Porovnání výsledků velkých VKV závodů v OK pořádaných v letech 1987 až 2004

Mezi českou radioamatérskou veřejností se někdy objevují skeptické názory, že provoz na VKV ve srovnání s koncem 80-tých let postupně upadá, starší generace nemá následovníky, závodů se zúčastní stále méně soutěžních stanic, a to jak přirozeným generačním úbytkem, tak i znechucením nad používáním čím dál tím větších výkonů a s tím souvisejícího QRM.

Abych potvrdil, nebo naopak vyvrátil tyto teorie, využívám tímto svého vynuceného pobytu v nemocnici a pokusil jsem se zpracovat statistiku výsledků VKV závodů od roku 1987 až do konce minulého roku, zahrnující počet účastníků na hlavních VKV pásmech, nejvyššího počtu spojení, dosaženého v závodě a nejlepších bodových výsledků.

Jako podklad pro sestavení srovnávacích dat jsem použil výsledky závodů, uvedených zde. Dlouho jsem přemýšlel, jak vyhodnocovat dosažené nejlepší výsledky - na základě názoru, že bychom pro statistické porovnání výsledků měli vyloučit náhodně dosažený mimořádný úspěch jedné stanice, ale naopak se pokusit sledovat vývojové trendy, rozhodl jsem se sečíst 3 nejlepší dosažené bodové výsledky na daném pásmu a v daném závodě, a to bez ohledu, zda výsledku bylo dosaženo v kategorii jeden, nebo více operátorů.

Při vyhodnocení byla použita následující kriteria:

Data z uvedených závodů (celkem 7 závodů ročně) za 18 let VKV závodů v OK a 4 kmitočtová pásma představují celkem 468 dílčích výsledků, což je již relativně dostatečně rozsáhlý statistický vzorek. Tato data jsou uvedena v tabulce, kterou si ve formátu .pdf můžete stáhnout tady.

Na základě dat, uvedených v tabulce byly zpracovány následující grafy, které zobrazují trendy vývoje VKV závodění za uplynulých 18 let. Komentář ke srovnání těchto výsledků najdete níže. Pro zvětšení grafů na ně klikněte.

  

Výsledky závodů za roky 1987 až 2004 ukazují anomálii za rok 1995, kdy během UHF Contestu byly mimořádně příznivé tropo podmínky, které je možno označit za "podmínky desetiletí". Rekordy v počtu bodů a počtu spojení (OK2KKW 70cm 700 QSO, OK1OKL 23cm 311QSO), dosažené během tohoto závodu dosud nebyly v OK překonány a je otázkou, kdy se je překonat podaří. Mimo to je v pásmu 144 MHz cca počínaje rokem 2001 až 2002 možno pozorovat trvale stoupající bodové výsledky, víceméně jasně související s nasazením strategie "MULTI-MULTI-MULTI" tedy více operátorů, více PA (každý v řádu 750W i více) a více anténních systémů do různých směrů.

   

Vývoj počtu účastníků během uplynulých 18-ti let odhaluje krizi, kterou jsme jako VKV radioamatérská komunita prošli letech 1991 až 1996, což zřejmě souviselo s existenčními problémy řady soutěžících, v návaznosti na změny společenského zřízení. Nicméně  počínaje rokem 1997 opět počet hodnocených stanic ve VKV závodech znovu začal růst a tento pozitivní trend, s výjimkou pásma 144 MHz dále pokračuje. V pásmu 144 MHz od roku 2001 počet účastníků stagnuje, což bude možná přičíst mimo jiné i ztrátě motivace některých stanic se středně kvalitní výbavou, které nejsou schopny své vysílače úspěšně provozovat v bližším okolí výše uvedených "BIG GUNS", jejichž počet stále roste.

   

Počet maximálního počtu QSO víceméně sleduje vývoj výsledků, odráží se zde jak pozitivní anomálie mimořádných podmínek šíření roku 1995, tak i stále se vyvíjející technická úroveň soutěžících stanic. Trend počtu QSO je v posledních letech víceméně stále rostoucí a ukazuje trvalý a troufám si řící i rostoucí zájem radioamatérů o závodní provoz na VKV pásmech.

