Český radioklub atakdále...                                                                                                                                                                          

Tenhle článek jsem původně vůbec napsat nechtěl. Naopak, měl jsem připraveno něco ve smyslu "jak se blýská na lepší časy". Ale lidé z ČRK nás skeptiky bohužel opět nezklamali. O co jde? Před časem jsme vypsali pro VKV radioamatéry dvě ankety - viz zde a zde. S poměrně jasným výsledkem. Tedy alespoň v některých záležitostech. Ponechám teď stranou to, že je zapotřebí urgentně upravit všeobecné soutěžní podmínky pro VKV závody v OK a zakázat v nich explicitně možnost používání vzdáleného zařízení, včetně těch, které nepatří mezi zařízení soutěžící stanice a které je ovládáno prostřednictvím internetu. Výsledky anket byly směrovány spíše na to, abychom se v radioamatérské VKV komunitě shodli, jakým způsobem bychom asi měli společně postupovat  při jednáních se zástupci zahraničních národních organizací v rámci IARU a snažit se práci této organizace ovlivnit tak, aby:

  • byl odmítnut britský návrh na přestěhování satelitního provozu do DX segmentu pásma 144 MHz

  • byl předložen a prodiskutován v rámci zasedání VKV manažerů IARU návrh na realokaci dvoumetrového pásma tak, aby došlo k opětovnému rozšíření segmentu pro DX provoz, který byl před časem nesmyslně zúžen, aby se udělalo místo pro packet radio, jenž ovšem v souvislosti s rozvojem internetu stagnuje a postupně upadá a zbytečně tak zabírá drahocenné kmitočtové pásmo

  • byl předložen návrh na sestavení odborné komise IARU, která by prodiskutovala postupy, projednala v rámci CEPT možnosti a poskytla účinnou odbornou podporu národním zástupcům  členských organizací IARU k jednání se zástupci místních Telekomunikačních úřadů v tom smyslu, aby se zlepšila ochrana úzkopásmových DX segmentů sdílených radioamatérských VKV pásem 70, 23, 13, 6 a 3 cm tak, aby všude tam, kde je to možné, se zaměřila aktivita na pokus dohodnout se se zástupci správy kmitočtového spektra na tom, aby nebyly komerčním provozovatelům zbytečně přidělovány takové kmitočtové segmenty, kdy by jejich provoz mohl způsobit rušení v 500kHz širokém segmentu úzkopásmového radioamatérského provozu.

  • a v neposlední řadě aby byl také v rámci IARU předložen návrh zákazu používání vzdálených zařízení, ovládaných prostřednictvím internetu

  • je jasné, že pro prosazení těchto názorů je nezbytné, aby předkladatel předem taková podání projednal s ostatními VKV manažery ostatních klíčových členských organizací IARU, jejichž členové (i nečlenové) jsou v práci na VKV nejaktivnější a získal jejich zápornou zpětnou vazbu, případně je vtáhnul do řešení těchto otázek a získal jejich podporu. Předběžně jsem tyto otázky zkusil projednat na schůzce s představiteli národních radioamatérských organizací v 9A a OM a mohu říci, že jsem získal jejich přízeň a obě organizace přislíbily podporu takových návrhů, pokud by je ovšem ČRK na zasedání IARU předložil.

Těch témat, která navazují na výsledky předchozích jednání by mohlo být samozřejmě mnohem víc - bude zapotřebí jednat s provozovatelem systému Galileo, s provozovatelem družicových systémů pro průzkum přírodních zdrojů Země, jednat s IEEE o otázkách standardizace přenosového systému UWB. Při těchto jednáních, která přesahují rámec I.Regionu by bylo třeba komunikovat a získat podporu a spolupráci představitelů i ostatních regionů IARU. Je jasné, že to by již nebyl úkol pro jednoho člověka, nicméně i jeden člověk s podporou jedné či několika členských organizací IARU může v té věci udělat mnohé. Všichni máme k dispozici internet, email, společný radioamatérský jazyk. Proč tedy nechceme na tato téma komunikovat? A jsou  i další aktuální otázky - například urgentní potřeba stanovení jednoznačných mezinárodních pravidel, které musí splnit jakýkoli vyhodnocovací program pro zpracování elektronických .edi logů z VKV závodů tak, aby nedocházelo k chybám, které známe ze současné reality v OK. Přitom by bylo možné využít hlubokých zkušeností, které již s elektronickým vyhodnocováním VKV závodů byly získány v OK, OM a S5. Zkrátka - dá se udělat mnohé. Pokud by tedy byla chuť a vůle...

Uvedené (viz body výše) jsem ve výzvě (ke které byly přiloženy anglicky zformulované návrhy) adresoval OK2ZI a v kopii ještě jednomu členu předsednictva ČRK. OK2ZI neodpověděl vůbec (ani na opakovaný email), druhý adresát sdělil "out of record", že se do záležitostí VKV raději nebude míchat. Nechal se tak bohužel marně uplynout  termín 1.prosince, který byl stanoven jako limit pro předložení dokumentů, které mohou být projednány na vídeňském zasedání VKV skupiny IARU v únoru 2007.

Vážení VKV radioamatéři. Vezměte prosím na vědomí, že vaše názory, které jste vyjádřili v anketách zde a zde, byly ze strany zástupců ČRK opět zcela ignorovány.
A zapamatujte si tento fakt.

73! ok1vpz

 


 

Vážení OK VKV radioamatéři.

Chtěli jsme hájit vaše zájmy.

Ale řekli jsme si NE !