Dovolte, abychom vás seznámili se stanoviskem českého zástupce k chystanému hlasování k jednotlivým 
návrhům předloženým k hlasování na konferenci IARU v San Marinu. 
Je nutno hodnotit pozitivně fakt, že níže uvedené stanovisko bylo konzultováno kupodivu nejen v rámci 
jedné (nejmenované) z několika radioamatérských organizací, ale podle našich informací i s některými 
lidmi, kteří mají k názoru, že tato organizace by snad mohla na tomto fóru zastupovat všechny české 
VKV radioamatéry, naprosto negativní postoj.
S jednotlivými návrhy předloženými na konferenci se můžete blíže seznámit zde. 
Podívejte se také na výsledky naší ankety k těmto návrhům, uvedenými tady.
OK1VPZ
____________________________________________________________________________
Stanovisko VKV manažera ČRK k předloženým návrhům pro konferenci IARU Regionu I.
(Stanovisko je zapsáno jen u bodů u nichž se bude hlasovat)
C5.1	Agenda
-
C5.2	(Produced at the Conference)
-
C5.3	435 MHz Bandplan    						DARC
Bez výhrad souhlasíme s návrhem.
C5.4	Deleting the General FN "I" in the 145 MHz Bandplan	DARC
Nesouhlasíme, v segmentu 144.000 - 145.000 MHz není dostatek místa pro umístění vstupů NBFM převaděčů.
C5.5	Report for the interim meeting of C.5				DK2NH
-
C5.6	Linear transponder segments in the 145 MHz band    VERON
Souhlasíme, nepředpokládáme, že by došlo k masovému rozvoji těchto převaděčů tak aby jejich provoz kolidoval s jiným využitím tohoto kmitočtového úseku.
C5.7	APRS Frequency 144.800 MHz				    VERON
V zásadě lze souhlasit, ale do dnešního dne to ničemu nevadilo. Provozujeme vstupy do PR na 144.800 i APRS a problémy s rušením od jiných módů nejsou.
C5.8	70cm Repeater in ON		            		UBA
-
C5.9	Proposal WSJT-PSK 144 in the 144MHz band		UBA
Materiál nedodán - nelze se vyjádřit.
C5.10	Meteor Scatter Digital Modes Frequency Allocations on
	The 50 Mhz and 144 MHz bands    				RSGB
Bez výhrad souhlasíme s návrhem.
C5.11	Extension to the 70MHz Beacon sub-band	   RSGB
Bez výhrad souhlasíme s návrhem.
C5.12	Principles of Bandplanning - Conflicts with emerging
	Narrowband and digital communication   			RSGB
S návrhem nebudeme souhlasit. Není správné řešení souhlasit s tím, aby například uvnitř CW/SSB/EME pásma 
bylo možné volně jezdit digitálními, i když úzkopásmovými druhy provozu. Pokud by byl tento návrh přijat, došlo 
by vzhledem k obecně menší disciplinovanosti operátorů digitálních druhů provozu zcela jistě k častým konfliktům 
s uživateli ostatních druhů úzkopásmových modulací. Je třeba vzít v úvahu, že v této části Evropy (na rozdíl od UK) 
jsou velmi populární všechny možné závody a soutěže provozované v kmitočtovém segmentu pro úzkopásmové 
druhy provozu. Proto pro použití těchto digitálních přenosů by měl být vyhrazen speciální kmitočtový segment, 
i když v případě nouze i uvnitř současného CW pásma, kde je menší hustota provozu - například okolo 144,125 
(např 144,120 - 140) MHz. Je třeba nezapomenout take na to, že dnešní uživatelé kmitočtového segmentu vyhraženého 
pro úzkopásmové druhy provozu pociťují velmi negativně v minulosti zavedené zúžení tohoto pásma v souvislosti s 
(podle názorů mnoha aktivních radioamatérů) velmi nešťastným přesunutím majákového pásma do kmitočtového 
segmentu 144.400 - 500 MHz. 
C5.13	Narrowband digital modes frequency - allocations on the
	50MHz, 70MHz, 144 MHz and 430 MHz bands	        	RSGB
S návrhem budeme souhlasit pouze v případě že dojde ke změně kmitočtu do segmentu 144.120-144.140 MHz, a 
že tento druh provozu nebude povolen v době VKV závodů koordinovaných IARU v rámci I.regionu. 
C5.14	Amateur Primary Segments in the Microwave bands		RSGB
Bez výhrad souhlasíme s návrhem.
