OK2A - IARU UHF Contest 2020
(for Google translation click here)

Než jsem začal psát tuhle předmluvu, díval jsem se na stařičké fotky z doby, kdy jsme VHF a UHF Contesty ze Spáleniště začínali jezdit pravidelně. Letos je to tedy náš již 42 UHF Contest v řadě. Samozřejmě se toho hodně změnilo, jak zařízení, tak i my sami, mimo jiné jsme taky od té doby zestárli asi o 20kg, nu a někteří kamarádi, kteří s námi ten čas prožili, již naše signály poslouchají někde na druhém konci naší Galaxie. Zapálili jsme na jejich paměť alespoň svíčku..
Matěj tentokrát zajistil u rosničkářů slušné počasí, za což jsme mu vděčni, takže jsme během přípravy i vlastního závodu netypicky nezmokli, ale zato nás pěkně profouklo. Asi nejsilněji v pátek okolo 17h, kdy jsme stavěli anténní stacky a bouřlivý vítr dosahoval cca 80km/h. Ale zvládli jsme to a budeme se na UHF těšit na slyšenou v roce jednadvacátém ("oko bere").

Nu, a jak si to ti "profoukaní" letos zapamatovali?

Fred DH5FS a Láďa OK1DIX u 70cm zařízení.

Dirk ON5GS:

Ten letos absentoval. Belgická vláda označila Českou republiku za morovou jámu a pokud by přijel, jak plánoval, seděl by teď 2 týdny doma v Covidí karanténě. Proto moudře usoudil, že nebude dráždit hada bosou nohou a přijede hned, jak to půjde - ale to se již bude psát rok 2021. Doufejme, že ta "pliaga" do té doby zmizí!


Fred DH5FS:

Fred toho nikdy moc nenamluví a tak jen řeknu za něj, že byl rád, že nakonec mohl využít té možnosti, že Saská vláda umožnila svým občanům strávit v době UHF Contestu v ČR 48 hodin bez jakýchkoli papírů a obstrukcí. Dokonce si jeho průjezdu prý na hranicích ani nikdo nevšímal. Takže alespoň tahle pomoc zafungovala i v tom Covidím šílenství dobře. Tady jsou jeho pocity:

I joined Saturday noon, where 70cm was set already. Folks reported a hard time on Friday during setup because of the winds. Still I saw the 38ele M2 turning as winds were still strong. Later we found out that it went loose which resulted in some pointing problems as this usually our main sked antenna, which resulted in some lost QSOs. Also the other stacks stayed fixed on Saturday. But as weather was much better on Sunday we could use them then. Contest started with quite good rates. The North group worked better than back in PD as there was higher activity this time with some guys calling like DG4VW/P from Isl. Hiddensee (JO64). Also the 12 stack to JO31 worked like always bringing also PA's, like PA5KM (JO11) in the first hour. Many SOP from Germany were also sharing the same station because of the CM* rules. In the second hour YP2DX (KN05) called with a nice signal even good hearable on the West stack. Also some Italians called by then with AP support also IZ7UMS (JN81) with good signal, who had obviously some enhancement over the Adria. Unfortunately he didn't get our call and was a getaway over 1069km. Several regulars like YU1LA (KN04) could be worked easily. Often it was a fight through the QRM to get the low power Stn's in the Log. The night was poor with almost no QSO's. As the last hour seemed to go same way, there were some nice surprises towards the end like G3XDY (JO02) and even YT5W (KN04) could be worked as ODX via Airplane. All in all an enjoyable event once again.
73 Fred
__________________________________________________
CM*rules:  is the German club competition with Corona rules.. (Single OP prefered) https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/darc-clubmeisterschaft/

Transl. to CZ: Připojil jsem se v sobotu v poledne, kde už bylo postaveno pásmo 70 cm. Kluci mi hlásili, že v pátek během instalace měli obtíže se stavbou antén kvůli větru. Stále jsem viděl, jak se 38ele M2 protáčí, protože vítr je stále silný. Později jsme zjistili, že se uvolnila, což mělo za následek určité problémy se směrováním, protože to byla obvykle naše hlavní anténa, která vedla ke ztrátě spojení. Ostatní stacky proto zůstaly v sobotu upevněné do jednoho směru. Ale protože v neděli bylo mnohem lepší počasí, mohli jsme je už používat. Soutěž začala s docela dobrým rate. Severní stack fungoval lépe než v PD, protože tentokrát byla v DL vyšší aktivita u některých stanic, například jako DG4VW/p z Isl. Hiddensee (JO64). Také 12ti stack na JO31 fungoval jako vždy, přinášejíce také PA, jako PA5KM (JO11) v první hodině. Mnoho SOP z Německa také sdílelo stejnou stanici kvůli pravidlům CM*. Ve druhé hodině YP2DX (KN05) zavolal s pěkným signálem a dokonce byl slušně slyšet i na západním stacku. Někteří Italové přišli s podporou AP, m.j. také IZ7UMS (JN81) s dobrým signálem, který byl evidentně podpořen dobrými condx nad Jaderským mořem. Bohužel nepřijal naši call a byl pryč i se svým QRB přes 1069 km. S několika štamgasty jako YU1LA (KN04) se dalo navázat spojení snadno. Ale často to byl boj přes QRM, aby se do logu dostaly i nízkoenergetické protistanice. Noc byla špatná, téměř bez spojení. Nejprve se zdálo, že poslední hodina proběhne stejným způsobem, ale ke konci došlo k několika příjemným překvapením, jako byl G3XDY (JO02) a dokonce i YT5W (KN04), což byly QSO zalogované nakonec jako naše ODX přes letadlo. Celkově to pro mne byla znovu příjemná akce.


