Vichřice v noci z 18 na 19 ledna postihla hodně radioamatérů v OK i zahraničí. Vzhledem k tomu, že pravdepodobně největší ryze amatérský VKV anténní systém má u nás OK1DFC, který provozuje vlastnoručně zhotovenou desetimetrovou parabolu, mnoho z nás mu drželo palce, aby tuto přírodní pohromu jeho projekt přečkal bez pohromy a byli jsme zvědavi na to, jak to nakonec u Zdenka dopadlo. Zde je překlad jeho zprávy, kterou poslal do výměnné emailové konference "moonbounce.info":
_______________________________________________

---Original Message-----
From: moon-bounces@moonbounce.info [
mailto:moon-bounces@moonbounce.info] On Behalf Of OK1DFC
Sent: Friday, January 19, 2007 11:25 PM
To: Moon CW EME-net; moon@moonbounce.info; moon-net@list-serv.davidv.net
Subject: [Moon] Wind storm in OK

Nazdar chlapci,

právě jsem si našel čas vás všechny informovat o situaci v mém QTH. Vichřice, která v mé oblasti vyvrcholila na 146km/h, způsobila, že jsem dočasně mimo provoz. Více informací i s obrázky bude brzy na mém webu. To všechno proto, že celý systém jsem navrhnul jen do 125km/h,  takže nyní mám značné problémy. Byla to nejhorší bouře v mém životě a nepředpokádal jsem takový vítr v mé oblasti. Takže výsledky této pohromy jsou: 1- rozlomená, lépe řečeno totálně zničená převodovka na azimut. 2-totálně poškozená elevace z důvodu totálně zničeného ukotvení ve stožáru. Parabolický talíř uhodil do stožáru a má zničená dvě žebra. Zbylý povrch vypadá naštěstí dobře.

Talíř je nyní upevněn v parkovací pozici a nedá se s ním pohybovat.

Další:

Lehce poškozená střecha na domě, snadno opravitelná, udělám to zítra, až se vítr zklidní. Úplně zničený plot  okolo domu, poškozená brána do domu. Pro vysvětlení, jak silný byl vítr je informace, že plot byl kombinací betonu a dřeva. Bude hodně náročné to opravit.

Dobrá zpráva je, že má rodina a já jsme všichni v pořádku. Další dobrá zpráva je, že jsem přijal spoustu velmi hezkých emailů, které mne přesvědčují a podporují mne, abych nalezl znovu sílu pro všechny opravy a proto doufám, že brzy znovu uslyším vaše krásné signály přes Měsíc.

Hodně štěstí vám všem.

Zdenek - OK1DFC
QRV EME - 144 - 1296 MHz
WAC 432 - 1296
www.ok1dfc.com <http://www.ok1dfc.com/>
10m DISH - QRO - JN79GW
________________________________________________________________

Volný překlad OK1VPZ, zde je uveden originál:

Hello Guys,

just find any time to inform all of you about situation here in my QTH. During wind storm which peeked in my territory 146km/h I am temporary out off traffic. More info and pictures on my web soon. So because whole system I have had calculated up to 125km/h now I have same problems. It was worse storm in my life and I did not expect this wind speed in my territory. So result of that is: 1-Broken, better to say totally damaged gear for azimuth. 2-Totally damaged elevation due to totally damaged of anchoring in the mast. Dish hit to mast and have damage two ribs. All other surface looks well.

So just is dish fixed in parking position and no possible to move.

Other:

Slightly damaged roof on house, easy to repair, will do that tomorrow if wind calmed. Totally damaged dwarf wall around house, damaged gateway to the house. For explanation how strong the wind was is info, that the dwarf wall is combination of betony and wood. Much hard to repair.

Good message is, that my family and me are all o.k. Other good message is that I have received lot of very nice e-mails witch are convincing me and supporting me to find other power for all reparation and hope to will hear your beautiful signals via Moon soon again.

Good luck to all of you.

Do not worry, be happy!

Zdenek - OK1DFC