Ve Velké Británii nastoupil do funkce nový VKV manažer tamní většinové radioamatérské organizace RSGB. Zatímco Johna G4SWX všichni trochu aktivní VKV radioamatéři v EU dobře znají - pohybuje se na VKV pásmech včetně EME provozu, v klubovním časopise RSGB RadCom mezitím vyšel jeho úvodník. Protože jeho myšlenky se velice dotýkají i naší středoevropské reality, dovolili jsme si jeho vyjádření pro čtenáře informačního webu OK2KKW přeložit a níže si je můžete přečíst. Všichni se tak mohou seznámit s tím, že zatímco jeden VKV manažer před palčivými radioamatérskými problémy utíká na krátkovlnná pásma (a bojí se ve vztahu k našemu radiokomunikačnímu regulátorovi jakkoli vyjádřit, natož aby snad ve prospěch zachování provozu na 3cm v OK zaintervenoval v IARU a který podporuje podvádění ve VKV závodech, či jen jako poslušný psík ochotně poslouchá svého nadřízeného a ztotožňuje se s jeho názorem, že podněty nečlenů ČRK je třeba okázale ignorovat), jiný VKV manažer (RSGB) se aktivně obrací na všechny aktivní radioamatéry bez ohledu na členství a snaží se stávající VKV radioamatérská pásma nejen ubránit, ale také rozšířit. Nebudu asi jediný, kdo je přesvědčen, že i v rámci ČRK uzrál čas na výměnu pasivního a bojácného VKV manažera.  A nejen VKV manažera...

 

OK1TEH se svým VHF manažerem (G4SWX) na EME setkání 2012

 

Nový VKV manažer RSGB

Original G4SWX's message please read here.


První, na co se jako VKV manažer RSGB zaměřím, je ochrana a rozvoj spektra pro radioamatérský VHF/UHF provoz v rámci spolupráce s RSGB. Období následujících 5-ti let nám téměř jistě přinese další výzvy a příležitosti, jak v návaznosti na výhody techniky digitální komunikace na VKV pásmech, tak i další posun ve veřejném a komerčním používání radiového spektra.

Ti, kteří jsou aktivní na VKV pásmech v používání digitální komunikace, kde jsou různé druhy modulace podporovány programovým vybavením WSJT od Joe Taylora K1JT, již asi poznali, že CW provoz byl vytlačen z pozice primárního komunikačního módu pro běžný DX provoz prostřednictvím meteoritických odrazů a EME. To bylo pro mne docela překvapivé, když jsem v roce 2011 obnovil po 6-ti leté přestávce svůj CW EME provoz. Nezdráhám se říci, že WSJT v těchto oblastech podpořil aktivitu nejméně dvacetkrát. Většina tohoto zvýšení radioamatérské aktivity se ovšem projevila na 50 a 144MHz, zatímco kupodivu poměrně nedotčené zatím těmito změnami zůstalo pásmo 432MHz.

Ačkoli CW, analogová hlasová komunikace a většina datovývh modů se bude i nadále dlouhodobě používat, je vysoce pravděpodobné, že dojde k postupnému přesunu k digitální hlasové a video komunikaci.  Snažíme se odhalit, pokud vůbec existují, překážky, brzdící tyto nové digitální inovace. Je jasné, že zde bude potřeba v dohledné budoucnosti sdílet nové digitální služby vedle dosud většinových analogových. Proto ve svém podání OFCOMu (pozn.vpz: OFCOM je britská obdoba ČTÚ) naše společnost navrhla rozšíření 144MHz pásma:
www.rsgb.org/committees/spectrumforum/pdfs/consultations/responses/vhf-spectrum-release-v3-2.pdf .

Co myslíte, mohli bychom něco udělat s pásmem 146 – 148MHz pro rozvoj radioamatérské komunikace?

Ačkoli některé oblasti radioamatérských VKV aktivit jsou zdravé a rozvíjející se, jsou zde jiné, které poněkud upadají. Jistá obava se týká zejména pásma 432MHz, kde má naše služba sekundární příděl, zatímco ministerstvo obrany (MO) je primárním uživatelem (pozn.vpz: v OK má amatérská služba křehký primární statut.) a tato část spektra začíná být předmětem rostoucího komerčního zájmu. Stejně, jako další i já cítím, že celková aktivita na pásmu 432MHz upadá. S výjimkou krátké exploze aktivity během závodů a dobrých podmínek šíření, většina pásma se po většinu času jeví jako prakticky nepoužívaná. Máme sice rozvinutou síť 70cm převaděčů, pokrývající většinu území UK, ale většina z nich je využívaná jen vzácně.

 
Kde jsou překážky zvýšení naší aktivní přítomnosti na 70cm pásmu? Nevypadá to, že by to byla zařízení, vždyť čínské FM ručky stojí jen okolo £25 (pozn.vpz: cca 800Kč) a používat je dokážou i obyvatelé měst. Někteří lidé mi říkali, že radioamatérské aktivitě jen chybí dosažení určitého kritického množství, protože hrstka lidí na pásmu jen donutí uživatele přepnout na jiné pásmo, aby vyhledali možnost spojení, což radioamatérský provoz na 432MHz směruje dolů ve stále  klesající spirále. Potřebujeme tento trend na 70cm zvrátit a místní radiokluby mohou skutečně napomoci ve zvýšení aktivity. Co třeba vytvořit si klubovní 70cm síť a zapojit tam nové členy, kteří nemusí být schopni se zapojit do komunikace na 2m, nebo do sítí na nízkých kmitočtech?

Domácí konstrukce, nejprve z finančních důvodů a později vedeny snahou udělat věci lépe, pomohly rozvinout mé zájmy zaměřené na záležitosti radioamatérského provozu na VKV. Dnes, ačkoli to není nemožné, je pro většinu radioamatérů čím dál tím složitější zkonstruovat zařízení na současné úrovni techniky, a to zejména pro 432MHz. Možná však, že se díváme na věc ze špatného úhlu pohledu a že budoucností pro zvýšení aktivity na VKV pásmech budou softwarové inovace, které nám mohou přinést nové druhy komunikace. Bude například transceiverový ekvivalent SDR FunCube Dongle jediný hardware, které bude zapotřebí?

Nemyslím si, že kdokoli z nás může mít pohromadě všechny odpovědi na tyto otázky a chtěl bych proto požádat ostatní o nové nápady, doufejme že radikální a nekonvenční, které by napomohly rozvoji radioamatérského provozu na VHF a UHF pásmech a přilákaly novou krev do tohoto hobby.

Prosím napište mi na email: vhf.manager@rsgb.org.uk a pošlete mi Vaše  myšlenky a nápady. Těším se, že něco uslyším jak od členů, tak  i od nečlenů RSGB!

John Regnault, G4SWX
RSGB VHF Manager

 

Volný překlad textu dostupného zde připravil OK1VPZ

Pokud máte zájem G4SWX něco sdělit a nevládnete anglicky, napište mi. Zajistím překlad a Váš názor mu pošlu.