VE7BQH (2007) versus OK1DE (1962)

Pro zajímavost uvádíme porovnání historické československé antény typu "Dvořák", která byla vyvinuta přepočítáním z tehdy zcela moderní řady TV antén pro III.TV pásmo (jak je nadesignovali tehdejší inženýři v Tesle Pardubice). Předpokládané parametry této antény jsme vsunuli do části seznamu VE7BQH, dostupného zde. Jak vidíte, tato historická konstrukce je kupodivu stále srovnatelná se současnými konstrukcemi Yagi antén. V praxi se ovšem dá očekávat mírně nižší (asi o 0,3dB) zisk antény oproti teoretickému údaji v návodu. Pokud by se ještě nyní - po 45 letech od publikace této antény - chtěl někdo pustit do její stavby, doporučuji pro perfektní dotyk prvků vodivě spojených s ráhnem je v místě průchodu ráhnem orádlovat, nebo alespoň podélně posekat naostřeným šroubovákem a do těsně vyvrtaných otvorů v ráhnu tyto prvky narazit tak, aby byly s ráhnem v místě průchodu dobře vodivě propojeny a teprve následně tyto prvky v ráhnu zalepit epoxidovou pryskyřicí. Reflektor stačí v praxi jednoduchý. Impedanci antény přetransformujete na 50 Ohmů pomocí lambda/4 koaxiálního kabelu o impedanci 60 Ohmů. (vpz)

Antenna performance table by VE7BQH, edition  28 August 2007.

Here you will find information on how antennas behave when stacked. The antennas found in the table are the ones currenly used by people on EME. For an antenna to qualify for a place in the table it must have been built by someone, antennas that only live as computer files are not accepted.
 

                        G/T SIMULATIONS OF A 4 BAY ARRAY         
         OF YAGI ANTENNAS ON 2 METERS 144.1 MHz

 TYPE OF      L     GAIN      E      H      Ga     Tlos     Ta        G/T
 ANTENNA     (WL)   (dBd)    (M)    (M)    (dBd)    (K)     (K)

 W1JR 8 MOD  1.80   11.17    3.09   2.76   17.15    3.04    266.57   -4.96
 DJ9BV 1.8   1.81   11.38    3.16   2.80   17.31    3.16    267.12   -4.81
 YU7EF 8     1.87   11.28    3.02   2.69   17.22    4.47    253.52   -4.68
 BQH8B       1.88   11.66    3.29   2.98   17.67    4.96    263.60   -4.39
 OK1DE 1962  1.91   11.70   
 I0JXX 8     2.04   12.16    3.46   3.17   18.18   11.33    267.91   -3.95
 DK7ZB 8     2.09   12.15    3.41   3.12   18.08    4.34    260.41   -3.93
 M2 9        2.12   12.08    3.34   3.04   18.08    8.77    254.38   -3.83
 DJ9BV 2.1   2.14   11.92    3.33   3.04   17.92    4.66    260.72   -4.10