Když nejde hora k Mohamedovi, musí Patejdl nahoru.

OK1VPZ (jinak také "Patejdl"):

Když už jsem tu reportáž začal psát, zařadím se hned za naše zahraniční členy korespondenty: netypicky jsme si i se synem vzali letos dovolenou na čtvrtek, pátek i pondělí a na kopec dorazili i s karavanem a velkou parabolou pro 23cm už ve čtvrtek okolo 8 hodiny večerní. Bylo bezvětří, relativně teplo a tak nás čekalo příjemné posezení u ohníčku a různé laskominy, včetně těch tekutých - m.j. i klasickou literaturou oslavený Čert, což je směs vybraných rumů s višněmi. Delikátní!  V pátek nás čekalo stavění antén - a byl to docela zážitek, takže jsme si to užívali a stavěli antény pro 70cm po celý den - od rána až do soumraku... Pravda, netrvalo to tak dlouho jen z naší lennosti, ale především následkem vytrvalého bouřlivého větru, který, pokud bychom se účinně nebránili, by na našich vertikálních anténních soustavách 12x6 el a 2 x 8 x 7 el Yagi dokázal udělat uzly. OK1DIX z toho měl už tak vyfoukanou hlavu, že chtěl během dne 2x zahodit klíče "do kanálu" a vzdát to, ale nakonec jsme ho vždy přesvědčili, že antény se i v tom fukejři postavit dají, byť i ta plošina na stožáru pod nohama podivně ujížděla do stran... Nejhůř na to doplatil Matěj OK1TEH, který musel zastoupit Dirka i Tomáše a strávil na vrcholku stožáru tentokrát asi 7 hodin bez přestávky. A dokonce jsem si tentokrát musel na stožár vylézt i sám, což je při mé baňatější postavě trochu komplikované (m.j. abych se dovnitř do stožáru vůbec vešel) a navíc ještě podmíněné letos operovaným kolenem, se kterým se na stožár leze blbě. Nu, nakonec se nám přece jen podařilo všechny 70cm antény instalovat na svá místa. Zjistili jsme přitom neblahé poznání, že rotátory Kenpro neudrží páčení stacků tak, aby antény zůstaly v nastaveném směru, ale dochází k jejich samovolnému přetáčení "po větru". Láďa DIX sýčkoval, že ráno najdeme kolem stožáru jen hromadu hliníkového šrotu, ale odbyl jsem ho, že antény jsem vyráběl sám a pokud se zku... (poškodí), tak si je zase budu stejně muset opravit jen já sám a za své.. Ale vše dopadlo dobře, v sobotu bouřky poodešly východním směrem a nám se dokonce podařilo postavit i velký talíř (Ø 2,5m) na 23cm.  Zbyly nám problémy se slabými rotátory, které bude nutno upgradovat a prozatímně jsme směr antén fixovali pomocí špagátu. V sobotu navečer naštěstí bouřlivý vítr ustal a otočil se na vítr západní, který byl sice chladnější, ale již nikoli tak bouřlivý. Takže s anténami zase šlo točit...
Zařízení na 70cm zaznamenalo tentokrát jen jedinou změnu, a to zařazení mezifrekvenčních krystalových filtrů od OM3TRN mezi K3 a transvertor, což pomáhá v případě silných, ale čistých lokálních signálů. V tomto závodě to však žádoucí efekt nepřineslo, protože OK1KAD z Klínovce vysílali v našem směru hodiny a hodiny širokopásmový šum (buď oscilátoru, nebo celé vysílací cesty FT991?), takže při přechodu na příjem se náš S-metr pohyboval okolo čísla S7 a na čtení opravdu slabých signálů nebylo častokrát ani pomyšlení. Ovšem Láďa OK1DIX i Fred se pustili i tak srdnatě do boje a spojení přibývala docela pěkně. V noci přišla "noční směna" v osobě Karla OK1FLY, který si zatelegrafoval až do zemdlení. Zařízení sloužilo celý závod bez problému a to konstruktéra vždy potěší.

Opravdu jsem tam nic špatného nenašel...

