První   WAZ EME Award # 1  (144 MHz)  je v OK!

Není příliš světových prvenství, kterých by dosáhli radioamatéři z OK, nicméně v těchto dnech se to podařilo Standovi,OK1MS!!! Vydavatel amerického časopisu CQ mu udělil jako  p r v n í m u  radioamatérovi na světě diplom W A Z  EME  Award No.1 a toto číslo i vypovídá o jeho nesmírné náročnosti. Podmínky najdete zde na stránkách časopisu CQ. Pro jeho získání je třeba navázat oboustranná spojení provozem EME s minimálně 25 zónami podle seznamu WAZ (CQ-zone). Standovi vydavatel zkontroloval a uznal platnost QSL lístků s 30-ti zónami! Další doplňovací známky se vydávají za 35 zón a potom po každé další zóně až do plného počtu 40 zón. Jsou pouźitelné QSL lístky od data 1.1.1973. Všechna QSO navázal Standa 2xCW, provozem EME v pásmu 2m během mnohaleté usilovné a cílevědomé aktivity. Po nedávném získání prvního DXCC 2m v OK je to jeho další, nyní ale celosvětový úspěch přispívající k prestiži OK radioamatérů. Pro získáni diplomu WAZ EME je totiž třeba zcela změnit filozofii oproti DXCC. V Evropě je poměrně dost aktivních zemí DXCC dosažitelných na 2m, ale ty jsou "namačkány" v malém počtu zón. Proto se Standa musel zaměřit na různé EME expedice po celém světě. Tím získal řadu prvních spojení pro OK, ale také potřebné nové zóny. Je také prvním radioamatérem na světě, který získal kompletní sadu celosvětově uznávaných diplomů (WAC, WAS, WAZ a DXCC) v pásmu 2m !!!
Stando, gratuluji! Honza OK1MNV

A k této gratulaci se za klub OK2KKW samozřejmě velmi rádi přidáváme!