http://www.ok2kkw.com/00000104/uhf07/vlajka_g.pngNový světový EME rekord v pásmu 24 GHz mezi VK7MO a G3WDG
QRB 17403 km    ze dne 5. března 2014

Spíše než zkoušet sked při nejmenším libračním rozptylu (spreading) a degradaci (jako to bylo během předchozích neúspěšných pokusů) jsme se nakonec rozhodli pro kompromis a zvolili jsme situaci s vyšším rozptylem (175 Hz) a vyšší degradaci (1,2dB), což nám ale zároveň umožnilo zvolit čas pro sked na dobu, kdy byl Měsíc u obou stanic v nejvyšší elevaci (21 stupňů). Výhodou maximální elevace bylo maximální potlačení  útlumu atmosféry a také delší čas pro průměrování. Rex VK7MO se pro další redukci útlumu atmosféry rozhodl pracovat z Mt Wellington ve výšce 1270m nad mořem. Tato strategie se nakonec ukázala být správná i přes to, že síla signálů byla velmi slabá a zkompletovat QSO si nakonec vyžádalo více jak hodinu pokusů.

Stanoviště VK7MO na hoře Mt Wellington (obrázek pořízen během dřívějších pokusů)

3m parabola G3WDG pro 24 GHz EME (zdroj).

Zařízení

G3WDG použil výkon 10W do 3m paraboly a VK7MO 10W do paraboly o průměru 1,14m. Transvertor G3WDG byl zavěšen na GPS a během testu používal pro monitorování správného naladění MF GPS vydělení 2kHz tónem na 24048,222 MHz. Zařízení VK7MO je plně zavěšeno na GPS a Rex proto prováděl plnou korekci Dopplerova posunu. Celková přesnost zvoleného kmitočtu byla stanovena na méně než 10 Hz.

VK7MO nemohl bohužel použít měsíční šum jako majáku pro směrování, protože jeho širokopásmový detektor byl nestabilní, což mohlo být zapříčiněno silnými mimopásmovými signály z nedalekým mnoha kW televizních a FM vysílačů umístěných na vrcholu kopce nebo otřásání paraboly v silném větru.

Podmínky

Na letišti Hobart, blízko stanoviště VK7MO byla ve 12:00h GMT vyslána radiosonda (tedy asi 1 hodinu po spojení) a naměřený 12,3mm sloupce kondenzované vodní páry (PW) a jak je vidět v Příloze C, většina vodní páry byla soustředěna v nižších výšce pod 2000m a proto efektivní vlhkost v 1270m byla pravděpodobně o dost nižší. Během spojení VK7MO zaznamenal, že signál zmizel vždy poté, kdy byl Měsíc zakryt mrakem. Je proto podezření, že mraky byly typu Cumulus nebo Cumulonimbus (bouřkový mrak). V průměru při 10 stupních elevace 700m tlustý mrak typu Cumulus dokáže vyprodukovat útlum kolem 0,7dB a Cumulonimbus až 5dB (tyto data VK7MO uvádí podle doporučení ITU P.676-9). Teplota vzduchu na hoře Mt Wellington byla během spojení kolem +2 °C a poryvy větru přesáhly rychlost 35km/h - což opravdu nebylo příliš přívětivé počasí, zvláště v noci venku po dobu několik hodin, kdy VK7MO musel po celý čas ručně dosměrovávat parabolu na Měsíc.

Nejbližší měření radiosondou u G3WDG bylo v Nottinghamu, které ale bohužel neproběhlo ve stejnou dobu, ale až v 00:00h a naměřilo hodnotu PW na 12,2mm sloupce. G3WDG poznamenává, že počasí bylo v jeho QTH perfektní po celou dobu skedu a na obloze nezaznamenal téměř žádné mraky, nebo maximálně pár zbytků mraků ve velké výšsce. Teplota u něj byla kolem +1 až 2 °C.

Tabulka s polohou Měsíce

Tato tabulka ukazuje, že maximální elevace pro obě stanice byla kolem 21 stupňů nad obzorem a hodnota "Spreadu" se měnila od 175 do 180 Hz, degradace byla kolem 1,2dB. Při porovnání s předchozími neúspěšnými testy to znamenalo zhoršení o 1 až 2dB.

