Čeká nás období zkracování? Fejeton na neděli věnovaný připravovanému zkracování výkonových limitů.

Když jsem před 16-ti lety napsal na ČTÚ, že výkonový limit radioamatérského vysílání by měl být omezen na 1500W (stejně jako v USA a dalších zemích) a že do výkonového limitu by se měly sčítat výkony jednotlivých PA, buzené z jednoho zdroje, byl jsem uvržen do klatby. Ti, kteří se cítí být vyvolenými reprezentanty ČRK, přesvědčeni, že mohou vše a nějaká omezení platí jen pro socky, mne od té doby považují za osobu mimořádně nežádoucí a dokonce mi již někteří borci vyhrožovali i smrtí.

Pokud si však uvědomíme, jak vše souvisí se vším, je taková předsudečná nenávist spíše úsměvná.

Především totiž jde o byznys. Když se na přelomu století stěhovaly GSM mobilní sítě do GHz pásem, aby bylo možné rozvinout podnikání v oblasti mobilních datových přenosů, bylo nutné zajistit dostatečně spolehlivé a zároveň kapacitní připojení. K tomu bylo možné dojít dvěma způsoby: první možnost byla postavit tak hustou síť základnových stanic (zhruba ve vzdálenostech stovek metrů), aby mobilní telefon (s omezenými zdroji napájení) se na takovou základnovou stanici dovolal. Anebo – a to byla ta druhá varianta, zahodit dosavadní limity elektromagnetického pole (EMF) a celosvětově je navýšit. Protože ta první varianta byla finančně nepřijatelná – kapitalismus je založen na podnikání a tvorbě zisku, došlo přirozeně k realizaci varianty 2. Aby bylo jasno – nejsem odborník na hygienické účinky elektromagnetického pole, nekritizuji, jen konstatuji. Nu a v rámci tohoto uvolňování došlo k celkovým změnám limitů vysílacích výkonů a limity intenzity EMF různých vysílačů se m.j. pozitivně dotkly i radioamatérského vysílání a maximální povolené výkony vzrostly z 300W na 3000W. Krása! Jenže – ono je to jako v té pohádce o rybářově ženě, která chtěla stále víc a víc až nakonec neměla nic, jistě si vzpomenete na návrhy, že pro radioamatérské vysílání by snad ani žádné limity být nemusely… pokud by tehdy na to (zejména návrhy ČAVu) ČTÚ přistoupil, měli bychom dnes mnohem horší situaci, než kterou máme. Rozvíjí se další vysokorychlostní bezdrátové sítě a protože to bude dobrý byznys, ten, kdo bude muset ustoupit, jsou VKV radioamatéři. Sice stále máme šance řadu pásem udržet, ale ČRK s krátkovlnným myšlením jeho contestových představitelů, již dostatečně vyjádřil, že budoucnost GHz pásem je naprosto nezajímá.

 Protože byznys se nezastaví a politiku řídí ti, kteří z toho mají prospěch, ukázalo se, že jde jen o špičku ledovce.

A tak se v rámci ekologistických lží likvidují osobní auta s diesely, byť ty mají o 25% menší emise CO2, než benzínová auta, proto se likvidují spalovací motory na úkor elektrovehiklů, pro které společnosti chybí zdroje elektřiny – to vše jen proto, že některé podnikatelské skupiny z této změny budou mít zisk! Pochopitelně z našich daní! A s vysíláním  to je podobné – najednou se ukázalo, že současný stav rozvoje techniky nestačí k zajištění provozu dostatečně hustých a výkonných bezdrátových sítí, aniž by docházelo k masivnímu rušení _ to ostatně zná každý, kdo má nějakou zkušenost se spolehlivostí provozu sítí WIFI. A bude hůř… Společnost totiž naráží na fyzikální limity a ty, jak známo, ohnout nelze.

Británie, která utekla z EU (nehodnotím, zda je to dobře, nebo ne) otevřela tuto otázku jako první a s ohledem na to, že je vedoucím členem Commonwealthu, připravuje nová pravidla pro omezení výkonových limitů. Tamní politici s tím mají široké zkušenosti – ostatně – kde zákazníci podpalovali základnové stanice 5G… a možnost aplikovat nová pravidla do zemí, jako je Kanada, Austrálie atd ukáže, zda jde o správný postup.

Nově navržené limity jsou zatím zcela bezzubé, protože nedefinují praktické postupy, ale to bude předmětem vývoje. Zatím se zdá, že pokud by se šlo tímto směrem, bude to znamenat pro radioamatéry nutnost omezení výkonů cca na 40% dosavadních limitů. Čímž naše multimultiremote multi reprezentanty asi nepotěšíme.  Otázka není zda i v OK, ale kdy i v OK.

Abyste měli možnost si stávající trendy dostatečně prostudovat, než se nás začnou týkat takzvaně „na tělo“, doporučuji, abyste si přečetli tento dokument

www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/emf/calculator

Svůj dosavadní výkonový setup si ověřte pomocí nového kalkulátoru EMF

www.ok2kkw.com/00000104/info/emf-calculator_v0-1-2.xlsx

 

a porovnejte výsledky s výpočty VK3UM, který odpovídá současným evropským limitům.

www.ok2kkw.com/00000104/info/vk3um emrcalc ver 7.12 install.zip  (dole v tabulce si z klikněte „CEU“)

 

 

 73 OK1VPZ