Komentář: kdo má právo si do historie českého VKV provozu zaznamenat první spojení s Ázerbajdžánem?

19.června zveřejnil web OK2KKW stanovisko OK1TEH, že první spojení na 70cm mezi OK a 4K by si měl údajně připsat team OK1KIR. Důvodem k tomuto postoji je to, že OK1KIR udělali stanici 4K4K, zatímco řada dalších stanic (na 2m i 70cm) přijali radiovou cestou jen značku UT6UA. Ano, správně by to mělo být 4K/UT6UA, ale ve skutečnosti chlapci poblíže Baku to 4K/ jaksi vynechali... Vím, že při KV DXpedicích je tento způsob provozu běžný, značky se navzájem při každém QSO nevyměňují a občas radioamatér musí dlouho pátrat, aby zjistil, jakou expedici to vlastně udělal. Ale na VKV platí jiné regule a pokud se podíváme do platného rozhodnutí IARU, co je považováno za platné VKV spojení, tak součástí tohoto požadavku je vzájemná výměna celých volacích značek, reportů a vzájemné potvrzení správnosti, aby bylo možné QSO považovat za platné. Řada radioamatérů (a svědků provozu téhle ukrajinské DX-pedice jsou po celém světě minimálně stovky) však dobře ví, že ezpedice do Ázerbajdžánu to 4K/ na začátku své call opravdu nedávala a vysílala pouze jeko UT6UA. Značka UT6UA ovšem Ázerbajdžán není...

Je však také třeba přiznat, že ti chlapci poblíže Baku jsou v tom vlastně nevinně. Pokud by vysílali telegrafem, nebylo by pravděpodobně žádného sporu a call 4K/UT6UA (resp. 4K/UT6UAS) by jistě byla v pořádku předána. Jenže... při provozu WSJT je omezena délka zprávy na určitý počet bajtů a pokud by chlapci používali před svou call 4K/, do povoleného počtu bajtů by se taková zpráva prostě nevešla. Takže si s tím nedělali (podle vzoru provozu na KV) žádné starosti a to 4K/ asi jednoduše vynechali..

Pokud bychom se na to však dívali úředně a zcela rigidně, první QSO s Ázerbajdžánem byla jak "de facto" tak také "de jure" navázána až tehdy, když tento expediční tým začal používat call 4K4K. Pokud bychom se ovšem dívali z pohledu "je to jenom zábava", tak potom "de facto", byť nikoli "de jure", by do seznamu prvních QSO do zahraničí měli dobré ambice být zapsáni jiní - tedy ti, kteří vlastně dělali "jen Ukrajinu", tedy UT6UA...

Na tom, koho do tabulky prvních QSO z OK do zahraničí zapsat, jsme se v klubu OK2KKW zatím neshodli. Pokud se podíváme na postoj mezinárodně vážených expertů na EME provoz, tak například K1JT by call UT6UA za Ázerbajdžán uznal (podejť by ne, když omezení v délce zprávy sám naprogramoval), jiní, například K2UYH, F2CT i další (viz postoj PA0JMV) se zatím v soukromé diskusi spíše přikláněli k názoru, který sdílí také OK1TEH, totiž že (podle regulí IARU) takové spojení nelze za platné QSO s Ázerbajdžánem uznat a tedy ani započíst do tabulky prvních QSO do zahraničí. Jakkoli se osobně rovněž kloním k tomuto názoru, necítím se být dostatečně fundovaný, abych tuto záležitost si ve svém postoji rozhodnul jednoznačně. Je však také nepochybné, že téhle záležitosti se nepochybně chopí zavilí nepřátelé jakéhokoli digitálního EME provozu, kteří každý nedostatek WSJT (a co je na světe zcela perfektní, že) vždy s radostí zneužívají k tomu, aby mohli pochybným způsobem argumentovat, že je to jen další potvrzení toho, že při provozu WSJT se značky nepředávají radiovou cestou. Je proto třeba rozhodnout tak, aby se těmto radioamatérským "dinosaurům" zbytečně nedával střelný prach k tomu, aby mohli sebrat potěšení z EME provozu stovkám a možnám tisícům VKV radioamatérů na celém světě. Je to zkrátka poněkud komplikované...

Za klub OK2KKW tedy prozatím ponecháme tuto otázku raději otevřenou, K2UYH sliboval, že se vyjádří v dalším EME Newsletteru a věřím, že se o věci bude diskutovat i na nadcházejícím světovém setkání EME operátorů v létě t.r. Podle výsledků této diskuse potom OK1TEH buď opraví, nebo naopak potvrdí značku OK stanice, která tohoto prvního historického VKV QSO (na obou VKV pásmech) dosáhla. A věřím, že to následně vyvolá i nějakou úpravu programu WSJT, aby k těmto rozporům nemuselo docházet opětovně.

Nicméně congrats všem, kterým se EME QSO s Ázerbajdžánem podařilo! A pod jakoukoli značkou! A díky celému teamu, který tuhle expedici zorganizoval!

73! OK1VPZ
(19.7.2014)
 


Doplnění ze dne 5.8.2014:  Jak OK1TEH slíbil, tak také učinil a poslal prosbu do ARRL, aby se vyjádřili k validitě QSO s UT6UA, který vysílal z území Ázerbajdžánu. Odpověď je tady: http://www.ok2kkw.com/zzz/nn1n_statement.txt  Jinak řečeno, ARRL od toho dává ruce pryč, ale přitom věří, že QSO bylo platné, pokud bude potvrzeno QSL s prefixem 4K/.  Jak bylo předvídáno výše, samozřejmě se toho chytila hned ta parta odpíračů WSJT a protože jeden z OK by měl problém nebýt první, OK-VHF Club vytvořil svou vlastní tabulku prvních spojení do zahraničí (když si předtím stáhnul všechna data od nás). A tak jsme také upravili tabulku prvních spojení i když v nás ta věc s chybějícím prefixem stále vyvolává pochybnost (byť QSL bude nepochybně OK) - ostatně, když už jsme u toho, jak píše zástupce ARRL, že legalita QSO je dána rozhodnutím vlády dané země, otvírá to pochybnost,  jak by se asi organizace ARRL stavěla k prvnímu EME QSO třeba s Jižní Osetií... Ale zpět k věci - výše je uvedeno, že UT6UA nepoužil prefix 4K/. Bohužel ani to není zcela jasné. Ukázalo se totiž, že komunikační program WSJT prefix 4K/call nepředpokládal. A v závislosti na SW verzi WSJT tam někdo ten prefix viděl, někdo jiný (včetně OK1TEH a dalších evropských radioamatérů) nikoli. Zda byl tedy opravdu ten prefix vysílán radiovou cestou, zůstává nezodpovězeno. Pravdu tedy zná jen UT6UA a ten v této věci mlčí. Ponechali jsme proto v tabulce raději jak to dřívější QSO s UT6UA, tak i to pozdější s 4K4K, které bylo validní zcela nepochybně. A váženému OK hamstvu dáváme na rozmyšlenou, které z těchto QSO bude každý z vás považovat za to první. Je to bohužel (po prvním QSO OK-SP na 70MHz), další případ, kdy označit za první jen jedno ze dvou uvedených (a nepochybně skutečně navázaných) QSO by bylo poněkud subjektivní. Bude proto asi spravedlivější to nechat na rozhodnutí každého z vás.

 

AZERBAIJAN (first with 4K prefix)    OK1KIR - 4K4K     2014.06.19   EME