Výsledky testu

Výsledky testů jsou zaznamenány v Příloze A a B. VK7MO celkem dosáhl 15 správně zdekódovaných zpráv s plnou synchronizací ("syncs") a u G3WDG jich bylo 12. Zajímavé ovšem bylo, že VK7MO získal 4 dobře zdekodované MSG, zatímco G3WDG potřeboval až 6 period pro úplné zprůměrování pouze jedné zprávy. Rozdíl může být vysvětlen tak, že G3WDG s mnohem větší parabolou se musel vyrovnat s větším měsíčním šumem, ale mohlo to být i tím, že VK7MO dosáhl větší úspěšnosti při dekódovaní v době, kdy byl Měsíc v mnohem vyšší elevaci, takže neměl příliš problémů s absorpcí atmosféry. Během doby, kdy měl G3WDG stejně vysokou elevaci jako Rex, u VK7MO mohlo dojít k útlumu od mraků. Dá se říci, že dobře zasynchronizované zprávy byly většinou přijaty v úrovních SNR kolem -19 nebo -20dB a ve špičce až -18dB - což naznačuje, že byť jen nepatrné zlepšení zařízení o jeden nebo dva dB by mohla do budoucna výrazně zvýšit šanci na QSO.

A jak již VK7MO uvedl dříve, Rex zjistil, že jakmile Měsíc byl zakryt oblakem došlo k úplné ztrátě signálu.

Zatímco synchr. zprávy byly shledány v pořádku, data u VK7MO ukázaly průměrnou odchylku kolem -5,5Hz a standardní odchylku 19Hz. Data od G3WDG ukazují na průměrnou chybovost kmitočtu kolem -38Hz a standardní odchylku 18Hz. Standardní odchylky jsou v pořádku pokud si uvědomíme, že librační spread rozšířil signály až na šířku 175 Hz a jsou pravděpodobně zapříčiněny obtížností přesného směrování velké paraboly G3WDG na střed Měsíce (poznámka OK1TEH: šířka svazku u G3WDG je kolem 0,3 stupně pro pokles 3dB). Důvody pro rozdíly v absolutní frekvenci nejsou zcela jasné, ale pro pásmo 24 GHz jsou v celku dobré.

Díky širokému "spreadu" (rozptylu) bylo více problematické detekovat ST (Single tone) signály než při předchozích pokusech. V tomto případě byl "spreading" kolem 175 Hz zredukován na 90 Hz díky 3m parabole u G3WDG. V praxi je toto snížení možné pouze tehdy, jestliže G3WDG je schopen nasměrovat antény na přesný střed Měsíce, takže pravděpodobné, že "spreading" oproti teoretickým 90 Hz podstatně větší.

Problém s průměrováním

Obě stanice uvedly, že WSJT přestalo dekódovat po několikanásobném zprůměrováních a muselo být resetováno. VK7MO také zaznamenal, že se tento jev často děje při terestriálních spojení ve verzi WSJT 10. G3WDG si myslí, že by to mohlo být způsobeno změnou tolerance. Na tento jev bude nutné dávat do budoucna pozor, jestli se nebude opět opakovat.

Závěry

Existuje tolik proměnných, že je obtížné vyvozovat definitivní závěry, ale je pravděpodobné, že úspěch QSO byl způsoben díky:

zvolení vhodného času s maximální elevací (i za cenu vyššího spreadingu a degradace)
použitím stanoviště na horách pro snížení absorpčních ztrát

Z testů je evidentní, že výskyt mraků může být významným faktorem a pro spojení, které se signály šíří na tak dlouhých trasách je důležité konat pokusy během dobrého počasí s bezoblačnou oblohou u obou stanic - ačkoliv je nutné nezapomenout, že také záleží na typu mraků.

S širším rozptylem jsou jednotlivé tóny ST daleko obtížněji detekovatelné.

Zdá se, že zlepšení parametrů zařízení byť jen o jeden nebo o dva dB může být dosaženou použitím nového módu JT9W (možné zlepšení až o 3dB) nebo zvýšením výkonu, což by mělo zcela zásadní vliv na pravděpodobnosti úspěšného provedení QSO.


Příloha A

Soubor ALL.TXT  u VK7MO

Nastavené parametry: MinW = C, Tol=100, WSJT verze 9.5 r3033

Dobré DT je zobrazenou v zeleném poli a ukazuje průměrná chybu DF (růžové pole) kolem -5,5 Hz se směrodatnou odchylkou 19,6 Hz - pokud předpokládáme Standardní Směrodatnou odchylku v krátkodobém rámci díky polohy Měsíce a statistických variací díky spreadingu, potom toto převládá mnohem menší průměrná chyba díky ladění a korekci Dopplerova posunu a proto na základě dat nemůžeme jednoznačně určit, zda chyba existuje z důvodu ladění nebo díky korekci Doppleru.

