Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.22:
 
 • Nova zlepseni:
 •  novy design vetsiny oken, zmenseni title baru, redukce poctu oken na liste
 •  moznost zavreni vetsiny oken nejsou-li pouzita (napr. pri single provozu)
 •  zlepseni a zjednoduseni kalibrace rotatoru
 •  predokenko pro zadavani dat ve stylu TACLOG ci Atalanta
                                                             (Volby->VUSC->Predradlicka)
 •  moznost zamknuti vlozenych spojeni
 •  vypinatelna kontrola pri vkladani/zmene spojeni od operatora jineho pasma 


 

 • Odstranene chyby:
   
 • prepracovano hledani v databazi
 • po odsouhlaseni vkladani z ciziho pasma fokus mimo hlavni okno
 • spatne nacteny EDI soubor, nebyly-li zadany nektere polozky
 • zobrazovani bodu za spojeni s neplatnym prijatym kodem

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.22:
 
 • New improvements:
  • new design of most of the windows, shrinking of title bars,
   reduced number of windows on the task bar
  • closing of most of unused windows (for example for single mode)
  • improving and simplifying of the rotator calibration
  • typeahead window for data entering in a TACLOG style
                                                        (Options->VUSC->Typeahead)
  • locking of entered QSOs
  • optional check of entering QSOs by other band operator

 

 • Fixed bugs:
 • Improved and fixed database search
 • wrong window focus after dialog when entering a QSO from other band
 • error in reading EDI file when some QSO items not available
 • displaying point for QSO with non-complete received code

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions: VUSC 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12, 6.10, 6.0.9...