Druhý subregionál 2003 u OK2KKW

Jako tradičně, tak také tentokrát jsme na druhý subregionál vyrazili do hor Krušných, abychom ze sebe spláchli tíži všedních dnů. Vydatně nám přitom pomohl jeden volný den navíc, a tak jsme si (s výjimkou OK1KN) vzali dovolenou a nahoře na chatě jsme  se sešli už ve čtvrtek večer. Po nutném zajištění dostatečného tepla vně (nová kamna) i uvnitř jsme se odebrali na kutě, abychom hned v pátek ráno začali stavět. Nejprve velký stožár (ten jsme s ohledem na nikoli optimistickou předpověď počasí postavili "jen" do výšky 20m), potom i antény další.  V sobotu těsně před začátkem závodu přijel ještě OK1BAF a to bylo dobře. První problémy nastaly 5 minut před závodem - ukázalo se, že zařízení Sněžka, se kterou jezdíme na 23 cm, nevysílá - bleskurychle jsme tedy nasadili záložní.  Další problém byl spojen s tím, že nám nefungoval přístup do DX Clusteru, takže jsme zase nevěděli, co se na pásmu děje.

Rozjeli jsme závod a vše zpočátku vypadalo optimisticky. S ohledem na lepší přípravu a větší počet antén, než obvykle, jsme dokonce dokázali nejen udržovat krok, ale dokonce mít na 2m i určitý náskok nad svými letitými rivaly, OL2R a OK1KIM.  Horší to bylo na 23 cm, protože vzhledem k silnému nárazovému větru nebylo možné v sobotu postavit stožár s naší  160 cm parabolou. Ta tedy asi po dobu prvních 4 hodin závodu zůstala schovaná za karavanem otočená na jihovýchod bez možnosti natáčení, což se pochopitelně  dosti podstatně odrazilo na našem bodovém výsledku.

Lepší to bylo na 144 MHz. Ovšem optimismus netrval dlouho - v PA se začala odstavovat reflektometrická ochrana - nejdříve jen čas od času, potom stále častěji. Výsledkem bylo, že musela jít dolů jedna z antén na 2m, aby se po jejím pečlivějším ohledání nalezl "studeňák". Takže zase hodina "v trapu".

Závažnější problém nastal (na 2m) před půlnocí - PA přestal fungovat - netekl klidový proud a nešel vybudit. Připojili jsme tedy anténu k budiči a opět začala ta stará noční můra - opravovat na kopci. David OK1RK  začal zklamaně pronášet slogany v tom smyslu, že pokud  během závodu  "vědci obléknou bílé pláště, aby začali vyvíjet nová zapojení v PA" , končí závod zákonitě krachem... Naštěstí se asi po 3 hodinách podařilo PA zprovoznit. Ovšem ten více, než 10-ti % výpadek také už  dohnat nešlo. 

V noci se utišil vítr a neděle nás překvapila krásným počasím (á la Agfa color...). Bohužel zlepšené podmínky na západ jsme na 70 cm nemohli využít, protože OL7C začali testovat nové zařízení - FT 100. Konstatuji, že i ten starý Kenwood TS 770, vyhlášený svými špatnými parametry (zejména nepodařeným fázovým šumem), dosud na OL7C na 70 cm používaný, byl lepší... Naštěstí před polednem OL7C toto zařízení nahradili TS 2000. Ale to už byly ranní zlepšené podmínky nenávratně pryč...

Protože smůla vždy přichází po trojicích, a pokud se objeví čtvrtý problém, není to výjimka, ale začátek další trojice..., neomylně jsme očekávali, že se ještě něco stane. A předtucha nás nezklamala - v 2m PA se ze zcela záhadných důvodů prorazila jedna usměrńovací dioda v usměrňovacím můstku ve zdroji předpětí, což bylo příčinou shoření vinutí pro tento zdroj na síťovém transformátoru. Závod na 2m jsme tedy končili za čpavého zápachu hořícího trafa...

Nicméně - přestože jsme asi opět nevyhráli, jsme opravdu spokojeni. Nové anténní systémy na 2m přinesly opravdu mnohem lepší výsledek, než v minulosti používaná single Yagi anténa. Je vidět, že cesta, kterou se již před námi vybrali OK1KIM, je asi opravdu správná. Bude to ovšem ještě stát spoustu práce a času...

144 MHz

432 MHz

   1296 MHz

Na 70 cm jsme s ohledem na rušení od FT 100 na protějším kopci skončili hůře (horší průměr na QSO), než v minulosti. Nicméně, nic se nepokazilo - a i to je samo o sobě úspěch. Doufám, že alespoň obhájíme obligátní druhé místo.

Na 23 cm to šlo docela dobře - zde jsme (tak úporné) rušení od OL7C neměli a tak se podařila i řada hezkých spojení přes 600 km. S ohledem na stále rostoucí les ve směru do PA, který naše antény přesahuje opět více, než vloni, se i na tomto pásmu jeví obhajoba "věčně druhého" místa jako dobrý úspěch.

Nějaké fotografie na kopci udělala Majka OK1DYX, takže snad zanedlouho, jakmile se zpracují,  vám dáme do nich nahlédnout.  S ohledem na více antén nám balení po závodě trvalo dost dlouho - takže z kopce jsme odjížděli až za soumraku. A protože naše věci (včetně karavanu, ze kterého jezdíme 70 a 23 cm) parkujeme až u Pardubic, dostal jsem se do postele až po 3 hodině ráno.  A to už jsem byl opravdu zcela demotivovaný...

Ale jako obvykle - vždy po závodě se zařeknu, že "never more"  ale potom netrvá dlouho a všichni se začneme těšit na další závod...

Takže, na slyšenou v Polním dni 2003.

OK1VPZ

Naše výsledky:

144 MHz
********************************************************************
* Number of valid QSOs: 815                                        *
* Best DX: JN94PI 831 km call: YT1WV Average: 309 km/QSO           *
* Countries worked:                                                *
* DL OK PA OE HG OM OZ F SM HB ON S5 I YU LX SP T9                 *
* Total sum of points: 252598                                      *
********************************************************************


432 MHz
********************************************************************
* Number of valid QSOs: 357                                        *
* Best DX: KN04CN 855 km call: YU1EV Average: 276 km/QSO           *
* Countries worked:                                                *
* OK PA DL S5 OE OZ ON HB F OM HG SM SP YU I                       *
* Total sum of points: 98737                                       *
********************************************************************


1296 MHz
********************************************************************
* Number of valid QSOs: 105                                        *
* Best DX: JO21BX 630 km call: PA6NL Average: 237 km/QSO           *
* Countries worked:                                                *
* OK DL OE PA HG SM S5 OM                                          *
* Total sum of points: 24912                                       *
********************************************************************