UTC Datume: 2014   5. březen
---------------------
084800 Vysíláno: JT4F @1270 Měsíc je dobře viditelný bez mraků v jeho blízkosti
084900 0 -20 -0.9 -105  4 *
085100 0 -20  5.4   15  9 *
085300 1 -20  2.3   85 15 *
085500 0 -21  1.5  -92  9 #
085700 0 -20 -0.8   53  7 *
085900 2 -19  3.9   96  4 *
090100 0 -21 -0.6 -123  4 *
090300 1 -19  1.6   66  7 # První známka tónu 1270 Hz o 38 Hz níže viz následující obrázek

090500 0 -21 -1.3  158 13 # Tón 1270 Hz je na frekvenci s 0 DF viz žlutá křivka

090700 0 -21  5.7   90  4 * 1270 je nyní o 57 Hz níže

090900 1 -19  5.3   50  7 # Není evidence Tónu o frekvenci 1270 nebo 1000 Hz
091100 1 -20  3.6 -136  4 # Evidence tónu 1000 Hz o -268 Hz který je pouze o 2 Hz níže

091206 Vysíláno: JT4F       G3WDG VK7MO QE37           VK7MO vysílá značky a čtverec
091300 1 -20  0.9  103  7 #
091500 1 -20  1.1    7  7 * G3WDG začal vysílat značky a čtverec
091700 2 -18  2.6    0 68 *
091900 0 -20 -0.1  -88  4 *
092100 2 -19  2.6   15 57 *
092100 2 2/2                VK7MO G3WDG IO92 ?  0  3   Dekódování zprůměrováním
092235 Vysíláno: JT4F       G3WDG VK7MO -18            VK7MO vysílá značky a report 35s později
092300 3 -18  2.6   -2 61 * VK7MO G3WDG IO92    0 20 D Úplné zdekódování jednoho řádku
092300 2 3/3                VK7MO G3WDG IO92    0 27
092500 1 -19  2.6  -18 57 * VK7MO G3WDG IO92 ?  0  1 F Úplné zdekódování jednoho řádku
092500 2 4/4                VK7MO G3WDG IO92    0 26
092700 1 -19  2.7  -22 68 *
092700 2 5/5                VK7MO G3WDG IO92    1 25   Konvuleční dekódování průměrováním
092900 3 -18  2.6   13 72 * VK7MO G3WDG IO92  ? 0  5 D Úplné zdekódování jednoho řádku
092900 2 6/6                VK7MO G3WDG IO92    1 30
093100 0 -21  1.8   35 4 #                             Signál ztracen z důvodu útlumu mrakem
093100 2 7/7                VK7MO G3WDG IO92    1 29
093100 0 -21  1.8   35 4
093100 2 6/6                VK7MO G3WDG IO92    1 30
093300 0 -20  4.5  -31 7 #
093300 2 7/7                VK7MO G3WDG IO92    1 28
093300 0 -20  4.5  -31 7
093300 2 6/6                VK7MO G3WDG IO92    1 30
093500 1 -20 -0.8   15 7
093500 2 6/6                VK7MO G3WDG IO92    1 30

Restart WSJT po přerušení dekódování

UTC Datum: 2014 05. března
---------------------
093700 1 -19  5.5 -553  4 #
093800 Vysíláno: JT4F   G3WDG VK7MO -18
093700 0 -21  1.3  -11  7 *
093900 0 -21  2.5    4 15 *
094100 1 -19  2.7  -18  7 *
094300 0 -21  1.3  -44  4 *
094500 0 -20  2.6  -11 22 *
094700 0 -21 -0.1  -31  9 #
094900 0 -21  0.7   18  4 *
095100 1 -19 -1.2    9  4 *
095300 0 -21  2.7  -11  4 * VK7MO G3WDG IO92     0 7 F Úplné zdekódování jednoho řádku
095300 2 4/4                VK7MO G3WDG IO92     0 11
095500 2 -19  2.6    7 35 *
095500 2 5/5                VK7MO G3WDG IO92     0 23
095700 0 -21  3.4  -20  4 *
095700 2 6/6                VK7MO G3WDG IO92     0 16
095700 0 -21  3.4  -20  4
095700 2 5/5                VK7MO G3WDG IO92     0 23
095900 0 -20  4.0  -26  7 #
095900 2 6/6                VK7MO G3WDG IO92     0 15
100100 1 -20  2.6  -28 22 *
100100 2 6/6                VK7MO G3WDG IO92     0 23
100300 0 -21  4.2  -13  4 *
100300 2 7/7                VK7MO G3WDG IO92     0 18
100500 0 -21  4.7  -11  9 *
100500 2 7/7                VK7MO G3WDG IO92     0 23
100700 1 -20  2.4    9 37 #
100700 2 7/7                VK7MO G3WDG IO92     0 19
100900 0 -21  2.3  -94  7 #
101100 0 -21 -1.0  -13  7 #
101300 1 -20  5.3   44 13 #
101500 2 -18  2.6   20 61 # Měsíc začal být viditelný mezerou mezi mraky
101700 0 -20  2.7  -50  4 #
101900 2 -18  2.6   18 57 #
101900 2 3/3                VK7MO G3WDG R-19 ?   0 1 Dekódování zprůměrováním
102006 Vysíláno: JT4F @1500 (RRR)
102100 0 -21  5.0   42 13 *
102100 2 4/4                VK7MO G3WDG R-19 ?   0 4
Konfidenční stupeň se zlepšil přes špatné DT
102300 1 -20 -1.5    2  4 *
102300 2 5/5                VK7MO G3WDG R-19 ?   0 2
102400 Vysíláno: JT4F @1700 (73)
102500 0 -20 -1.0  -28  7 #
 