Větší problém se ukázal být se železářstvím na 23cm - vlastní manipulační nejapností při instalaci antén jsem vyrobil záhadnou závadu, která i při útlumu odrazu antény cca -26dB u PA přesto způsobovala opakované odstavování reflektometrické ochrany! OK1TEH, náš single operátor pásma 23cm tedy musel bojovat s několikahodinovým zpožděním při hledání závady (alespoň, že Matěj mi zaplatil nový 6m žebřík, abych mohl vylézt na stožár - tnx!) a pokoušet se dohnat konkurenci (zejména DL0GTH) pouze s jedním PA a jedinou anténou. Dlužno podotknout, že bojoval statečně a dokázal na první pohled nemožné! Congrats. Nu a mně osobně se teprve ráno po úderu elektřiny v hlavě nějak rozsvítilo a okolo 11 hodiny místního času jsem závadu opravil za pouhých pár minut. Jenže - 19 hodin závodu už bylo v trapu. Proto prosím hodnoťte Matějův výsledek na 23cm z tohoto úhlu pohledu... Nelze však mlčením přejít velkou snahu OK8WW, který ve snaze porazit OK2A  nakoupil 4xPA od SM4DHN a vynaložil veškeré úsilí (včetně zajištění každého drobného bodíku od kamarádů, kteří patří mezi ty, co spolu mluví, hi). Nu, snažil se velice, ale pokud nebude vyhodnocení závodu kreativní, stále se mu jeho cíle nepodařilo dosáhnout, byť jeho výsledek je z Brd opravdu pěkný. Budu zřejmě muset konečně něco udělat i pro OK1TEH, který se celých 10let musel spokojit se stále stejným zařízením. Dlužno dodat, že k podobné partě kamarádů asi patří i ti borci, kteří si půjčili značku OK1KAD jen proto, aby nám s úsměvem zase dali pocítit, co je to širokopásmový šum a je škoda, že VO tohoto klubu, který byl na 23cm, si toho počínání nevšimnul. Nu, věřím, že se nějak domluvíme - jsme připraveni těm klukům pomoct, aby se jejich signál zlepšil. Pěkný výsledek dosáhnul OK1KN s podporou Matěje na 10GHz, když nám tu opakované vítězství uteklo jen o fous - ale zkrátka větší pes (v tomto případě 120cm parabola OK1JKT) má navrch...

Nu a pak už bylo jen a jen balení - až do úplné tmy, ještě jedna noc u vyhasínajících kamen (přičemž jsme dopili 30l sud dobrého rodinného piva OK1DIX), ráno dobalení všech zbývajících 70cm verků a hurá domů. Právě při odjezdu začínalo pršet :-)


Pokud nám to počasí umožní, snad rozdáme body ještě v Marconi memorial contestu a v každém případě se budeme těšit na další VKV závody v roce 2021. Třeba se Lesy ČR konečně odhodlají těžit dřevo i v Krušných horách :-)

                                                                                                                                                                                                                     73! Vláďa


Jarek OK1KN:

 K samotnému závodu na 3 cm:

Vzhledem k tomu, že se mi podařilo využít RS a udělat několik spojení do OM, HA, S5 a 9A je výsledek nad očekávání dobrý i když kvůli útlumu na postupující studené frontě byly i RS signály na hranici čitelnosti. Tropo podmínky tentokrát díky sinému větru nebyly nic moc, ale podařilo se udělat většinu obvyklých stanic z DL. Bohužel na delší tropo spojení to nestačilo, marně jsem se pokoušel o LX1DB, OZ7Z, IQ1KW, IN3HOG ba ani DL3IAS se nepodařil. Naštěstí se po ránu Matějovi podařilo udělat po delším boji IK3GHY přes AS. Celkově to byla opět dřina, ale podle zatím uveřejněných výsledků to vypadá na 2.místo v OK. Požádal bych opět Matěje, aby mé připomínky do reportáže zahrnul a přidal k tomu své postřehy.

Jarek


Matěj OK1TEH:

UHF Contest, jak v klebetách známo jest, za hlavní závod klubu OK2KKW jsouce zvažován. Léta páně 2020 již celkem jubilejním třicátým v pořadí tom psaným. Zatímco v zemích českých propukl nezvyklý mumraj a kejkle ohledně zlé nemoci Korona zvané a plukovník Primula bral nakažený lid ve výhružkách v přísné arestování, ve čtvrtek vyrazil do hor Krušných šturm ve složení OK1TEH, OK1VPZ, OK1FLY, OK1DIX a OK1DYX. Po příjezdu tom hlavní frejíř OK1DIX věrtel dobrého mázu z pivovaru Mlýn zvaného prezentoval, za čež mu velké poděkování činím a doplňuji cech frejířský v podobě kořalek přísných i mocných: Rum, Kontušovka, Čert. Leč běda aby žertu konec nebyl, OK1TEH zachvátila nemoc zlá v podobě velkomocné ledvinové koliky. Ten nešel spát v hodinu kompletní a místo toho vejstup předváděti započal skakajíc a dům obíhajíc, načež bylo mu dáno usnouti až v hodinách pohříchu jitřních.

V pátek dílo v podobě velkého povyku a mumraje kolem stožáru propuklo i OK1TEH odebéřev se na něj lézti za podpory všech Algifénu i dalších medikamentow, následuvší druhem jeho OK1DIX. Z polední strany dulo povětřie zlé v nárezech dosahnuvší rychlosti přez 80km/h, což značně stavění antén zpomalilo. Dolů voláme, že jest nebezpečno prodlévati pod břemenem, naštěstí nic spadnouti neráčilo. V hodině večerní tedy stály pouze antény pro pásmo 70cm a stavění antén pro mikrovlny na sobotu odsunuto bylo. Mezitím dorazil Slovan toho jména i Ivan OK1DAQ, přivezivší nový žebřík, všem špatným vejstupům přítrž učiněna byla a dílo zdárně dokonáno jest. Zde zvláštní vyděkování činím, jelikož Karel OK1FLY připravil nový pozinkovaný držák i speciální kozy, zatíemco Jarek - byvše Slovanem řečeným - přivezl krom laskomin rozličných i špich guláše plný. Zatímco v mázhause započal večerní frej a bakchanálie, OK1TEH pokračoval v zapojování aparátů i roztodivných těch kabelů a před usnutím vše zkompletovati na 70cm ráčil.

