Ivo Chládek, ZS6AXT / OK2VCG / OK2WCG                 

* 20.2 1934 - SK 28.9 2017

   http://www.ok2kkw.com/vr1957/vcg59.jpg

Ivo Chládek se narodil 20. února 1934 ve Zlíně a amatérskému rádiu se začal věnovat již v únoru roku 1948. V prosinci 1949 složil zkoušky RO a stal se členem brněnského klubu OK2OGV a následně OK2KBR. Později se v rámci klubu OK2KBR se podílel na prvním 9cm QSO v OK mezi OK2KBR a OK2KBA, ke kterému došlo 25. června 1955 na vzdálenost 500m za použití elektronky 2C40, která dávala 100mW výkonu do 80cm paraboly. Toto spojení bylo zřejmě jedním z prvních QSO na 9cm v Evropě a není bez zajímavosti, že k němu došlo 4 roky před prvním 13cm QSO mezi OK1LU a OK1EO [více zde a zde].

V roce 1956 ukončil Ivo studium na Vysokém učení technickém v Brně, kde získal titul Ing. a nedlouho poté získal vlastní značku OK2VCG. Bylo to ve vhodnou dobu, protože koncem 50. let se začal VKV DX provoz bouřlivě rozvíjet. V roce 1958 probíhaly v Evropě během květnových Aquarid první pokusy o 2m Meteor Scatter QSO, které organizoval zejména SM6BTT a kterých se účastnili dále SM7ZN, SM4BIU a OE6AP. Ve stejnou dobu OK2VCG spolu s OK2EC dokončoval práci na svém novém 2m TRXu a mezi 22 a 23h náhodou zaslechl přes MS konec relace SM6BTT pro OE6AP. OK1VR píše, že tato událost Iva velmi zaujala a předurčila jeho další zájem o zvláštní způsoby šíření na VKV. První 2m MS QSO v Evropě proběhlo během prosincových Geminid v noci ze 13 na 14. prosince 1958 mezi HB9RG a SM6BTT, další o lednových Quadrantidech 1959 mezi OE1WJ a SM6BTT. Třetí 2m MS QSO v Evropě dosáhl Ivo během Perseid po dvoudenních vyčerpávajících pokusech z noci ze 14. na 15. srpna 1959. Pracoval se švýcarskou stanicí HB9RG v Curychu. Toto spojení bylo výjimečné tím, že vzdálenost mezi stanicemi byla pouze 630km, což je pro šíření via MS vzdálenost velmi krátká a také tím, že Ivo použil vysílač s GI30 o příkonu pouhých 25W + 11el yagi, přijímač s PCC88, 3dB šumového čísla. Všechny předchozí MS testy v Evropě probíhaly s výkony v řádech 500W. [více zde].

Rok 1959 byl výjimečný i tím, že 15.července se Ivovi podařilo první 2m spojení v ČSR rozptylem od Polární záře s SM7BYB, QRB 840km. Během další Aurory 6.října 1960 se Ivovi podařilo vytvořit nový evropský rekord na 2m 1540km díky QSO s GW2HIY, což bylo i první QSO OK-GW. [více zde]

V roce 1961 se Ivovi podařil nový OK rekord na 70cm. OK1VR napsal: "Předně je to konečně po pěti letech nový čs. rekord na 435 MHz mezi OK2VCG/p a OK1KKD/p utvořený v sobotu dopoledne před PD, dne 1.7. 1961 v 1120 SEČ. QRB 395 km. Bylo pracováno CW, report oboustranně 579 QSB. OK2VCG pracoval z Lysé hory v moravskoslezských Beskydech, OK1KKD/p z Měděnce u Karlových Varů. V obou případech. jsou to tedy kóty poměrně málo obsazované, odkud zatím nebylo dosaženo žádných větších úspěchů. Čs. rekord na 435 MHz byl vlastně překonán již o den dříve, 30. VI., kdy OK2VCG/p měl spojení s OK1KCU/p na Bouřňáku v Krušných horách. QRB 360 km. Rovněž v tomto případě bylo pracováno CW. Reporty 589 oboustranně. Vyměněné reporty ukazují, že 395 km rozhodně nebylo maximem a že při užití stejné techniky, jaká je dnes běžná na 145 MHz, je možno i na 435 MHz dosahovat téměř stejných vzdáleností. Jaké bylo použito zařízení : OK2VCG-TX ztrojovač a koncový stupeň s REE30B za vysílačem 145 MHz, RX - xtalem řízený konvertor s EC86+ Lambda, případně superreakční detektor jako laditelná mezifrekvence kolem 30 MHz. ANT-sedmiprvková Yagi s úhlovým reflektorem. Stanice OK1KKD byla vybavena obdobným zařízením, jen konvertor byl na vstupu osazen elektronkou 5794.." [více zde]

http://www.ok2kkw.com/vr1957/setkani60.jpg

VKV beseda v roce 1960, zleva: Ivo OK2VCG, Dave Axe W7AGJ, Jindra OK1VR a OK3YY

V 60. letech se Ivo věnoval zejména pokusy o MS spojení, kdy dosáhl řady první 2m QSO OK - zahraničí, mimo jiné s: GM, OH, UR, SV, EA, EI, UO5. Začátkem 60tých let Ivo spolu s Jardou OK2LG zkoumal šíření MS na 2m v pravidelných testech s Karlem SM3AKW. Výsledkem testů bylo zjištění, že je možné navazovat spojení nejen během velkých meteorických rojů, ale takřka po celý rok pomocí ranních sporadických meteorů. Výsledkem testů byla upravená procedura pro MS provoz, která se používá dodnes. [více zde].

