Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV

 

....................................................... 

 

15.  Diskvalifikácia stanice

 

15.1.    Stanica bude diskvalifikovaná nehodnotením za:

a)      nedodržanie súťažných podmienok

b)      uvedenie neuskutočnených spojení v súťažnom denníku

c)      nepravdivé údaje v súťažnom denníku

d)      chýbajúce podstatné údaje v denníku

e)      uvádzanie iného času ako UTC

f)        viac ako 10 % zle vypočítaných vzdialeností

g)      vysielanie zo súťažného QTH, ktoré bolo pridelené inej stanici, alebo z jeho ochrannej zóny, ak medzi týmito stanicami vznikne spor o súťažné QTH

 

 

Poznámka: DX cluster vo svojej podatate nie je určený na oznamovanie vlastnej frekvencie (sebaanoncovanie). Prezídium SZR preto vyzýva súťažiace stanice, aby to počas súťažnej prevádzky rešpektovali.

--------------------------------------------------------

zdroj:http://www.vhf.sk/kalendar/vseobecnepodfinal.htm