V sobotu o brzkém jitru bylo nutné vypraviti většinu frejířů na bunkr nedaleký i stavbu antén pro 3cm a 23cm započíti. Přes zlé povětří vše v čas poludním zdárně postaveno bylo včetně 2,4m kola velikého pro pásmo 23cm prezentovaném. Aparáty, jakož i ty hejbly roztodivné sprubovány byly, dalo mě chvíle oběda pozříti, žeby vše pro začátek závodu připraveno bylo.

Závod brzyv započal i pajlap mocný na 70cm zadul. Alébrž po prvním QSO na 23cm nemohuť již pokračovati - zlé to SWR svítí, krleš! Po 3 hodinách jisto jest jedno, že závod bude možné pouze s jedním kolem pokračovati i vítězství blabuňkům přenechati. Na 70cm se mezitím projevuje obživlá hora Klínovec zvaná, což zajisté je všech rušičů stanoviště. Leč je třeba si vzpomenouti, že dobré mravy, cnost i šlechetnost ozdobují urozenost. Kde jse to pak nenachází, tu erbové nic neváží. Pročež v závodě tyto věci v potaz nebéřeme a v závodění zvesela pokračujeme. Na 23cm se daří zapsati spojení daleké, jak do Wloch, Anglicka s G3XDY 827km i do Švýcar HB9LB, na 70cm vyřizujem pozdravení OT5S alias Dirkovi ON5GS. Na 10 GHz se bouřlivé povětřie projevuje v podobě Rainscatteru, i daří se zaznamenati QSO přes 690km s 9A2SB, 9A2UV i do Sedmihradí s HA8V.


 

  

Marnéť to čekání na opravu druhého PA.

Po boji velikém sté QSO na 23cm jest možno v knihu magie v 21:52utc zapisovati jakož i v dalším mumraji v době svečerní pokračovati. Po hodině kompletní jest nutno vzpomenouti na zážitek zvláštní, kterýmžo bylo random spojení s HB9MDP 436km. Signál jest 59+40dB na smetru (!) a rychle přeladení na 3cm umožňuje vzbudit pozdvižení, i zde se signál v síle 59+ prezentuje! Využivší podmínky ty dobré zapisuji též F1TRE JN37PV od Mullhausu, kterýžto má jen QRP, leč hodina jest pozdní, tudíž odebéřti se na lůžko záhodno. Poslední QSO jest s DL0GTH v 23:52utc, kterýžto má o 38 QSO víc a v 00:08 OL1B.

Zjitra se ponejpv točím anténu ve směr polední a loguji I1KFH i I5MZY/4, dále 9A2SB, 9A5M i PI4Z. Z půnoční strany pak Chris SM6VTZ se vesele prezentuje (894km), OZ9PZ, OZ2ND, od Sorbóny F6DKW (784km), I4UJB i další braši. Speciální ponížený dík činím YO5LD/p i YO5AVN/P, kteří mě zčistajasna zavolati ráčí na ufb QRB 858km, což jest i mé první spojení s DXCC YO, TNX. Dále točím anténu svou do směru severního toho i béřu do zápasu QSO s SM7DTE, OZ8ZS, OZ7Z, SM7LCB a přáteli dalšími. Poslední QSO s pořadovým číslem 188 zapisuji i závod tímto ukončuji.

Co na závěr pověděti? Šibalové hlasitě své úspěchy prezentují, leč lepší jest upřímá sprostnost a dobré svědomí nežli šibalská moudrost a podvodné umění."Poděkování všem přátelům, trpělivost se zprávou ve stylu 150 let staré češtiny a hlavně pevné zdraví všem vinšuje

Matěj, OK1TEH


PS: Pár poznámek pro příští kontestovou sezónu: Nechci se opakovat, ale neustále se opakují stále stejné problémy. Na 70cm tentokrát všechno zařízení pracovalo až s překvapivou spolehlivostí, nicméně bude nutné provést výměnu rotátorů a nového systému uchycení. Na 23cm se konečně podařilo odhalit dlouhotrvající HW problém, nicméně jak se ukazuje, 500W v součtu již v dnešní době přestává stačit a bude se podle toho nutné příslušně zařídit. Na 9cm je otázka, zda mý smysl ještě provádět nějaký upgrade. Na 3cm pak neustále přetrvává pocit, že špatně posloucháme. Ideální by bylo použít trochu větší parabolu (OL4A mají o 6dB vyšší zisk), nicméně vzhledem k místním podmínkám se již dnes pohybujeme na hranici možného. Vyšší pásma jsou zatím stále ve stádiu příprav, takže jestliže přežijeme současnou morovou ránu, tak snad bude příští rok zase o trochu veseleji i zde.