Příloha B

Soubor ALL.TXT u G3WDG

Nastavené parametry: MinW = C, Tol=100

Plný spreading ~175Hz: ant BW~0.5 měsíce, takže úplný spread korigován na ~90 Hz Nejbližší bin=E takže MinW nastaven o 2 méně podle manuálu. Tentokrát se nepodařilo zdekódovat celý řádek, takže není jasné, jestli toto nastavení bylo nejvhodnější.

Nastavení přesné frekvence na obou stranách ~10Hz. Rex zpočátku hlásil DF = 0. Rexův tón 1270 Hz vypadal o 25 Hz níže podle oka takže DF zamrzlo na -25 Hz.

Ratein=Rateout=1.0000 (vzorkování 48 kHz ve Windows Vista)

WSJT verze 9.5 r3281

Dobrá hodnota DT je zobrazena v zeleném poli a ukazuje průměrnou chybu DF (v růžovém poli) na hodnotě -37,9 HZ která má standartní směrodatnou odchylku 17,6 Hz - tedy na rozdíl od pozorování VK7MO se frekvenční chyba jeví jako významná v Standartní Směrodatné odchylce.

Výsledky v reálném čase:

084100 Vysíláno: JT4F @1270
084800 1 -20  3.4  490  7 * VK7MO začíná vysílat tón 1270Hz
084900 0 -21  0.4  492  4 *
085000 0 -21  3.3  492  9 *
085100 0 -21 -0.1  492  4 *
085200 0 -21 -1.0  492  4 *
085300 0 -21 -0.3  494  7 #
085400 0 -21  2.8 -433 15 #
085600 0 -21  5.0  494  4 #
085800 0 -21  0.7 -586  7 #
090000 0 -21 -0.9 -584  9 #
090200 0 -21  0.6 -584 11 *
090400 0 -21  3.4  295 13 #
090600 0 -21  4.2  508 11 #
090800 0 -21  2.5  492  4 *
091000 0 -21  5.5  497  9 # První přesvědčivé známky příjmu tónu 1270Hz

Tón 1270Hz G3WDG u VK7MO – všimněte si úzkého tónu s frekvencí 2000Hz, který je generován u VK7MO pro kalibraci

Tón 1270 Hz u VK7MO (zprůměrované spektrum)

091106 Vysíláno: JT4F   @1000
091200 1 -20 -1.2   24  7 # VK7MO vysílá značky a čtverec
091300 Vysíláno: JT4F       VK7MO G3WDG IO92
091310 Vysíláno: JT4F   @1000 G3WDG změnil názor !
091400 2 -19  2.5   -7 61 *
091500 Vysíláno: JT4F       VK7MO G3WDG IO92
091600 0 -20  2.9   35  9 #
091600 0 -20  2.9   35  9
091800 1 -20  2.5  -31 53 *
092000 0 -21  2.5  -18 22 *
092200 0 -21 -1.6   33 26 *
092200 0 -21 -1.6   33 26
092400 0 -21 -1.6  -55  9 #
092400 0 -21 -1.6  -55  9   VK7MO vysílá značky a čtverec
092600 2 -19  2.4  -55 63 # Rex pravděpodobně chce reporty (proto jsem zresetoval průměrování)
092800 1 -19  2.4  -28 57 #
093000 0 -21  3.9  -48 15 *
093000 0 -21  3.9  -48 15
093200 0 -20  5.6 -101 13 #
093200 0 -20  5.6 -101 13
093400 0 -21 -1.1   37  9 #
093400 0 -21 -1.1   37  9
093600 0 -21  1.3  -24  9

