S našimi výsledky v národním i mezinárodním pořadí UHF/SHF Contestu IARU jsme opravdu velice spokojeni a děkujeme přátelům z týmu DM7A, že se tohoto závodu zúčastnili a pomohli nám na mnoha pásmech porazit takové spoupeře, jako jsou například DR9A! Je to společné vítězství pro oba týmy!

https://www.iaru-r1.org/images/VHF/File_Repository/Final_Results_IARU_R1_UHFMW_Contest_2018_1.1.pdf

Nezapomínejte, že narozdíl od jiných striktně dodržujeme podmínky závodu, nepoužíváme vzdálené RX (TRX)  a naše výkonové limity odpovídají platným právním předpisům. Ne vždy to pravděpodobně je u naší konkurence pravidlem...

Díky všem za spojení a body. A vzpomeňte si přitom na Davida OK1RK - UHF Contest 2018 byl jeho poslední velký závod!I would express our satisfaction with the national and as well as international results of the IARU UHF/SHF Contest. We thanks to our friends from DM7A team for common participation on this Contest project and help us to overcome such rivals, as for example DR9A! It is a common victory for both teams!

https://www.iaru-r1.org/images/VHF/File_Repository/Final_Results_IARU_R1_UHFMW_Contest_2018_1.1.pdf

Please do not forget, that we always strictly keeps contest rules, never use remote RX or even TRX and our power limits are below legal limits. Unfortunately we are not sure it is a custom for all of our rivals...

Thanks to everybody for QSOs and points. And remind please David OK1RK - UHF Contest 2018 was his last large contest  participation!


Praha 14.4.2019 by OK1VPZ
OK2KKW / OK2A Contest team

Our UHF/SHF IARU Contest 2018 report:  http://www.ok2kkw.com/00003016/uhf018/uhf18.htm