 


Láďa OK1DIX napsal:

Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere.

UHF Contest, vrchol sezóny, se letos vydařil i nevydařil. Naštěstí se závod stihl ještě před zavelením plukovníka k obecnému ukrytí a tak jako obvykle jsme s XYL Majkou, OK1DYX dorazili na kopec ve čtvrtek k večeru, narazili již osvědčený soudek z pivovaru Mlýn a udělali první přípravy na páteční stavbu. Večer dorazili OK1FLY, OK1VPZ a OK1TEH, který doplnil možnosti konzumace o klasickou švejkovskou sekvenci rum, kontušovka, čert. Posledně jmenovaný produkt měl svou jemnou chutí a půvabem u osazenstva jednoznačně největší úspěch.

V pátek jako obvykle přijeli OK1KN a OK1DAQ. Začalo se stavět na 70cm, ale také zesílil vítr až na 80-90 km/h. Pobyt na stožáru nebyl žádný med a potíže dělalo i pouhé vytahování materiálu nahoru. Snažili jsme se s OK1TEH co jsme mohli. Jeden stack i 38el yagi jsme postavili, ale pak už to prostě nešlo. Vylézt na zábradlí bez jištění pro usazení druhého stacku 8x8 v ložiskách a rotátoru jsem v nárazech větru už dále neriskoval. Vítr byl tak silný, že otáčel už postavený stack proti motoru rotátoru Kenpro KR600. Uvázání stacku za dolní pomocnou stavěcí tyčku mělo za následek její ohnutí větrem. Udělal jsem jsem ještě jeden pokus, ale vítr byl stále horší. Zastoupil mě OK1VPZ, který tak poprvé za dobu jeho existence vylezl na stožár. Díky vyšší postavě dosáhl na šrouby, takže nemusel lézt na zábradlí a podařilo se mu nakonec stack usadit. Pak jsem opět vylezl nahoru k zvednutí stacku 12x6, což bylo také na hraně. Odnesl to přiohnutý držák, ale naštěstí to na funkci rostlináře nemělo vliv. Nakonec jsme všechno postavili, ale byla to facha. Obdiv patří i Matějovi, který byl na stožáru nepřetržitě asi 6 hodin. Stavba se protáhla a rychle se stmívalo a tak jsme nechali 23cm a 3cm na druhý den. Na obvyklý páteční večerní oheň s grilováním však ve vichru nebylo ani pomyšlení.
 

V sobotu stále hodně foukalo, ale už to nebyl takový hardcore jako v pátek. 3cm jsme postavili jako obvykle bez problémů. Velká parabola na 23cm si vyžádala ve větru dodatečné kotvení, ale nakonec také stála. Mezitím přijel Fred, DH5FS, který též přiložil ruku k dílu. Hodně jsme postrádali Dirka, ON5GS, který ač moc chtěl, nemohl kvůli koronavirovým opatřením přijet. Zastavil se také Jirka OK1HWU a Honza OK1BAF, aby pomohli. Dík!

Zařízení na 70cm po přepojení několika chybně zapojených konektorů v RX cestě fungovalo bez závad, takže jsem mohl rozjet závod včas. Počáteční pile-up byl velmi slušný, 85 QSO za první hodinu a 100 QSO bylo v 1519Z. Mohlo to být ještě lepší, ale jednak stále nešlo točit anténami proti větru a hlavně se objevoval širokopásmový šum v síle cca S7, který mazal slabší stanice. To jsme ještě nevěděli, že bude hůř. Při dosažení 120 QSO předávám žezlo Fredovi, aby si také užil pile-upu. Na začátku pochopitelně chodily hlavně bližší stanice a ty, které překonaly rušení šumem, téměř výhradně DL a OK, sem tam se objevily delší jako PA5KM, PA4VHF, OZ9FW, PA1BVM. PE1ITR a SM6CEN. Na JV to ale moc nechodí, je tam natažená fronta. První z toho směru 9A5M se dělá až téměř po hodině provozu, zato však přijde náhle přes letadlo YP2DX. Fred pokračuje v tomto trendu. Udělalo se více QSO na jih, což na počátku nebývá tak obvyklé. IQ1KW , IW4ARD, IK3SSG, IK3TPP, I4CIV, IK4WKU, IK3VZO, IO2V, IW2CTQ,IZ3QFG, I3NPF a další. Objeví se také opět letadlo a zavolá SM7GVF. Se začátkem jsme celkem spokojeni, ale širokopásmový šum se stále objevuje a komplikuje provoz. Také se ukazuje, že vítr protočil spojku na stožáru 38 el. M2 a anténa se nekontrolovaně protáčí při každém větším poryvu. Večer vítr zeslábne, takže je možné odvázat stacky, ale problém s M2 přetrvává, anténa nedrží směr a musí se každou chvíli kontrolovat, kam vlastně míří. Střídáme se s Fredem podle potřeby. Hlavně Fred též sleduje AirScout a chat ON4KST. Dělají se delší QSO PA9R, ON5AEN, OR6T, PE1EWR, ON4POO a konečně i něco víc na JV 9A3DF, 9A3JN, HA8XI, HA6AR a YU7Q i YR7J. Pak mě překvapí G3M s pěkným signálem, což je ne zcela obvyklé v těchto fázích závodu. Pile-up opadá až kolem 2000Z. Je vidět tentokrát dobrá účast zejména v DL a I. Začne se i na CW a to přináší QSO s Ivanem YU1LA , YU7A a 9A8D.

