Kvalita SSB signálů z Kenwoodu TS 2000 na 23 cm

podle Dimitrije RA3AQ    z  18.dubna 2006

Kopie článku zveřejněného zde: http://www.vhfdx.ru/content/view/347/40/

Již mnozí si všimli hrozné kvality SSB signálů produkovaných zařízením Kenwood TS-2000. Důvod byl zjištěn a ověřen - jde o docela jednoduchou závadu - koncový výkonový stupeň modulu MITSUBISHI M57762 pracuje hluboko ve třídě C.

Řízení modulu je zajištěno signálem 12TXB, který pro modul v režimu vysílání zajišťuje předpětí jen okolo 6.8V DC namísto 9V, jak je uvedeno v dokumentaci výkonového zesilovače. Toto předpětí je přivedeno na pin 3 tohoto modulu. Zesilovač začíná pracovat  lineárně při napětí na pinu 3 přibližně 8V. Proud, tekoucí do obvodu je asi 0.31A při 8V a zvětšuje se na  0.35A při 9V předpětí.

Pro zajištění lineárního provozu bylo nutno pro výstupní obvod přidat dodatečný stabilizátor. Jako tento stabilizátor může být použit například BA09CC0WT, BA08CC0WT, KA78R08C, KA78R09C nebo jejich náhrady. Je možno použít i jiné stabilizátory, třeba LM7809 ale potom je nutné z externích součástek  sestavit řídící obvod.

Na schematu  je uvedeno, co je třeba udělat, aby byl problém vyřešen:


 

Do bodu "A" by mělo být přivedeno napětí  pro předpětí modulu (8 až 9V). Z bodu "B" se bere signál  pro řízení  obvodu stabilizátoru. Napájecí proud pro stabilizátor  se bere z bodu "C". V případě, že budete řídit stabilizátor s pomocí externích součástek, budete potřebovat ještě kostru (gnd).

Postup úpravy krok za krokem:

1. sundejte horní a spodní kryty transceiveru
2. sundejte boční kryt 23cm modulu Ut-20.
3. odstraňte kryt napájecích konektorů
4. odpojte plochý kabel, který vede do desky Tx-rx1 UNIT (HF/IF) (CN27). Zbývající propojky není nutné rozpojovat.
5. odšroubujte šrouby, upevňující  desku 23cm PA v hliníkovém odlitku a opatrně desku otočte spoji vzhůru, jak je uvedeno na obrázku:6. proškrábněte spoj plošného spoju podle obrázku a desku vraťte na místo.

7. instalujte stabilizátor ve vedlejším boxu vedle napájecího konektoru.

8. zapojte vodiče od stabilizátorů do bodů "A",  "B"  and "C" podle obrázku (pokud to bude pro použitý stabilizátor nutné, nezapomene na paralelní kondenzátory, zabraňující kmitání stabilizátoru.)

Všechno vrátíme na místo a připevníme kryty.

Po této úpravě všechny stanice podávají zprávu, že signál na 23 cm je (modulačně) stejně kvalitní, jako na 2m pásmu.

______________________________________________

Volný překlad OK1VPZ.