   

První, březnový subregionální závod se od ostatních VKV závodů liší tím, že mnoho stanic pouze rozdává body z domova, protože na horách ještě leží spousta sněhu. Naproti tomu některé "BIG GUNS", které mají vybudovány své stálé anténní systémy v nadmořské výšce cca do 750m postupně zvedají maximální počty QSO na 144 a 432 MHz, zatímco počty spojení na 23 a 3cm stagnují.

   

Květnový druhý subregionál je velice závislý na podmínkách šíření - slušné počasí již většinou láká stanice do hor a zvyšují se dosažené výsledky v pásmech 23 a 3cm. Ovšem některé roky (rovněž v roce 2005)  mohou být podmínky na horách poměrně špatné z důvodu posledních "křečí" paní Zimy, což způsobuje rozkolísanost dosažených výsledků. Na počtu soutěžících je zřejmý silný propad v polovině 90-tých let a jasně rostoucí trendy počtu soutěžících na všech pásmech s výjimkou 144MHz.

   

Polní den byl v minulosti nejpopulárnější VKV závod v OK, v době bolševismu navíc stědře dotovaný Svazarmem. Po změně politického uspořádání, kdy již nikdo nedostává  proplaceny cestovní náklady, počet stanic nejdříve poklesnul a nyní již řadu let stagnuje (s výjimkou SHF pásem). Dá se očekávat, že aktivita v Polním dnu se postupně bude podobat spíše květnovému 2.subregionálnímu závodu. Jediným pozitivem je rostoucí počet QSO, zejména na straně špičkově vybavených stanic, které využívají postupného zvyšování aktivity na 144 MHz zejména na Balkáně.

   

VHF a UHF Contest IARU se postupně stávají dominantními a nejoblíbenějšími VKV závody. Nepochybně tomu napomáhá "jednopásmovost" zářijového VHF Contestu a UHF Contest, při kterém není nutno stavět zařízení a anténní systémy pro 144MHz. To umožňuje, aby z hor úspěšně konkurovali zavedeným "BIG GUNS" s natrvalo postavenými  anténními systémy i stanice, které pracují ze skutečně přechodných QTH. Zajímavost VHF a UHF Contestu navíc podtrhuje větší pravděpodobnost vytvoření se mimořádně příznivých podmínek troposférického šíření - zde viditelně ovlivňující výsledky roku 1995. V UHF Contestu se také statisticky dají dosáhnout nejlepší výsledky v pásmech 432 a 1296 MHz a tomu odpovídá i stále rostoucí počet stanic, soutěžících v těchto pásmech. Počet stanic v pásmu 144 MHz stagnuje, což pravděpodobně souvisí s důvody, uvedenými výše.

 

 

 

Marconi Memorial Contest (A1 Contest IARU) je pro stanice, soutěžící z nadmořských výšek okolo 1000m a výše z důvodu nestabilního listopadového počasí již značně rizikovým podnikem. Přesto je úžasná stabilita počtu soutěžících v závodě, kde je veškerý provoz veden výhradně CW, což ukazuje, že popularita tohoto druhu provozu v OK rozhodně neklesá, a to je velmi potěšitelné. Pozitivní anomálie ve výsledcích roku 2001 je způsobena mimořádně příznivými podmínkami šíření, kdy OK1AR vyhrál tento závod s počtem 601QSO a průměrem téměř 400km na QSO!

 

 

Tolik tedy srovnání vývoje VKV závodů V OK. Jak vidíte, zájem o VKV neopadává, počty soutěžících na vyšších VKV pásmech kontinuelně rostou a společně s tím rostou i dosažené výsledky. O budoucnost VKV provozu se tedy prozatím nemusíme obávat. A to je nepochybně dobře - protože jen v pásmech VKV je opravdová budoucnost radioamatérského provozu. Máte-li zájem, můžete se k výsledkům této statistiky vyjářit na našem diskusním boardu.

73! OK1VPZ

PS: možná by bylo vhodné, pokud by někdo zpracoval podobnou statistiku (účast, pásma, počet spojení) OK stanic v dominantních KV závodech. Možná bychom byli překvapeni, kolik procent OK radioamatérů se věnuje KV a kolik VKV závodům a jaké jsou trendy jejich účasti a výsledků...