S postupujícím večerem stanic ubývá, přicházejí stanice z chatu jako UR7D a IZ3NOC/5. Po 22Z přijde ještě YU7C, HA5OO a HA3FMR, ale tím to v podstatě končí. Nastupuje noční směna Karel, OK1FLY, ten ale pouze paběrkuje. Ještě se udělá PE1HWO a pak od 23 do 04Z jen 10 QSOs. Asi jsme ráno trochu zaspali, ale podmínky se viditelně zhoršily. ON4KBE je vydřený a nic moc nechodí, kromě kupodivu trochu ve směru HB, kde se dělají v krátkém čase HB9HLM, HB9IAM, HB9AOF, HB9XC a I1RBO. Na sked a letadlo SM6VTZ. Nedaří se však přes několik pokusů jinak obvyklé skedy s F6DKW a G3XDY. Horší ale je, že od rána trpíme silným QRM od OK1KAD na Klínovci, kteří se ladí poblíže našeho kmitočtu. Zjišťujeme, že od nich pochází i ten veškerý šum, který nám ztrpčoval život již od začátku závodu. Chvílemi se už téměř nedá pracovat. Každé QSO trvá déle pro několikeré opakování. Také skedy se nedaří. Stanice nás sice slyší, ale my je přes humus 59+20 ne. Dělají se jen kratší QSO a řada se ani nedodělá. Ve světlých chvilkách projdou HB9SVJ, PI4GN a 9A2UV. Pomáháme si CW, ale to k rychlosti provozu moc nepřispívá. Pomůže to ale k HB8CYN a 9A2SB. Z provozu v neustálém rušení není žádná radost. Skoro hodinu a půl se nepodaří žádné QSO přes 500 km i když mocně chatujeme a sledujeme AirScout. Až před koncem, kdy rušení na chvíli opadá, projde ODX YT5W (902km) a konečně se podaří i G3XDY. Závod končí za smíšených pocitů. Začátek se nám líbil, ale zejména neděle byla pokažena oním QRM. Je mi to líto zejména kvůli našemu hostu Fredovi, DH5FS.

Skládání probíhá díky pomoci Jardy OK1JJI a jeho kamaráda Michala, kteří u nás ukončili svou horskou tůru, rychle a proti předpovědi bez deště. Díky! Je s podivem, že přes extrémní vítr antény ani stožáry neutrpěly újmu. Jediné poškození představovaly ohnuté pomocné tyčky u stacků a protočená objímka na stožáru M2. Pro příště ale bude nutné tyčky zesílit a vyměnit minimálně jeden z rotátorů Kenpro, které mají nedostatečný brzdící moment a silný vítr je protočí. Na kopci zůstáváme do pondělního rána s OK1VPZ, OK1TEH a OK1FLY, probíráme podrobnosti závodu a dorážíme pěnivý mok ze sudu. Výsledky na 23 a 3cm jsou i přes výpadek jednoho 23cm PA, výborné. Ráno opět oproti předpovědi neprší a tak v pohodě donakládáme a jedeme domů.

Výsledek na 70cm 566 QSO a 175000 bodů negativně poznamenaly silný vítr a rušení . Zejména rušení v neděli bylo hrozné a budeme to muset s OK1KAD nějak řešit. To nám ale jistě nevezme chuť opět na kopec vyjet. Když počasí a plukovník dovolí, tak na A1 Contest, jinak se NSL příští rok těší OK1DIX.


Karel OK1FLY to viděl takhle:

