě)

Večeře pátek a sobota 16.5 a 17.5.2003

Večeře v pátek a sobotu je zajištěna formou vlastního výběru a platby v restauraci hotelu Horník, jelikož se předpokládá různý čas příjezdu účastníků semináře. Během celého semináře bude otevřena pro potřeby účastníků restaurace a kavárna.

Prezentační a manipulační poplatek

60,-

0

-

 Bez prezentace, úhrady registračního poplatku a obdržení identifikační visačky s call není možno provádět měření ani zúčastnit se přednášek!

 Pochopte prosím, že i pronájem a organizace takovýchto akcí stojí mnoho peněz a organizátoři v minulém období vše hradili z vlastních prostředků což se snad v dnešní době již jeví zbytečné.

Pořadatelé předpokládají rovněž vydání sborníku a CD-romu s mikrovlnnou tematikou, navazující na sborníky z minulých let.


Přihláška na seminář

zde

od 15.2.2003

zde naleznete po tomto datu přihlašovací formulář


PROGRAM SEMINÁŘE

BUDE JEŠTĚ DOPLŇOVÁN

!!!! sledujte tuto stránku !!!!

Máte zájem o nějaké konkrétní téma ?

- PIŠTE -

Pátek: 16.5.2003

 

15.00 – 21.00    Příjezd a registrace účastníků semináře, zahájení měření, diskuse, večeře.


Sobota: 17.5.2003

08:00 – 09:00 Snídaně

 

09.00 - 09.30    Zahájení setkání,  předání diplomů a pohárů OK VHF Clubu

    Franta - OK1CA, Zdeněk - OK1DFC

                            Předání plaket za UHF EU - 2001

                            Karel - OK2ZI

09.30 – 10.00   EME provoz v roce 2002 a informace o 10. EME Konferenci 2002 v Praze

                            Zdeněk - OK1DFC

10:00 – 10:15      Přestávka

 

10.15 – 11.00   Digitální druhy provozu pro EME

    Daniel - OK1DIG

11.00 – 11.50   Využití offsetových parabolických antén pro mikrovlnná pásma

                            Ruda - OK2ZZ

 

12:00 - 13:00 Oběd

 

13.30 – 14.00    .....................................................

                 call 

14.00 – 14.45    Nové poznatky a řešení feedů se septum-polarizační přepážkou pro středové antény s f/D 0,35 – 0,7.

                            Zdeněk - OK1DFC

14:45 – 15:00      Přestávka

 

15.00 – 15.45    Informace o konferenci IARU v San Marinu a činnost VKV komise, VKV soutěže na UHF pásmech.

                            Karel - OK2ZI

15.45 – 16.15     ………………………………………….

                            call

16.30 – 17.00    …………………………………………..

                            call

17.00 – 17.45    Zhodnocení měření zařízení a antén účastníků semináře

                            Jirka - OK1DCI, Franta - OK1CA

18.00 - 19.00    Diskuse – řídí Zdeněk - OK1DFC

 

19:00 – Večeře

 

po večeři:   dle vlastního uvážení, diskuse k přednášené problematice, volná zábava bez omezení ve všech prostorách střediska. V případě potřeby možnost panelové řízené diskuse v klubovně, vinárna volná diskuse.


Neděle 18.5.2003

09.00 - 10.00         Snídaně

10.00 - 12.00         Diskuse a zakončení semináře