   http://www.ok2kkw.com/vcg1959/ok2wcg_1967.png Ivo, OK2WCG v rozhovoru s Rimantasem UP2ABR z klubu UP2KAB
během VKV setkání na Klínovci v roce 1967 (13-15.10)

V roce 1962 složil Ivo zkoušky na vyšší operátorskou třídu, díky čemuž mu byla změněna značka OK2VCG na OK2WCG. V červenci 1964 jako první ve střední Evropě poslouchal EME signály KP4BPZ pracujícího na 70cm z 305m Areciba v Portoriku. Ivo tehdy KP4BPZ poslouchal na 7el yagi s úhlovým reflektorem a LNA s BF180. V roce 2004 Ivo vzpomínal, že signál KP4BPZ byl velmi silný a jeho magnetofonové nahrávky poté prezentoval na VKV setkání v Olomouci. [více zde].

V roce 1965 se Ivo účastnil prvních pokusných spojení přes družici Oscar III, což byla mimochodem první radioamatérská družice s aktivním převaděčem na palubě. [více zde].

Poté přišel osudný den invaze 21.srpen 1968. Málo se ví, že od Iva po vypnutí vysílače Kojál vysílal malý náhradní TV vysílač. Ivo mi následující události popisoval takto: "Měl jsem jízdenky na autobus do Vídně, čekal jsem s manželkou akorát, až přivezou syna z jižních Čech a tak jsem mezitím jel do Zlína rodičům oznámit, že se už nevrátím. Otec, ač skalní straník mi tehdy řekl Jeď! Byl to pro něho strašný šok, on komunistům věřil a takto to dopadlo. Autobus přejel most na hranicích a někdo prohlásil "A spadla klec" a bylo."

Mimochodem o tom, že Ivo emigroval se ještě ten den dozvěděli místní "přátelé" radioamatéři (Ivo jmenuje jistého Zdeňka Altmana) a následující den Ivův byt vykradli a mimo jiné odnesli i veškeré pracně vybudované zařízení. Jak je vidno, i v takovýchto tragických dobách se najdou mezi českými radioamatéry hyeny..

Ivo k tomu v našem rozhovoru dodal: "Jenom mne mrzí, že Rusové nepřišli dříve, že bych dříve vypadl z toho rudého zázraku."

Ivan ZS6CCW/OK1LL,    Zdena XYL ZS6AXT,      Ivo ZS6AXT

Ivo emigroval do Jihoafrické republiky, odkud byl pod svojí novou značkou ZS6AXT velmi aktivní na VKV, nezřídka bylo možné s ním navázat spojení i přes satelity, jako byla například legendární Oscar 10. Dle vzpomínek OK1VPZ si Ivo tehdy během QSO pochvaloval, jak je prima na VKV opět po letech slyšet češtinu.

V následujících letech dosáhl celé řady jihoafrických rekordů v pásmech 5,7/10/24 GHz, což bylo dost náročné, protože tehdy na těchto pásmech v Africe nikdo nejezdil a tak musel vždy postavit zařízení i pro protistanici. Mimo to byl Ivo velmi aktivní i v pásmu 50MHz, kde patřil mezi přední stanice v toplistech.

V roce 1988 Ivo dokončil stavbu 2,6m paraboly a 12.června 1988 Ivo navázal své první 23cm EME QSO s HB9RM. Následovalo 10 EME QSO a stavba nové 5m paraboly. Své první EME QSO s 5m parabolou navázal 16.září 1989. V následujících letech byl aktivní přes EME na pásmech 70,13 a 6cm (v ZS6 jezdi via tropo i na 24 GHz). Jelikož jeho QTH bylo v nadmořské výšce téměř 1800m nad mořem, měl dost problémy s vodním chlazením a tak asi jako jedna z mála VKV stanic používal pro chlazení místo vody olej.

V roce 1997 začal jezdi EME i na 13cm.

Po 3 zásazích bleskem, vyplaveným hamshackem při povodni, problémy s lupiči a po operaci srdce ukončil na 23cm aktivitu v roce 2007, posléze prodal svojí velkou parabolu a chystal se poprvé aktivovat africký kontinent na 10 GHz EME s 20W a 2,5m parabolou od firmy Andrew, žel tohoto cíle se mu již dosáhnout nepodařilo.

Za dobu svého působení na EME navázal v pásmech 70/23/13/6cm celkem 4000 QSO (bez WSJT).

Ivo zemřel 28. září 2017 na infarkt, čest jeho památce.

 

Pro web OK2KKW zpracoval a napsal OK1TEH

http://www.ok2kkw.com/vcg1959/akw1998_sm.png

 

Ivo ZS6AXT + XYL Zdena - 1981

 

syn ZS6AXT a Ivo ZS6AXT - 1981

 

 

ZS6NG EME ant.16x DL9KR Dec 1981 - ZS6AXT + ZS5JJ + ZS6NG

 

5m DISH ZS6AXT - 1989

 

Zdroj barevných fotek: http://www.qsl.net/ok1ll/ccw_hams.htm + archiv OK1AIY

a zdroj černobílých fotek: Amatérské rádio z VKV rubriky OK1VR (TNX Jindro)