Z emailu od PI4GN poslaného OK1TEH asi týden po závodě:

(je to docela smutné čtení a dokumentuje to úpadek VKV závodního provozu v západní Evropě. Aktivita se zkrátka přesouvá na východ!)

 

"We only had 1 hour of weak RS at the start of the contest. We only had 17 qso’s on 10G. The nearest by station here now  is 141 km, also on 24 GHz. That makes qso’s very difficult. I think the largest distance on 24G in the Dutch contest was 84 km, so we had no chance on that band."

a překlad: "Měli jsme jen hodinu slabý RS na začátku závodu. Na 10GHz jsme udělali jen 17 QSO. Nejbližší stanice je tu 141km, také tak na 24GHz. To je pro QSO velmi obtížné. Myslím že největší vzálenost na 24GHz v holandském contestu byla 84km, takže na tomto pásmu nemáme žádnou šanci."

OK1TEH 20.7.2014