Otázka elektromagnetické slučitelnosti OK2A a OK1KAD, využívající na Klínovci transceiver  FT991 s PA pro VKV závody v pásmu 70cm

Podklady měření uvedeného transceiveru z měření AB4OJ.  https://www.ab4oj.com/test/docs/ft991notes.pdf

 

Test č. 5 vysílače: sumární šum vysílače na 70cm - graf

(suma fázového šumu oscilátoru a širokopásmového šumu vysílací cesty)

Jak vyplývá z grafu, transceiver generuje  na 70cm ve vzdálenosti 10kHz od provozního kmitočtu šum na úrovni cca -105dBc/Hz a z grafu vyplývá, že cca 50kHz od provozního kmitočtu to zřejmě bude okolo  - 115dBc/Hz.  Pokud šířku pásma 1Hz přepočteme na šířku SSB filtru, bude to (na straně přijímače) vyvolávat šum o stejné úrovni, jako by vysílač šuměl na udaném kmitočtu s výkonem cca - 83dBc/Hz.

Pokud zanedbáme vliv zisku LNA na přijímací straně a většího výkonu (cca o 3dB) na vysílací straně, zbývá pro zjištění, jakou úroveň rušení budeme vnímat na přijímací straně spočíst útlum mezi vysílačem a přijímačem  (včetně zisku antén a útlumu kabelů).  Bude to asi 75dB.

viz: https://www.pasternack.com/t-calculator-fspl.aspx   Pokud tedy vysílaný výkon bude cca 250W (na výstupu TX), tak na straně RX bude vstupní výkon cca 55-75dB = -20dBm. Šum bude potlačený oproti výkonu vysílače o 83dB (při příjmu na SSB filtr), takže bude mít výkonovou úroveň cca -103dBm. Pokud uvažujeme, že signálová úroveň S9 je na VKV -93dBm, bude šum od OK1KAD mít úroveň cca S7 a znemožní nám příjem slabších signálů.

Při tomto hrubém výpočtu jsem zanedbal vliv postranního fázového šumu našich zařízení, ale vzhledem k tomu, že transvertor DB6NT, který používáme, má podle výrobce fázový šum oscilátoru okolo -140dBC/Hz v odstupu 10kHz a MF transceiver K3S má postranní šum na 28MHz cca -138dBc/Hz. Je proto evidentní, že toto zanedbání je marginální (šum na straně OK2A je cca  10x menší, než u OK1KAD).  Viz:

https://shop.kuhne-electronic.com/kuhne/en/shop/converter-transverte/transverter/TR+432+H+Transverter/?card=759#_tab_content3

http://www.ok2kkw.com/xyz/om3w/transvertor_om3w_en.htm

 

Existuje řešení?

Případné řešení bude vždy jen souborem opatření:

a)      použití lepšího transceiveru u OK1KAD

b)     použití KV transceiveru u OK1KAD a kvalitního tranvertoru, doplněného MF krystalovými filtry. Toto opatření nepomůže u OK2A, protože naše zařízení reciprokým směšováním se signálem OK1KAD tento šum negeneruje (resp. takový šum je hluboko pod šumem OK1KAD

c)      Dodržování dohody, že OK1KAD nebude vysílat na QRG blíže, než 100+kHz od OK2A

d)     Dodržování dohody, že OK1KAD nebude směrovat na OK2A blíže, než s cca ± 30° odchylkou long Yagi antény

e)     ???

Závěr: obávám se, že možností na výběr máme málo.  Mne osobně žádná další nenapadá. Nejhorší je, že OK1KAD náš signál vadit nebude (jejich zařízení jim sice dá pocítit i náš signál recipročním směšováním se šumem jejich oscilátoru), ale protože oni nezávodí na výsledek,  klidně tam posadí cymbálistu a ten bude jen mačkat knoflík SSB dávače výzvy… Komu je ta situace asi ku prospěchu?

vpz

 

PS: http://www.ok2kkw.com/xyz/om3w/transvertor_om3w_cs.htm
http://www.ok2kkw.com/zzz/qrm_w_zawodach_ok1vpz_cz.pdf
http://www.ok2kkw.com/qrm2vpz.htm
http://www.ok2kkw.com/00000104/klinovec86_ok1dak/ok1dak_1986.htm