Výsledky ankety k případným změnám podmínek národních závodů na VKV                                                             

Začátkem tohoto roku jsme vyhlásili na našich stránkách anketu, ve které se radioamatéři měli vyjádřit svým hlasováním k navrženým změnám národních VKV závodů.

Této ankety se aktivně zúčastnilo nejméně 90 hlasujících, což sice (podobně, jako loňské korespondenční "hlasování" ČRK ve věci zkoušek z CW) bohužel nesplńuje minimální statistický vzorek (600 respondentů), přesto však ukazuje na některé trendy, které se v národních VKV soutěžích projevují stále častěji. Dovolte tedy alespoň krátké shrnutí:

a) navržené separátní vyhodnocení národních VKV závodů v kategorii CW only bohužel nezískalo většinovou podporu hlasujících (s výjimkou Vánočního závodu), avšak téměř 50 % hlasů pro tuto eventualitu ukazuje, že případná podpora takové nové kategorii naprosto není marginální. Zvážíme tedy společně s dalšími přáteli, zdali by přece jen nebylo užitečné se takovému vyhodnocení věnovat i mimo rámec oficiálního vyhodnocovatele příslušného závodu, přičemž pro naši radioamatérskou komunitu by jistě bylo nejpřínosnější kategorii CW only vyhlásit zejména během Provozního aktivu.

b) navržená změna bodového hodnocení tak, aby namísto jednoduchého, ale z hlediska srovnání skutečně dosaženého výsledku poněkud sporného hodnocení "na body" za jednotlivé velké čtverce, se nadále raději používalo hodnocení typu 1km = 1 bod, stejně, jako je tomu i v ostatních závodech, získala jednoznačně většinovou podporu hlasujících, a to i v případě hodnocení Provozního aktivu, kde během této ankety se k této možnosti vyjadřovali negativně jeho vyhodnocovatelé. V případě Vánočního závodu byl výsledek ankety již poměrně nekompromisní, neboť případnou změnu způsobu hodnocení podpořilo více, než 3/4 hlasujících. Naši přátelé v Hradci Králové, kteří za tímto závodem stojí, by se tedy možná měli ještě jednou zamyslet nad svým vyjádřením, uvedeným zde, neboť do vánoc je (ještě naštěstí) času dost...

c) naprosto drtivě jednoznačně dopadlo hlasování ve věci zařazení odkazu u soutěžních podmínek těchto malých národních závodů na všeobecné soutěžní podmínky VKV závodů IARU. Je potěšitelné, že chytračení a podvůdky, které mají s opravdovým hamspiritem jen málo společného, nemají mezi českou radioamatérskou veřejností téměř žádnou podporu. Je tedy vidět, že jádro radioamatérského sportu je stále zdravé a možná tedy krok po kroku pomalu dozraje čas i na řešení ostatních problémů VKV závodů, kterým se mimo jiné věnovala naše novoroční úvaha.

A nyní již jen pohled na výsledky vašeho hlasování:

 

 

73! ok1vpz