Zkusil jsem resetovat DF Freeze na ~-50Hz ale WSJT přestal dekódovat takže jsem ho musel restartovat

UTC Date: 2014 Mar 05
---------------------
093800 0 -21 -0.7 -116 22 #
093900 Vysíláno: JT4F       VK7MO G3WDG IO92
094000 0 -21 -0.1  -35 31 *
094000 0 -21 -0.1  -35 31
094200 0 -21  2.6  -15 24 # data zahrnuta do zprůměrování
094400 0 -21  3.9   15  7 #
094400 0 -21  3.9   15  7
094600 1 -20  5.0 -109  9 *
094600 1 -20  5.0 -109  9
094800 0 -21  2.4  -48 37 # data zahrnuta do zprůměrování
095000 1 -19  3.0 -138  9 #
095200 0 -21 -1.6  -50  9 #
095200 0 -21 -1.6  -50  9
095400 2 -19  2.4  -57 59 # data zahrnuta do zprůměrování
095600 2 -18  2.5  -44 20 # data zahrnuta do zprůměrování
095800 0 -20  0.7  -33 13 #
095800 0 -20  0.7  -33 13
100000 1 -19  5.4   39 13 *
100000 1 -19  5.4   39 13
100200 2 -18  2.5  -55 55 # data zahrnuta do zprůměrování
100200 1 6/6                G3WDG VK7MO -18 ? 0 4
zmaten proč 6/6 i když jsem zahrnul jednu MSG omylem!
100300 Vysíláno: JT4F   VK7MO G3WDG R-19
100400 0 -20  4.2 -103 11 * v tuto dobu se už přestávám zabývat odstraněním špatných MSG!!
100400 1 7/7                G3WDG VK7MO -18 ? 0 4
100600 0 -20  3.3 -133  7 #
100800 0 -21  3.0  -46  9 #
101000 0 -21  5.4  -48 11 *
101200 0 -21  2.5  -42 20 #
101400 0 -20  4.5  -59 18 #
101600 1 -20  2.5  -55 42 #
101600 1 13/13              G3WDG VK7MO -18 ? 0 5
101800 0 -21  1.3  -15  9 *
101800 0 -21  1.3  -15  9
101800 1 13/13              G3WDG VK7MO -18 ? 0 5
102000 0 -21  5.4  -44 13 #
102000 1 14/14              G3WDG VK7MO -18 ? 0 2

Tón 1500Hz od VK7MO ukazující finální RRR napravo od středu


102100 Vysíláno: JT4F @1500 (RRR)
102000 0 -21  5.4  -44 13
102000 1 13/13              G3WDG VK7MO -18 ? 0 5
102200 0 -20  1.3  -79 13 #
102200 1 14/14              G3WDG VK7MO -18 ? 0 3
102302 Vysíláno: JT4F @1700 (73)
102200 0 -20  1.3  -79 13
102200 1 13/13              G3WDG VK7MO -18 ? 0 5
102400 1 -20 -1.3   -2 20 #

Tón 1700Hz od VK7MO ukazující 73 (je patrný ve druhé značce napravo od středu)

 

102400 1 14/14              G3WDG VK7MO -18 ? 0 4
102600 2 -18  3.1   39  7 #
102700 1 -20 -1.0 -123 13 #
102800 1 -20  1.8  -55  9 *
102900 0 -21 -1.0   39  7 #

 

 

Následné zpracování dat s vyvoláním stejného nastavení jako v reálné čase

UTC Date: 2014 5. březen
---------------------
090800 0 -21  4.5  -63  9 *
090800 0 -21  4.5  -63  9
091000 0 -21  0.4   44  7 *
091200 1 -20 -1.2   24  7 #
091200 1 -20 -1.2   24  7
091400 2 -19  2.5   -9 61 *
091600 0 -20  2.9   35  9 #
091600 0 -20  2.9   35  9
091800 1 -20  2.5  -31 57 *
092000 0 -21  2.5  -18 22 *
092200 0 -20  2.7  -98 26 #
092400 0 -21 -1.6  -55  9 #
092400 0 -21 -1.6  -55  9
092600 1 -19  2.4  -50 68 # data zahrnuta do zprůměrování  (výhoda časovéh odstupu!)
092800 1 -19  2.4  -28 55 # data zahrnuta do zprůměrování
093000 0 -21  3.9  -48 18 *
093000 0 -21  3.9  -48 18
093200 0 -20  5.6 -101 13 #
093200 0 -20  5.6 -101 13
093400 0 -21 -1.1   37  9 #
093400 0 -21 -1.1   37  9
093600 0 -21  1.3  -24  9 #
data zahrnuta do zprůměrování a následně zpráva zdekódována po 3 periodách!
093600 1 3/3                G3WDG VK7MO -18 ? 0 5

Na tomto místě jsem již neodstranil žádnou další MSG!!

