To je ale náhoda....

Tak jsme se dočkali nového vyhodnocení Mikrovlnného závodu 2010, paní Müllerová... Copak o to, čin opravy chyb je jistě chvályhodný,  a navíc když dokonce byl bleskurychlý. Z tohoto pohledu by zasloužilo OK1IA opravdu poděkovat, kdyby.... ...kdyby se na jazyk nedraly všetečné otázky. Takže se zkusme podívat na tu záležitost trochu blíže:

Nejprve se po zveřejnění error logů probudil OK1TEH. Přestože jsme závod na dvou pásmech vyhráli, nedalo mu to a napsal do klubovní (OK2KKW) emailové konference tento email, který prokázal, že v hodnocení Mikrovlnného závodu jsou závažné chyby. Email jsme překopírovali na naše webové stránky, což značně rozčeřilo stojaté vody současné "okurkové sezóny". Nechtěli jsme však zbytečně dráždit svazarmovce z ČRK a proto byl text emailu mírně upraven tak, aby opravdu nevyzněl konfontačně, ale spíše jen představoval "zdvižené obočí", neboť i tak jsme obě pásma (23 a 3cm), které jsme jeli, vyhráli, i když, pravda, oproti druhé stanici OK5Z bylo vítězství na 3cm dosti těsné. Dohodli jsme se proto, že nebudeme dávat proti výsledkům závodu oficiální protest, ale OK1DIX jen pošle OK1IA email se žádostí o vysvětlení a potom případně zveřejníme jeho odpověď.

Tak se také stalo. Ovšem v okamžiku, kdy jsme na tento problém poukázali, našli se i další radioamatéři, kteří si také prohlédli své error logy a z problému se najednou stala kauza. OK1IA společně s OK2ZI tedy (podle sdělení OK2ZI) výsledky znovu zkontrolovali a údajně našli chybu, načež OK1IA závod prý znovu přepočítal a nové výsledky zveřejnil na webu VKV závody Moravany, provozované OK1CDJ.

Podívejte se, co k tomu OK2ZI večer 1.srpna 2010 napsal:


 

A tak tu máme nové výsledky. Ve výsledkové listině se na horních příčkách výsledkové listiny na první pohled nic podstatného nestalo, jen snad OK2C a OK1KJB si vyměnili 7 a 8 místo na 23cm. Na první pohled nuda. Ovšem jen potud, pokud se nepodíváte na výsledky na 10GHz multi a bodový odstup mezi OK2KKW a OK5Z, kteří jistě tak moc chtěli vyhrát. Před korekcí totiž byl rozdíl pouhých 427 bodů (tedy jedno RS QSO), zatímco po opravě se rozdíl vyhoupnul na 1082 bodů (tedy 3 QSO). Chtělo by se říci - prostě smůla. Ovšem jen do té doby, než si porovnáte, co napsal OK2ZI a co je ve výpisu error logů obou stanic před a po opravě hodnocení závodu:

OK2ZI píše: ...." jsme s OK1IA provedli detailní kontrolu deníků z 9A a zjistili jsme, že deníky použité pro kontrolu byly z jiného závodu. Chyba byla způsobena pravděpodobně chybnou selekcí souboru s deníky z 9A na výměnném FTP serveru Regionu I. IARU"....

Pokud se nad vyjádřením OK2ZI zamyslíte a zkontrolujete si error logy před a po opravě vyhodnocení (protože se dá předpokládat, že chlapci, co spolu mluví, zanedlouho změní error logy původního, t.j. údajně chybného vyhodnocení jak na českém, tak i na slovenském serveru, uložili jsme si pro zajímavost jejich printscreeny - viz níže), dojdete k jedinému možnému závěru:

Jestliže se pro vyhodnocení MW Contestu nejprve skutečně použily nesprávné logy 9A stanic (logy z jiného závodu), tak to, že stanice OK5Z neměla při spojení s 9A stanicemi ani na 23, ani na 3cm žádnou chybu, zatímco po použití správných logů tam najednou je těch chybných spojení hned celá řada, považuji za přinejmenším zvláštní situaci. Napadá vás snad nějaké věrohodné vysvětlení? Buď to ukazuje na OPRAVDU VELIKOU NÁHODU, nebo že by snad šlo (ó jaká hrůza) spíše o cílenou opravu údajů v deníku OK5Z podle logů 9A stanic, získaných na výměnném serveru IARU - jenže ten, kdo tato spojení v logu OK5Z opravil, si asi omylem stáhnul nesprávné 9A logy... hi...? Co myslíte?

Já nevím jak vy, ale já osobně bych si opravdu nedovolil obviňovat někoho z vedoucích představitelů ČRK (té nejdemokratičtější organizace), kteří mají přístup na výměnný FTP server IARU z toho, že si snad opravují ještě před vyhodnocením deníky svých klubů, jen proto aby dosáhli co nejlepšího výsledku, natož snad motivovaného  pokořením nenáviděných OK2KKW. Vždyť by to bylo tak nečestné... A tak to raději společně pokládejme za tu opravdu velikou náhodu.  :-)

A pevně věřím, že až OK2ZI společně s OK1CDJ ještě vylepší celou proceduru, neboť: ..."Do budoucna plánujeme přidat automatickou kontrolu data i u deníků pro kontrolu aby takováto chyba mohla být identifikována dříve"...   potom už k takové trapné náhodě při korekci logů těch kamarádů, co spolu mluví, opravdu nikdy nedojde...

Dnes se s vámi zvesela loučí OK1VPZ

PS: pokračování této frašky zde. OK2ZI požádal ČRK, aby stanice OK5Z nebyla v tomto contestu hodnocena...
 


Error log OK5Z 23cm původní verze vyhodnocení
 

Error log OK5Z 23cm opravené vyhodnocení
 

Error log OK2KKW 23cm původní verze vyhodnocení
 

Error log OK2KKW 23cm opravené vyhodnocení

Error log OK5Z 3cm původní verze vyhodnocení
 

Error log OK5Z 3cm opravené vyhodnocení
 

Error log OK2KKW 3cm původní verze vyhodnocení

Error log OK2KKW 3cm opravené vyhodnocení