Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí

Už pár hodin potom, co Matěj publikoval jeho reportáž z EME setkání ve Francii, obsahující moje vyjádření, že sdělení HB9DRI o možnosti použití jeho SDR i pro účely vysílání ve VKV závodech, považuji pro oblast střední Evropy za poněkud optimistické, mi Alex HB9DRI volal a rozhořčeně mi sděloval, jak se cítí poškozen mým vyjádřením, které je lživé. Že jeho zařízení má parametry, které jsou lepší než běžné komerční transceivery, že používá D/A převodník s dynamikou 160 dB a že postranní šum jeho SDR je velice nízký, jak dokladují jeho měření publikovaná jak v jeho prezentaci, tak i na jeho webových stránkách. Telefonický rozhovor byl víceméně jeho monologem, řekl že on na prodeji těchto zařízení nic nevydělává, že jeho náklady na výrobu jsou vyšší, než jejich cena a opakoval, že jsem jeho záměry svou poznámkou hrubě poškodil. Řekl, že pokud mám k jeho produktu výhrady, měl jsem mu to říci soukromě a nepsat o tom nic na web. Že by mne přesvědčil, že se mýlím.
Navrhnul jsem mu, ať pošle jeho zařízení, že jej změříme (a ani jsem mu nestačil říci, že v případě, že opravdu bude mít tak výjimečné parametry jak tvrdí, že se mu omluvím a stanu se propagátorem jeho výrobků), ale hned mne přerušil, že to odmítá, že on to změřil a na jeho webu jsou měření k dispozici. Navrhnul jsem mu tedy ať mi pošle emailem jeho písemné stanovisko, že jej opublikuji na našem webu a přidám do reportáže link na jeho vyjádření, ale striktně odmítnul i to. Potom jsem mu vysvětlil, že se věci QRM v závodech věnuji přes 20 let a že jsem přesvědčen, že jeho vyjádření ve Francii o doporučeném použití jeho výrobku ve VKV závodech bylo skutečně mimo realitu. Na to reagoval, že tomu nerozumím, že QRM je způsobeno nelegálními výkony prakticky všech stanic v závodech a s telefonem mi seknul.

Vzhledem k tomu, že tento telefonický rozhovor považuji pro VKV radioamatéry ve střední Evropě za důležitý, chtěl jsem se o jeho obsahu, jak jej dokážu interpretovat, podělit s radioamatérskou veřejností. Opakuji, že svým pochybovačným postojem k výrobku TX SDR od HB9DRI vyjadřuji pouze pevné osobní přesvědčení, že toto zařízení se nehodí k pozemnímu contestovému provozu na VKV pásmech a toto negativní stanovisko se nikterak nedotýká případného použití tohoto zařízení při provozu EME.

OK1VPZ


Dodatek: parametry TX SDR z webu HB9DRI ( http://www.linkrf.ch/IQ+XT.html )

postranní šum vysílače -130 dBC/Hz v odstupu 20kHz, -133 dBC/Hz v odstupu 50kHz
(srovnejte prosím s realnými situacemi ve VKV závodech: http://www.ok2kkw.com/zzz/qrm_w_zawodach_ok1vpz_cz.pdf )

Datasheet pouzitého aktivního prvku: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/5598f.pdf
(poznámka: hodnota postranního šumu cca - 160dBC/Hz ve vzdálenosti 6MHz od provozního kmitočtu se týká situace, kdy všechny vstupy obvodu jsou zablokovány a jde tedy o šum samotného IQ modulátoru a hodnota neobsahuje kvantizační šum D/A převodníku ani postranní šum oscilátoru vysílače)