093800 0 -20 -0.7 -116  9 #
093800 0 -20 -0.7 -116  9
093800 1 3/3                G3WDG VK7MO -18 ?    0  5
094000 0 -21 -0.1  -35 31 *
094000 1 4/4                G3WDG VK7MO -18 ?    0  1
094000 0 -21 -0.1  -35 31
094000 1 3/3                G3WDG VK7MO -18 ?    0  5
094200 0 -21  2.6  -15 26 #
094200 0 -21  2.6  -15 26
094200 1 3/3                G3WDG VK7MO -18 ?    0  5
094400 0 -21  3.9   15  7 #
094400 0 -21  3.9   15  7
094400 1 3/3                G3WDG VK7MO -18 ?    0  5
094600 1 -20  5.0 -109  9 *
094600 1 4/4                G3WDG VK7MO -18 ?    0  3
094600 1 -20  5.0 -109  9
094600 1 3/3                G3WDG VK7MO -18 ?    0  5
094800 0 -21  2.4  -48 31 #
094800 1 4/4                G3WDG VK7MO -18      0 12
095000 0 -20  2.4  -28 63 #
095000 1 5/5                G3WDG VK7MO -18      0 16
095200 0 -21 -1.6  -50  9 #
095200 1 6/6                G3WDG VK7MO -18      0 12
095200 0 -21 -1.6  -50  9
095200 1 5/5                G3WDG VK7MO -18      0 16
095400 2 -19  2.4  -50 44 #
095400 1 6/6                G3WDG VK7MO -18      0 13
095600 2 -18  2.5  -44 20 #
095600 1 7/7                G3WDG VK7MO -18      0 19
095800 0 -20  0.7  -33 13 #
095800 1 8/8                G3WDG VK7MO -18      0 16
095800 0 -20  0.7  -33 13
095800 1 7/7                G3WDG VK7MO -18      0 19
100000 1 -19  5.4   39 13 *
100000 1 8/8                G3WDG VK7MO -18      0 17
100000 1 -19  5.4   39 13
100000 1 7/7                G3WDG VK7MO -18      0 19
100200 2 -18  2.5  -50 77 #
100200 1 8/8                G3WDG VK7MO -18      0 14
100200 2 -18  2.5  -50 77
100200 1 7/7                G3WDG VK7MO -18      0 19
100400 0 -20  4.2 -103 11 *
100400 1 8/8                G3WDG VK7MO -18      0 18
100400 0 -20  4.2 -103 11
100400 1 7/7                G3WDG VK7MO -18      0 19
100600 0 -20  3.3   24  7 *
100600 1 8/8                G3WDG VK7MO -18      0 20
100800 0 -21  3.0  -46  9 #
100800 1 9/9                G3WDG VK7MO -18      0 21
101000 0 -21  5.4  -48 11 *
101000 1 10/10              G3WDG VK7MO -18      0 19
101000 0 -21  5.4  -48 11
101000 1 9/9                G3WDG VK7MO -18      0 21
101200 0 -21  2.5  -42 20 #
101200 1 10/10              G3WDG VK7MO -18      0 17
101200 0 -21  2.5  -42 20
101200 1 9/9                G3WDG VK7MO -18      0 21
101400 0 -20  4.5  -59 15 #
101400 1 10/10              G3WDG VK7MO -18      0 22
101600 0 -20  2.5  -50 39 #
101600 1 11/11              G3WDG VK7MO -18      0 26
101800 0 -21  1.3  -15  9 *
101800 1 12/12              G3WDG VK7MO -18      0 23
101800 0 -21  1.3  -15  9
101800 1 11/11              G3WDG VK7MO -18      0 26
102000 0 -21  5.4  -44 15 #
102000 1 12/12              G3WDG VK7MO -18      0 27
102000 0 -21  5.4  -44 15
102000 1 11/11              G3WDG VK7MO -18      0 26
102200 0 -20  1.3  -79 13 #
102200 1 12/12              G3WDG VK7MO -18      0 26
102200 0 -20  1.3  -79 13
102200 1 11/11              G3WDG VK7MO -18      0 26
102400 1 -20 -1.3   -2 20 #
102400 1 12/12              G3WDG VK7MO -18      0 19
102400 1 -20 -1.3   -2 20
102400 1 11/11              G3WDG VK7MO -18      0 26