Jednoznačně nejvyšší ITU vyznamenání se zlatými zkříženými anténami a bleskem proťatým klofákem zasluhuje ten, kdo objednal počasí. Sice zapomněl dostatečně zdůraznit a zargumentovat požadavky na klidnější větry před sobotním obědem, ale i tak super. Sucho a žádná kosa, poradní oheň vesele plápolal a buřty musely ve čtvrtek večer vonět až v Klingenthalu. Jenom to poněkud vířilo adrenalin i ohýbalo filigránské Al jeklíky při zvedání a fixaci košatých stacků. Slabší nátury ze stožáru pod náporem emocí slezli pauzírovat, ortodoxní fundamentálové (VPZ) naopak po X letech kalibrovali průlez vzhůru vnitřkem, což zaslouží záznam do kronik. Já se tam pod tíhou argumentů zatím vysoukal jen jednou vloni a posléze trávil tři týdny pod dohledem lékařským, COWIDiot proti tomu břídil. Takže už tam nepolezu, a smekám před těmi, co se dobrovolně obětovali, i když nastal další pokrok pořízením solidního žebříku a ve spodní pasáži výstupu už není nutná (zaplaťpánbůh) cirkusová akrobacie.
Posilněn páteční legendární trojkombinací "Rum, Kontušovka, Čert", podlévanou lahodným řemeslným nefiltrovaným ležákem, jsem operoval na sále asi od 01:00 do 08:00 SEČ, ačkoliv v noci má být slušnej člověk v posteli, jak by nepochybně poznamenal filozof Švejk. A tak jsem (tradičně) udělal "hafo pěkných spojení"..... Slovy DESET za cca sedm hodin, nu, kdo z vás to má, vážení. Zkraje jedno asi 350km, jedno přes 400 a jinak podprůměr, včetně mého "ODX" OK1KAD, ale dohromady to snad něco přes 1000 bodů dalo. Na pásmu vyjma DL, OK a jednoho Maďara nic, zejména z jihu i severu mrtvo. Po 00:00 UTC se mnozí v náhlém pohnutí mysli asi přímo od zařízení prudce svalí do kanafasu, nebo upadnou do bezvědomí v sedě.  KSTchat je v této situaci na dvě věci, protože ti, co jsou zalogováni, stejně nereagují. Na žádosti o sked nula reakcí, na obecnou výzvu ke skedu jakbysmet.
Bicykloval jsem (v zoufalství a z nudy) po pásmu s bypasem na IF filtru a zaznamenal, že KADiči šustili širokopásmově od Šumavy k Tatrám, občas na to Smetr reagoval i dost bouřlivě. Od zaklíčování konstantní úrovní bez významného vlivu SSB modulace, kterou jeli immerwahrend furt. Takže zřejmě proháněli nějaký hanebný 432MHz SDR/DDS Superboubín ze chčíny od věhlasného japonského producenta, knoflíky nejspíš  na pravém dorazu a šum příslušně zesílený. Ošlehán ničivými větry, vanoucími na moji anténu na Neštětické hoře z několika multi-multi-hyper-super-giga-mega-ultrabigguns, kdy mi z rádia i šrouby lezou, jsem již otupělý a ani jsem jim své "nadšení" neoznámil. Po zapnutí IF filtru se to většinou zlepšilo, ale ne vždy. Zjevně záleželo kam měli otočené hrábě a kolik kHz ode mě vykřikovali.
Tož tak od OK1FLY

 


OK2A in JO60JJ - Výsledky / Results (2020):

 

Band Points QSOs AVG ODX km W ANT DL x *) OK x *)
70 cm 175 167 566 309 YT5W    KN04OO 902 2500 2x8x8el, 12x6el.Y, 4x8el, 331 (+61) 94 (+19)
23 cm   61 847 188 329 SM6VTZ   JO58UJ 893  500 240cm DISH, 170x125cm dish  87 (-12) 40 (+ 7)
9 cm     1 019     9 113 OE5VRL/5  JN78DK 244         0.1 15dBd patch   5 (- 1)   3 (+ 1)
3 cm   12 799   49 261 HA8V   KN06HT 701    20 70cm DISH 25 (+ 0) 12 (+ 7)
Contest logs are here.                                                                                                                     *) Note: compare to the last year (2019) UHF contest

432 MHz:

Poznámka: pro zobrazení některých statistik byl dodatečně použit SW Atalanta Locator ver. 12.29
Pocet WWL : 81                             QSO v QRB
WWL    : 30xJO51  29xJO62  27xJO50  27xJN69  26xJO60  26xJO31  ----------------
       26xJN68  24xJO70  23xJN58  17xJN79  14xJO42  14xJN59    < 100  47x
       14xJN49  12xJO61  12xJO52  11xJO71  10xJO41  10xJN48  100 - 199 133x
       9xJO43  9xJO30  9xJN88  8xJO32  8xJN89  7xJO40  200 - 299 123x
       7xJO21  7xJN99  6xJN76  6xJN47  6xJN39  5xJO53  300 - 399  88x
       5xJO20  5xJN98  5xJN97  5xJN95  5xJN65  5xJN57  400 - 499  81x
       5xJN36  4xJO72  4xJO44  4xJN86  4xJN78  4xJN75  500 - 599  39x
       4xJN54  3xKN05  3xJO63  3xJO54  3xJO33  3xJO22  600 - 699  31x
       3xJN85  3xJN63  3xJN55  2xKN06  2xKN04  2xJO90  700 - 799  14x
       2xJO83  2xJO80  2xJO64  2xJO11  2xJN77  2xJN64  800 - 899  5x
       2xJN37  1xKN18  1xKN09  1xKN08  1xJO81  1xJO77  900 - 999  1x
       1xJO73  1xJO67  1xJO65  1xJO58  1xJO56  1xJO55    > 999  0x
       1xJO10  1xJO02  1xJO01  1xJN96  1xJN87  1xJN67  ----------------
       1xJN56  1xJN35  1xJN34

