O klubu OK2KKW

Velmi plochý terén vrcholku kopce našeho soutěžního QTH, kde je na bývalé rampě vojenského radaru umístěn karavan s pracovišti na 70 a 23 cm.

Historie OK2KKW začíná na konci prosince 1989, po rozdělení někdejšího radioklubu OK1KRA (jak se v 70 a 80. letech vysílalo ze Spáleniště se dozvíte zde). Již náš první závod pod touto značkou jsme vyhráli (červenec 90, Polní den), ale bohužel jsme byli diskvalifikováni kvůli chybě v datu. Neúspěšný začátek znamenal o to lepší pozdější výsledky. Zaměřili jsme se na VHF/UHF závody nejenom v OK. Úspěchy jsme totiž měli také ve Francii, Holandsku a ve Velké Británii. V současné době jsme QRV na 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz, 2320 a 10368 MHz. Naše stálé závodní stanoviště je Spáleniště, JO60JJ (okolo 1040 n.m., přibližně 5 km od česko-německé hranice a poblíž bývalé vesnice Sejfy), v Krušných horách.

Proč OK2KKW ? Jak již bylo řečeno, náš klub je do určité míry nástupcem staršího klubu OK1KRA, který byl velmi známý svými výsledky zejména v 80 letech. Naši současní operátoři byli převážně již zkušenými operátory stanice OK1KRA, která také díky jim získala dobré jméno během mnoha závodů a mimořádných podmínek šíření. Bohužel výsledkem turbulentních událostí let 1989/1990 se kolektiv OK1KRA z určitých důvodů rozpadl a téměř všichni aktivní operátoři založili novou stanici OK2KKW. OK2 je ovšem moravský prefix, a to proto, že na počátku byla stanice zaregistrována v Brně u společnosti našeho kamaráda. Pravidla se ale změnily a tak jsme oprávněni tento prefix používat i nadále, přestože když všichni současní členové klubu jsou z Prahy a okolí. V minulosti jsme původně uvažovali, že změníme prefix na OK1, ale po úspěších během prvního roku našeho provozu jsme se rozhodli, že budeme i nadále používat moravský prefix.

Velmi dobrého výsledku jsme mimo jiné dosáhli v roce 1994, když jsme při naší expedici do Francie během UHF contestu na 70 cm vyhráli tento závod jak ve Francii, tak i v OK. (log F/OK2KKW/p je zde) . Potom bohužel ovšem vedoucí pracovníci ČRK změnili pravidla a napříště může být OK stanice v závodě hodnocena jen tehdy, pokud se závodu zúčastní z území ČR. Protože však máme dobré přátele ve Velké Británii (G8DWQ je v jedné osobě hospodským a hoteliérem malého zájezdního hostince ve vesnici Toft Monks v Norfolku), neodolali jsme pokušení a vyzkoušeli si UHF contest 1998 z "druhé strany", ze čtverce JO02SL. Byla to zajímavá zkušenost, protože jsme byli opravdu překvapeni, jak malá aktivita je v této oblasti na UHF a jak důležité jsou anténní systémy typu "velké dělo" ve směru na východ, přičemž prakticky není nutno během závodu s anténou otáčet. Protože jsme měli pouze jedinou naténu na 70 cm, naše výsledky nebyly boužel nikterak oslňující, ale přesto jsme se v britském pořadí umístili na 3. místě v kategorii víceoperátorů. ( britská výsledková listina UHF contestu 1998 je zde). Ale i později jsme úspěšně jezdili na VKV závody do zahraničí - viz tady, tady a tady.

Naše domácí závodní stanoviště je umístěno poblíže německé hranice ve čtverci JO60JJ, asi 1030 m nad mořem. Není to nikterak vynikající QTH, protože v okolí jsou ve vzdálenosti okolo deseti km téměř stejně vysoké kopce, ale zato zde máme chatu daleko od civilizace a od jiných zdrojů rušení. Nevýhodou je, že masiv Klínovce (JO60LJ) o nadmořské výšce 1253 m je zhruba 10 km na východ, a tím jsme bohužel velmi zastíněni zejména ve směru do OK2 a SP9. Vzhledem k tomuto omezení (také les ve směru do PA bohužel roste velmi rychle), jsou výsledky v posledních 3 letech horší (býváme druzí na 70 cm a do 5. místa na 2 m, pokud vše funguje). Souvisí to ovšem také s tím, že se aktivita na 144 a 432 MHz stále více přesouvá směrem na východ a vybavení stanic v OK se stále zlepšuje.

Přesto všechno však stále není toto QTH tak špatné. Náš klubovní rekord jsme dosáhli v roce 1995 v UHF contestu, když jsme během výborných podmínek šíření udělali 700 platných QSO na 70 cm ! Nikdo v OK dosud náš výsledek nepřekonal ! ( Log z UHF contestu 1995).

Menší problémy máme v závodech jen s rušením od OL7C (druhá soutěžní stanice, která má stanoviště jen 3 km od nás a ve stejném čtverci) a od 23 cm leteckých radarů - ale myslím, že tento problém nastal téměř všude.

Závěrem se musíme omluvit všem, kteří dosud marně čekají na naše QSL lístky. Protože z dobrých důvodů nejsme členy ČRK, nejsme v současné době schopni poslat všem QSL lístek za soutěžní spojení. Ale již brzy na této internetové stránce připravíme nové verze deníků ze závodů, které budou vybaveny možností on-line stáhnutí příslušného QSL lístku. Jestliže takový QSL lístek bude potom přímo zaslán na OK1DIX, nebo OK1VPZ, či případně na OK1KN, budeme připraveni takový QSL lístek osobně podepsat a bez otálení poštou vrátit adresátovi. Děkujeme Vám za Vaši trpělivost s tím spojenou.

A zcela na závěr: pokud kdokoli z vás má zájem posílit náš klub, OK2KKW je otevřena přivítat další zájemce o špičkový VKV soutěžní provoz, kteří chtějí v dobré partě lidí přiložit ruku k dílu pro úspěch našeho týmu i reprezentaci značky OK na všech pásmech.

V každém případě však doufáme, že s Vámi alespoň uděláme QSO v dalším VKV závodě.

73 !

OK1VPZ - srpen 2000