Příloha C

94975 YMHB pozorování na letišti Hobart ve 12h Z  05. března 2014

-----------------------------------------------------------------------------
  PRES  HGHT  TEMP  DWPT  RELH  MIXR  DRCT  SKNT  THTA  THTE  THTV
  hPa   m   C   C   %  g/kg  deg  knot   K   K   K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1018.0   27  12.6  5.6   62  5.63  200   15 284.3 300.2 285.3
 1008.0  109  12.6  4.6   58  5.30  197   18 285.1 300.2 286.0
 1000.0  175  12.0  5.0   62  5.50  195   20 285.1 300.8 286.1
 982.0  326  10.6  4.7   67  5.49  200   20 285.2 300.9 286.2
 956.0  549  8.6  4.3   74  5.47  209   20 285.4 301.0 286.3
 945.0  645  8.0  0.0   57  4.07  213   19 285.7 297.5 286.4
 925.0  821  6.8  -0.2   61  4.09  220   19 286.3 298.1 287.0
 917.0  892  6.0  0.0   65  4.19  225   18 286.1 298.3 286.9
 902.0  1027  5.8  -2.2   56  3.62  236   16 287.3 297.9 287.9
 867.0  1349  3.0  -2.7   66  3.62  260   10 287.6 298.3 288.3
 850.0  1510  1.6  -3.0   71  3.62  275   9 287.8 298.4 288.4
 826.0  1740  -0.5  -3.0   83  3.73  271   8 288.0 298.9 288.6
 819.0  1808  -0.8  -4.1   78  3.46  270   8 288.3 298.5 288.9
 795.0  2046  -1.9  -7.9   64  2.66  251   10 289.6 297.6 290.1
 780.0  2197  -2.7 -21.7   22  0.87  238   11 290.4 293.1 290.5
 776.0  2238  -2.6 -23.9   18  0.72  235   11 290.9 293.3 291.0
 741.0  2605  -1.5 -43.5   2  0.11  253   16 295.9 296.4 296.0
 729.0  2735  -1.3 -32.3   7  0.35  259   18 297.5 298.8 297.6
 710.0  2946  1.2 -36.8   4  0.23  270   20 302.6 303.4 302.6
 700.0  3060  0.8 -35.2   5  0.28  275   22 303.3 304.3 303.4
 694.0  3129  0.2 -34.7   5  0.29  275   22 303.4 304.5 303.5
 674.0  3362  -1.9 -32.9   7  0.36  255   23 303.6 304.9 303.7
 650.0  3652  0.2 -37.2   4  0.24  230   24 309.2 310.1 309.2
 648.0  3676  0.4 -37.6   4  0.23  231   24 309.6 310.5 309.7
 624.0  3978  -1.3 -22.3   19  1.03  242   24 311.1 314.6 311.3
 606.0  4205  -3.0 -23.4   19  0.96  250   24 311.7 315.0 311.9
 500.0  5700 -14.5 -30.5   24  0.61  255   38 315.3 317.5 315.4
 447.0  6538 -21.7 -31.7   40  0.61  255   42 316.5 318.7 316.6
 411.0  7153 -24.7 -39.7   24  0.30  255   44 320.3 321.4 320.4
 400.0  7350 -26.5 -40.5   25  0.28  255   45 320.5 321.6 320.5
 380.0  7708 -29.4 -43.0   25  0.23  255   50 321.4 322.3 321.4
 300.0  9360 -42.7 -54.7   26  0.08  260   51 325.1 325.4 325.1
 296.0  9450 -43.5 -55.5   25  0.07  260   51 325.2 325.5 325.2
 266.0 10158 -49.9 -58.9   34  0.05  264   55 325.9 326.1 325.9
 256.0 10406 -51.8 -60.1   36  0.05  265   56 326.8 327.0 326.8
 250.0 10560 -52.9 -60.9   37  0.04  265   55 327.3 327.5 327.3
 215.0 11513 -59.9 -66.9   40  0.02  268   58 330.8 330.9 330.9
 200.0 11960 -62.9 -70.2   37  0.01  270   59 333.0 333.1 333.0
 197.0 12053 -63.7 -70.9   37  0.01  270   59 333.2 333.2 333.2
 184.0 12476 -62.5 -74.0   20  0.01  265   60 341.7 341.7 341.7
 168.0 13040 -60.9 -78.1   9  0.01  261   56 353.3 353.4 353.3
 150.0 13750 -59.3 -83.3   3  0.00  255   50 367.7 367.7 367.7
