VF Wattmetr pro VKV soutěžní provoz se špičkovým detektorem pro měření PEP - dodatek.

Byl jsem upozorněn některými konstruktéry, že měli problém s nežádoucím posunem nuly u deprézského panelového měřicích přístroje u tohoto zapojení wattmetru se špičkovým detektorem.

Zkusil jsem uvedený problém analyzovat. Příčinou posunu nuly (obvykle do kladných hodnot) je velký offset některých kusů levných operačních zesilovačů. Řešením je buď použít mnohem kvalitnější (a dražší) operační zesilovač s vnitřně vykompenzovaným offsetem, například typ LT1112, nebo si zajistit kompenzaci napěťového offsetu operačního zesilovače sami.

Protože u všech wattmetrů, které jsem měl v ruce, šla odchylka panelového měřicího přístroje do kladných hodnot, je na níže uvedeném schematu uvedeno řešení jen tohoto kladného offsetu. V případě záporného offsetu zkontrolujte, zdali záporné stabilizované napětí je skutečně 3,6V, případně vyměňte operační zesilovač za jiný kus.

Kompenzaci kladného ofsetu provedeme tak, že se rozdělí R6 na dva odpory R6 a R6a. Odpor R6 o hodnotě 1k2 přesuneme do pozice původní drátové propojky na plošném spoji wattmetru. Na původní místo R6 osadíme nový odpor R6a o hodnotě cca 10 až 39 Ohmů - hodnota tohoto odporu se zvolí tak, aby došlo k vykompenzování nulového offsetu ve vašem wattmetru. Odpor R5 se vyjme z původní pozice a zapojí se ze spodní strany plošného spoje, jedním koncem mezi odpory R6 a R6a a druhou stranou do původního místa (mezi R9, R10 atd.). Optimální je na místo R6a osadit malý odporový trimr 47R, vykompenzovat s ním nulový offset, potom trimr vypájet, jeho hodnotu změřit a do této pozice umístit pevný odpor s hodnotou, která se nejvíce blíží nastavené hodnotě odporu trimru.

Pokud již provádíme úpravu zapojení wattmetru, je možné (ale nikoli nezbytné) ještě provést zjednodušení zapojení obvodu špičkového wattmetru. K této úpravě mne vedla snaha ze zapojení vypustit špatně dostupné uvedené Schottky detekční diody.  Při této úpravě se vypustí D3, namísto D4 se osadí drátová propojka a dioda D3 může být napříště běžná křemíková dioda malého výkonu 1N4007 (KA206 apod.).

Při popsaných úpravách bude nutné provést rekalibraci wattmetru. Postup úpravy nejlépe provedeme tak, že ještě PŘED ZAHÁJENÍM výše popsaných úprav do bodu "DET" desky wattmetru připojíme (paralelně k detekční diodě) z externího regulovaného stabilizovaného zdroje stejnosměrné napětí s připojeným digitálním multimetrem, nastavíme na každém z měřicích rozsahů maximální výchylku ručky wattmetru a hodnotu stejnosměrného napětí si poznamenáme. Potom provedeme jednu, nebo obě popsané úpravy zapojení, a na závěr nastavíme na stejnosměrném zdroji přesně stejnou úroveň stejnosměrného napětí a pomocí trimrů R14 až R19 opět dostavíme původní, maximální hodnoty výchylky měřidla wattmetru. Tím je úprava zapojení wattmetru dokončena.

 

Původní schema zapojení wattmetru:

Upravené schema zapojení wattmetru:

 

Původní osazovací schema desky wattmetru:

 

Upravené osazovací schema desky wattmetru:

Motiv jednostranného plošného spoje desky wattmetru:

Po kliknutí na obrázky se vám tyto zobrazí s plným rozlišením. Uvedenou desku plošných spojů (A18) je možno objednat zde.

Na slyšenou na VKV!

OK1VPZ