Hodina QSO  Body Pr. DX Znacka     S SV  V JV  J JZ  Z SZ
-------------------------------------------------------------------------
14-15  83 20353 245 780 SM6CEN     12  6  8 14  2  1 16 24
15-16  55 17969 326 781 YP2DX     13  2  3  7  6  4  8 12
16-17  69 22252 322 729 IW2CTQ     4  5  6  2 20  8 11 13
17-18  59 20874 353 807 G3M       5  -  7 12  8  3 14 10
18-19  37 11772 318 803 YR7J      6  1  6  7  5  3  3  6
19-20  31 10197 328 705 IU4CHE     4  1  6  3  4  7  4  2
20-21  13  4940 380 853 YU1LA      -  -  1  8  -  1  2  1
21-22  28  8443 301 742 UR7D      3  2  5  1  6  4  1  6
22-23  19  7358 387 718 YU7C      1  -  2  6  1  6  3  -
23-24  5  1784 356 600 PE1HWO     -  -  1  -  1  1  1  1
00-01  2  543 271 364 OM2RL      -  -  -  1  -  -  1  -
01-02  2  646 323 450 DL9UP      1  -  -  -  -  -  1  -
02-03  1  181 181 181 DL7AKL     1  -  -  -  -  -  -  -
04-05  2   63  31  51 OL4A      -  -  2  -  -  -  -  -
05-06  4  905 226 361 DC8SG      -  -  -  1  1  1  1  -
06-07  21  7051 335 688 HB9AOF     -  2  3  2  1  4  6  3
07-08  22  5917 268 683 I1RBO      3  1  -  1  4  7  4  2
08-09  28  6996 249 893 SM6VTZ     4  2  2  4  2  1  6  7
09-10  21  6999 333 691 9A2UV      1  3  -  2  7  2  1  5
10-11  22  6651 302 691 9A2SB      3  -  -  3  1  4  5  6
11-12  17  4796 282 539 S54O      1  1  3  1  3  1  3  4
12-13  10  2668 266 449 DK4KH      1  -  1  1  2  2  2  1
13-14  11  5800 527 902 YT5W      -  -  2  4  2  -  3  -
-------------------------------------------------------------------------
Celkem 562 175158 312 902 YT5W      63 26 58 80 76 60 96 103

1296 MHz:

Poznámka: pro zobrazení některých statistik byl dodatečně použit SW Atalanta Locator ver. 12.29
Pocet WWL : 58                             QSO v QRB
WWL    : 11xJO61  10xJN69  9xJO62  9xJO60  9xJO50  9xJO31 ----------------
       8xJO70  8xJN79  7xJO51  5xJO32  5xJN99  5xJN49    < 100 23x
       5xJN37  4xJO52  4xJN97  4xJN89  4xJN68  4xJN59  100 - 199 41x
       4xJN58  4xJN48  3xJO53  3xJO33  3xJO21  3xJN95  200 - 299 34x
       3xJN87  3xJN86  2xKN17  2xJO80  2xJO71  2xJO46  300 - 399 18x
       2xJO42  2xJN75  2xJN65  2xJN64  2xJN47  2xJN39  400 - 499 32x
       1xKN06  1xJO91  1xJO86  1xJO83  1xJO75  1xJO58  500 - 599 20x
       1xJO55  1xJO44  1xJO40  1xJO22  1xJO20  1xJO11  600 - 699 12x
       1xJO02  1xJN88  1xJN78  1xJN76  1xJN66  1xJN57  700 - 799  4x
       1xJN45  1xJN36  1xJN34  1xJN18            800 - 899  4x
                                       > 899  0x
                                    ----------------

Hodina QSO  Body Pr. DX Znacka     S SV  V JV  J JZ  Z SZ
-------------------------------------------------------------------------
14-15  6  1078 179 426 DL2YDS     1  2  -  -  -  -  -  3
16-17  10  1676 167 428 DL3YCX     2  -  2  1  3  -  -  2
17-18  13  3637 279 765 IQ1KW      -  -  -  3  -  3  6  1
18-19  23  6132 266 606 PA0S      8  1  2  3  1  1  5  2
19-20  25  7080 283 827 G3XDY      1  1  8  7  5  -  3  -
20-21  14  4225 301 562 ON4CJQ/P    2  -  3  2  -  3  4  -
21-22  11  4807 437 700 HA8V      -  -  2  3  1  1  -  4
22-23  8  2507 313 528 S50L      1  1  1  2  1  2  -  -
23-24  7  2548 364 511 SP7VVB     -  -  1  1  -  2  3  -
00-01  1  282 282 282 OL1B      -  -  1  -  -  -  -  -
05-06  4  2267 566 669 I5MZY/4     -  -  -  2  1  1  -  -
06-07  8  3630 453 784 F6DKW      1  2  1  2  -  -  1  1
07-08  9  2725 302 637 PI4Z      2  -  -  -  -  5  1  1
08-09  11  4117 374 893 SM6VTZ     1  2  1  1  1  1  -  4
09-10  6  2870 478 689 OZ2ND      2  -  -  -  1  -  2  1
10-11  6  3119 519 858 YO5LD/P     -  -  2  -  1  -  1  2
11-12  6  2482 413 704 SM7LCB     3  -  1  -  -  1  -  1
12-13  14  5097 364 609 OZ8ZS      4  -  2  1  1  1  3  2
13-14  6  1564 260 447 HA1WD      -  -  1  1  -  1  3  -
-------------------------------------------------------------------------
Celkem 188 61843 329 893 SM6VTZ     28  9 28 29 16 22 32 24

3400 MHz:

 


10368 MHz:

  


Videa a fotky:

Navštivte rovněž tento web:  http://ok1teh.rajce.idnes.cz/UHF_Contest_2020 u_OK2KKW_OK2A/  Najdete tam další fotky v plném rozlišení.