Jak to asi bylo s tím QRO před 1.květnem 2005?

Není žádným tajemstvím, že pokud budeme mít během VKV závodů stejné, nebo srovnatelné ostatní podmínky (antény, kóta, kvalitní zařízení a operátoři, úroveň rušení apod.), zvýšením VF výkonu vysílače vždy dosáhneme lepšího výsledku. Na dvoumetru a už ani na 70 cm dnes (ale dokonce také už řadu let) není závažným technickým problémem zkonstruovat PA o výkonu přesahujícím 1kW. Používání QRO tedy samořejmě vždy láká. Nové "povolovací podmínky", platné od 1.května t.r. vychází těmto radioamatérským trendům vstříc a jako maximální výkonový limit se považuje za určitých podmínek VF výkon 3kW. Po květnovém subregionálním závodu, kdy se ve výsledkové listině poprvé objevily deklarované výkony, které výrazně přesahují dříve povolených 750W, by se chtělo říci, že teď jistě musí jít výsledky stanic, které těmito výkony disponují, prudce nahoru. Ale světe div se... u některých stanic ani tak moc zase ne.

Nedalo mi, abych se nad tímto fenoménem trochu nepozastavil.  A tak jsem si pro srovnání udělal tuhle tabulku pro porovnání výsledků z pásma 144 MHz:

  OL8R OL2R OK1KCR OK2KKW OK1RF
deklarovaný výkon 2.sub 2004    [W] 750 750 750 750 700
deklarovaný výkon 2 sub 2005    [W] 2250 2500 1300 1200 700
deklarovaný nárůst výkonu    [dB] 4,77 5,23 2,39 2,04 0
bodový výsledek 2.sub 2004 273137 274453 189822 218886 235357
bodový výsledek 2.sub 2005 302847 258040 201309 233695 202128
nárůst bodového výsledku 1,1087 0,9402  1,0605 1,06766 0,8588
korigovaný nárůst bodů dle OK1RF  [%] 29,1 9,5 23,5 24,3 0
poměr nárůst bodů / nárůst výkonu [%/dB] 6,1 1,8 9,8 11,9 0

Poslední řádek tabulky tedy udává hypotetický procentuální nárůst bodového výsledku na 1 dB nárůstu výkonu. Pokud vezmeme jako referenční stanici OK1RF (vítěz kategorie SINGLE v obou závodech), která měla podle výsledkové listiny v obou letech stejný výkon i antény, tak vidíme, že zdaleka nejhorší poměr tohoto parametru je možné pozorovat u stanice OL2R. Samozřejmě každý víme, že lepší, či horší výsledek může záviset na mnoha dílčích faktorech, například místním rušení, počasí, podmínkách, dostatku špičkových operátorů a podobně.  Přesto je nárůst bodového výsledku vůči nárůstu výkonu u stanice OL2R natolik odlišný, že může být předmětem spekulace - například, že VF výkon, udávaný touto stanicí před 1.květnem 2005 byl nepravdivý...

Pokud bychom připustili podobnou spekulaci, můžeme se hypoteticky pokusit vypočítat, jaký (teoreticky) výkon asi taková stanice používala během roku 2004: pokud jako "referenční" nárůst vezmeme přibližný průměr OK1KCR a OK2KKW, tedy cca 10% na 1 dB, vyjde nám, že plus minus stejný, jako v roce 2005 ...

Toto vše je samozřejmě jen spekulace, opřená však o skutečná čísla. A
proto je na místě se zeptat - co vy ostatní? Jaký byl asi váš vyhlazený bodový procentuální nárůst na 1dB zvýšení výkonu? Jistě by bylo zajímavé, zdali teoretických 5 až 10% na 1 dB se blíží nějakému pravidlu, nebo zda jde jen o náhodnou odchylku. Vaše vlastní zjištění v této věci  si všichni čtenáři diskusního boardu OK2KKW jistě rádi přečtou zde.

ok1vpz