Poznámka OK1VPZ k výpočtu útlumu mezi vaší stanicí a protistanicí na protějším kopci a QRM:

Uvedený kalkulátor samozřejmě reprezentuje pouze výpočet šíření radiových vln volným prostorem, tedy tam, kde není narušena 1.Fresnelova zóna, tedy jinak řečeno šíření na přímou viditelnost "z kopce na kopec". Pokud vám stanice na protějším kopci způsobuje QRM po celém pásmu, je vhodné si orientačně výpočtem zkontrolovat, zda vše odpovídá realitě, nebo zda je někde závažný technický problém, stojící za projevy QRM.

Předpokládejme, že protistanice 10km daleko má na 144MHz výkon 1kW do antény se ziskem 10dB (v tomto zisku antény je započten útlum kabelu), která je otočena trvale na vás. U tzv. "multibeamingového uspořádání" to může být zcela reálné. Potom signál na vstupu vašeho RX (za předpokladu antény 10dB na vaší straně) bude (dosaďte si ta čísla do uvedeného kalkulátoru):

Protistanice (144MHz):

Výkon 1kW =  + 60dBm
Anténa 10dB (proti dipólu)


Útlum šíření na 144MHz (10km) = 95dB

Vaše stanice:

anténa 10dB (proti dipólu)
 

přijímaný výkon: 60 - 95 + 10 + 10 = -15 dBm  Vzhledem k tomu, že úroveň S9 reprezentuje přijímaný výkon -93dBm, je to signál  S9 + 78dB !

Odlaďme se nyní od signálu protistanice o 100kHz. Dá se očekávat, že u standardních transceiverů bude potlačení postranního šumu oscilátoru na odstupu 100kHz okolo -130dBc/Hz (tedy potlačení 130dB oproti provoznímu kmitočtu, to vztaženo k šířce pásma 1Hz, protože jde o šumové spektrum). Pokud ovšem obě stanice používají SSB, bude filtr široký cca 2kHz a tedy potlačení šumu oscilátoru bude o (2kHz/1Hz) 33dB horší (tedy -97dBc/2kHz).

Protože signál protistanice je u vás S9 + 78dB, potom i v případě, že postranní šumové spektrum QRO protistanice bude potlačeno teoreticky nekonečně dobře, její signál bude na vašem přijímači v odstupu 100kHz jen vlivem postranního šumového spektra vašeho oscilátoru stále ještě na úrovní S9 + 78 - 97, tedy cca S7. Pokud používáte LNA (například se ziskem 20dB) bude projev QRM o tuto hodnotu horší - tedy například právě S9. Pokud si ještě připočteme vliv reálného zařízení u QRO protistanice, bude situace ještě zhruba o 1S horší.

To jsou fyzikální limity. Je tedy evidentní, že ke vzájemnému rušení od blízké (do 50km) QRO stanice s multibeamingovým uspořádáním (tedy ve stavu, kdy na vás své antény směruje celou dobu závodu) dojít víceméně musí. Na signál protistanice má smysl si stěžovat jen tehdy, pokud je projev QRM ještě o dost horší, než je popsáno výše, nebo pokud protistanice ruší i když nepoužívá multibeaming (a nemá tedy na vás stále otočenou anténu), nebo pokud používá vysílač v kategorii "Low Power", či dokonce "holý transceiver" (barefoot). Teprve tehdy má smysl si stěžovat a hledat řešení. Jinak ten projev rušení zkrátka musíte vydržet. VKV nejsou krátké vlny...

73 OK1VPZ