Is CW the real King?
 

V posledních několika letech se potom, co jedna z předchozích verzi fenomenálního komunikačního software WSJT od K1JT ukázala být v některých podmínkách až příliš agresivní (a mohla za určité konstelace někdy operátorovi nabídnout značky stanic z vlastního seznamu ač tyto via EME ve skutečnosti právě nekomunikovaly), se proti tomuto druhu EME komunikace při VKV provozu zvedla u některých lidí vlna nevole. Když se podíváme, kdo tito pochybovači jsou, jistě si všimneme především rozsáhlých antiWSJT (JT65) aktivit DJ5HG a SM2CEW. Zvláště poslední jmenovaný je znám svou hlubokou nenávistí k těm, kdož jezdí EME tímto druhem provozu, což vyústilo už tak daleko, že s aktivními uživateli WSJT odmítá dělat spojení nejen s využitím tohoto druhu komunikace, ale i jinými druhy provozu a v jeho blogu se znovu a znovu můžete dočíst, jaký podvod tento způsob digitální komunikace (a hlavně Deep-Search) je a proč by měly být tyto QSO nejraději uznány za zcela neplatné (Pokud chcete mít Petera  SM2CEW za nepřítele, zaručený způsob jak toho dosáhnout je oslovit jej s prosbou, zdali by s vámi neudělal (JT65) WSJT EME QSO, hi...).

A tak, zatímco tito odpírači WSJT (typicky špičkově vybavené EME stanice s obrovskými anténami ) snášejí na hromádku další a další, mnohdy falešné argumenty proti tomuto druhu provozu (je to lidské, protože je těžké se smířit s tím, že nějaká malá stanice s malým výkonem a jednou anténou najednou udělá podobná EME spojení, jako oni), početní příznivci WSJT komunikace naopak těmto aktivitám odpůrců WSJT zatím více, či méně úspěšně odporují. Někde v koutku těchto rozhorlených diskusí se přitom ale krčí to podstatné, totiž fyzika a psychologie.

Nebudeme se dnes kupodivu věnovat fyzice. Ta je v EME komunikaci dostatečně známá a podle starého přísloví nepříliš ohnutelná. Věnujme se psychologii. Ostatně právě na studii funkce lidského mozku byly založeny principy toho tolik kritizovaného Deep search algoritmu K1JT, jak o tom ostatně sám Joe pěkně píše tady, tady a tady...

Udělejte si sami pro zajímavost takový test, který se podobá příjmu CW signálu hluboko pod šumem při EME provozu. Není to audio test, ale test, který vnímáte zrakem. Přesto velmi dobře demonstruje, jak v našem mozku fungují podvědomé procesy a co se to v našem mozku při příjmu EME CW QSO vlastně děje.

Zkuste si bez přemýšlení přečíst následující text:

Pokud mluvíte jako svým prvním jazykem češtinou, zjistíte, že vám "dekódování" tohoto sdělení v principu nečiní žádný zásadní problém. Přestože v textu vůbec nebylo napsáno to, co jste právě  přečetli...

Tento komunikační trik totiž využívá těchže podvědomých vlastností lidského mozku. Zdrazňuji, že nejde pouze o pořadí písmen ve slově, jak se domnívají autoři tohoto podivného textu, ale o propracovanou schopnost lidského mozku hledat a nacházet smysl v něčem, kde vlastně smysl de facto ani není - například porovnejte komunikační "účinnost" příjmu velmi slabého CW signálu očekávaného textu s pomocí lidského mozku a stejného textu přijatého s pomocí  strojového automatického dekóderu CW. Zjistíte, že strojový přijímač  při příjmu takového textu zcela selhal, a v přijatém textu bude chybět většina znaků, nebo jejich částí, protože se ztratily v šumu. Za předpokladu, že pomocí lidského mozku se bude testovat příjem CW nějakého sdělení v jazyce, kterému operátor nerozumí, bude výhoda lidského operátora oproti strojovému příjmu mnohem menší. Podobně, pokud operátor (třeba jen podvědomě) tuší, kdo by ho mohl odrazem od Měsíce volat (a to ví téměř vždy, protože komunita EME stanic je omezená), tato podprahová schopnost vnímání jeho mozku mu snadno pomůže dosadit do změti chybějících údajů správné znaky a jako výsledek zdekódovat celý text. Lidský mozek je totiž nástrojem s opravdu fenomenálními vlastnostmi.

Podobně pracuje (resp. se o to alespoň snaží) ten tolik kritizovaný Deep search algoritmus při WSJT provozu.

A tak se dá konstatovat, že ani ty CW QSO (včetně takového operátora, jako je SM2CEW) vlastně při EME provozu asi často (zvláště pak ta spojení s vyměněným reportem "M") zase tak 100% nebudou... To bychom totiž museli jak při CW, tak WSJT provozu zavést do každého EME QSO navíc povinnou výměnu nějaké skupiny náhodných znaků, které by obě stanice musely navzájem 100% zdekódovat bezchybně a nějaká nestranná a nezkorumpovatelná instituce by potom musela pravdivost každého takového QSO oficiálně potvrdit...

Je to samozřejmě nesmysl. Jde přece o naše společné hobby (či sport, jak chcete) a hamspirit nám nejlépe odpoví na otázku, zda právě dokončené EME QSO bylo opravdu 100%, nebo tak trochu domyšlené. A to bez ohledu na to, zda šlo o spojení CW, či JT65. Ve vnímání hamspiritu totiž není rozdíl mezi CW a JT65, ale jenom mezi postojem jednotlivých lidí k této otázce. Není ani bez zajímavosti, že z psychologie lidského chování bude podle všeho pravděpodobně vyplývat, že skutečnou reálnost některých spojení mohou asi nejvíce zpochybňovat právě ti, jejichž vlastní hamspirit má poněkud flexibilnější hranice.

 

Hezký víkend

ok1vpz