Obrázek “http://www.ok2kkw.com/10g_61/kdo_dish2.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby. V. Vachuška během VHF-UHF contestu 1961 na Klínovci - 1296 MHz

Z GALERIE našich amatérů

Václav Vachuška, OK1YN

Jeden z předních našich radioamatérů - Václav Vachuška, ex OK1YN - odešel navždy z našich řad. Zemřel ve věku 53 let 21. listopadu 1964. Začínal v Berehově v roce 1935, kde tehdy bydlel. Později v Lysé n. Labem byl již činným posluchačem. Za druhé světové války musil odstraňovat z přijímačů krátkovlnné cívky, které na druhé straně vyráběl a vmontovával do přijímačů - tak byl vystaven stálému nebezpečí.

Po válce se odstěhoval do Doks, kde začal aktivně působit v bývalém ČAV při výchově mladých amatérů spolu s Františkem Harcubou, Vladimírem Novotným a dalšími soudruhy. V té době také získal vlastní koncesi OK1YN, která byla po léta jednou z nejaktivnějších stanic na pásmu 3,5 MHz.

Již tehdy se začal zajímat o práci na kratších vlnách a tyto znalosti uplatnil za své činnosti v Jablonci n. Nisou, kde se stal hlavním propagátorem pásma 6 m, později 2 m a nakonec přes 433 MHz došel až k vyloženě vysokým kmitočtům 1296 MHz, 2300 MHz a v poslední době - už v Ostrově nad Ohří - až na 10 000 MHz. Na těchto pásmech dosáhl značných výsledků jak v samé stavbě těchto zařízení, tak i v provozu a v navazování QSO na nich i v několika rekordech.

V Jablonci n. Nisou se věnoval i organizaci stranické práce jako člen okresního výboru KSČ. Za své činnosti vychoval mnoho mladých zájemců o radiotechniku, byl oblíben a měl všude hodně přátel. Radioamatérské činnosti věnoval prakticky všechen svůj volný čas. V době, kdy pracoval v Jáchymovských dolech jako horník, mu k ní nezbývalo tolik času jako dříve, ale přesto vyvinul ještě zařízení na 10 000 MHz.

Konstruktér zařízení na 2300 MHz Václav Vachuška při VHF Contestu 1959 na ochozu věže na Klínovci.

 

Soudruhu Vachuškovi patří vděk mladých, ale i mnohých starších amatérů za jeho průkopnickou práci. Čest budiž jeho památce!

V roce 2008 přepsal a upravil pro web OK2KKW Matěj OK1TEH

Viz první QSO v OK na 10 GHz -

http://www.ok2kkw.com/10g_61/3cm61.htm

Viz první QSO v OK na 2,4 GHz -

http://www.ok2kkw.com/next/13cm1959.htm