C5.15	50 MHz Band Code of Conduct        				RSGB
Bez výhrad souhlasíme s návrhem.
C5.16	WSTJ/JT44 Frequencies	        				VERON
Tento materiál je podobný C5.9 a C5.10 a bude s projednávat ve stejné skupině. Obecně platí stanovisko, že 
lze odsouhlasit jednu preferovanou frekvenci pro WSJT v horním konci segmentu 144.380-144.400MHz.
C5.17	Preferred Frequency						        SRAL
Opět shodná problematika c C5.7. Obecně platí stanovisko, že lze odsouhlasit jednu preferovanou frekvenci 
pro APRS v segmentu 144.800-144.9875MHz.
C5.18	Segment 50.000-50.020						SRAL
Materiál pouze pro diskuzi.
C5.19	Segment 50.100-50.130						SRAL
Myšlenka je správná, ale nedomníváme se, že to je rozumné. Jistá úroveň omezení by měla být stanovena. 
Nesouhlasíme.
C5.20	List of VHF Managers	    					SRAL
Bez výhrad souhlasíme s návrhem.
C5.21	Segment 144-140 - 144-160					SRAL
Bez výhrad souhlasíme s doporučením.
C5.22	QSL's for beacons	    					SRAL
Bez výhrad souhlasíme s doporučením.
C5.23	WSJT Need for Procedure	    				SRAL
Nedostali jsme žádné návrhy, materiál pro diskusi.
C5.24	Where to work on cw		     				SRAL
Bez výhrad souhlasíme s doporučením.
C5.25	Definition of Complete Contact     				SRAL
Souhlasíme s návrhem, je ovšem třeba dořešit otázku výměny obou značek při pile-upu.
C5.26	144 MHz bandplan frequency - 144-800 MHz for APRS	NRRL
Dtto. C5.17
C5.27	Frequencies for PSK31     					PZK
Měla by exitovat jedna preferovaná frekvence pro PSK31. S kmitočtem 144.085 MHz však nebudeme 
souhlasit . Preferujeme kmitočet v segmentu 144.120 - 144.140 MHz. Viz. stanovisko k C5.12 a C5.13.

C5.28	Change in Contest Rules			         	PZK
Zásadně nesouhlasíme s návrhem.
C5.29	EME Proposal		     					SSA
Bez výhrad souhlasíme s návrhem.
C5.30	A new bandplan for 432 MHz + app.				EDR
Zásadně nesouhlasíme, zůžení úzkopásmového segmentu se jeví jako kontraproduktivní. 
 
C5.31	Conflicting VHF/HF contests (also C4)    			EDR
Je možné souhlasit s přesunem 50 MHz IARU contestu. Nebudeme souhlasit s přesunem VHF Contestu.
C5.32	Change of date for the IARU 50 MHz contest (also C3)	EDR
Je možné souhlasit s přesunem 50 MHz IARU contestu.
C5.33	Change of Rules for 50 MHz contest				EDR
Bez výhrad souhlasíme s návrhem.
C5.34	New common sub-regional vhf/uhf field day			EDR
Z pohledu OK amatérů je tento návrh pouze formální a jeho schválení by mohlo přinést zvýšení 
aktivity severských stanic během květnového subregionálního závodu. Formální pojmenování IARU 
VHF Fieldday ničemu nevadí. Upozorňuji, že se nejedná o posun termínu OK Polního dne 
(III. Subregionální závod). S návrhem budeme souhlasit a pokusíme se navrhnout vyhodnocení 
tohoto závodu v rámci IARU Reg. I.
C5.35	Revisions of the VHF Managers' Handbook			EDR
Bez výhrad souhlasíme s návrhem.
C5.36	Microwave Narrowband Segment plans	    		DARC
Bez výhrad souhlasíme s návrhem.
C5.37	Recommendation from the "Chair"				PA0EZ
Bez výhrad souhlasíme s návrhem.
C5.38	Coordinators of the VHF/UHF?MW Committee		PA0EZ
Materiál k diskusi.
C5.39	Chairman's interim report to EC         		PA0EZ
-
C5.40	Organisation    							REF
Bez výhrad souhlasíme s návrhem a pokusíme se navrhnout zveřejnění těchto výsledků i zpětně. 
C5.41	Calling Frequency		    				REF
Bez výhrad souhlasíme s návrhem.
C5.42	Exchange of Contest Results					SARA
Bez výhrad souhlasíme s návrhem. 
C5.43	Change in the judging of entries    				CRC
Návrh ČRK.
OK2ZI
_______________________________________________________________________________________