Převážně CB a KV, jen s malým podílem zajímavostí o věcech VKV