 144.0 14006 -58.5 -84.0   2  0.00  250   44 373.5 373.5 373.5
 135.0 14412 -57.1 -85.1   2  0.00  272   39 382.9 382.9 382.9
 130.0 14648 -57.6 -85.2   2  0.00  285   36 386.1 386.2 386.1
 107.0 15867 -60.0 -86.0   2  0.00  295   31 403.6 403.6 403.6
 100.0 16290 -60.9 -86.2   2  0.00  285   37 409.8 409.8 409.8
  88.3 17072 -55.7 -86.7   1  0.00  261   22 435.0 435.0 435.0
  88.0 17094 -55.8 -86.8   1  0.00  260   22 435.2 435.3 435.2
  84.0 17387 -57.2 -87.7   1  0.00  290   15 438.2 438.2 438.2
  83.0 17463 -57.6 -88.0   1  0.00  300   16 439.0 439.0 439.0
  79.4 17743 -58.9 -88.9   1  0.00  288   23 441.8 441.9 441.8
  77.0 17937 -57.9 -88.5   1  0.00  280   28 447.9 447.9 447.9
  73.0 18274 -56.0 -87.7   1  0.00  265   18 458.6 458.7 458.6
  72.0 18361 -55.5 -87.5   1  0.00  280   14 461.5 461.5 461.5
  71.9 18370 -55.5 -87.5   1  0.00  281   14 461.8 461.8 461.8
  70.0 18540 -56.1 -88.1   1  0.00  305   16 464.0 464.0 464.0
  68.0 18724 -57.8 -88.9   1  0.00  300   17 464.3 464.3 464.3
  67.6 18761 -58.1 -89.1   1  0.00  294   17 464.3 464.4 464.4
  64.0 19109 -56.7 -88.2   1  0.00  235   21 474.6 474.7 474.6
  62.0 19311 -56.0 -87.7   1  0.00  230   22 480.7 480.7 480.7
  59.9 19530 -55.1 -87.1   1  0.00  220   14 487.4 487.4 487.4
  59.0 19626 -55.3 -87.2   1  0.00  215   10 489.0 489.0 489.0
  57.0 19846 -55.8 -87.5   1  0.00  260   2 492.7 492.7 492.7
  55.0 20073 -56.4 -87.7   1  0.00  330   10 496.5 496.6 496.5
  53.0 20309 -56.9 -88.0   1  0.00  315   14 500.5 500.6 500.5
  52.3 20394 -57.1 -88.1   1  0.00  301   13 502.0 502.0 502.0
  50.0 20680 -55.7 -87.7   1  0.00  255   11 511.8 511.8 511.8
  40.0 22108 -53.9 -86.3   1  0.01   75   1 550.1 550.1 550.1
  37.0 22607 -53.2 -85.8   1  0.01   25   10 564.1 564.2 564.1
  36.0 22783 -53.0 -85.6   1  0.01   5   10 569.1 569.2 569.1
  30.0 23950 -51.5 -84.5   1  0.01  355   9 603.6 603.7 603.6
  29.0 24171 -50.8 -84.2   1  0.01  185   3 611.4 611.5 611.4
  27.7 24469 -49.9 -83.9   1  0.01        622.0 622.1 622.0

Informace z meteorologické stanice a její indexy:
Identifikátor stanice:  YMHB
Číslo stanice:  94975
Doba pozorování:  140305/1200
Zeměpisná šířka stanice:  -42.83
Zeměpisná délka stanice:  147.50
Nadmořská výška:  27.0
Showalterův index:  15.57
LIFT index:  14.00
LIFT spočítán za pomocí virtuální teploty:  13.99
SWEAT index:  55.98
K index:  -22.90
Křížový úplný index:  11.50
Vertikální úplný index:  16.10
Celkový úplný index:  27.60
Konvenční dispozice potenciální energie:  0.00
CAPE používající virtuální teplotu:  0.00
Konvekční Inhibice:  0.00
CINS používající virtuální teplotu:  0.00
Richardsonovo číslo:  0.00
Richardsonovo číslo používající CAPV:  0.00
teplota [K] zvednuté kondenzační hladiny:  276.55
tlak [hPa] zvednuté kondenzační hladiny:  898.42
teplota střední smíšené vrstvy:  285.15
poměrné číslo smíchaných vrstev:  5.47
Tloušťka 1000 hPa na 500 hPa:  5525.00
Sloupec kondenzované vodní páry [mm]:  12.25
   

Článek pro web OK2KKW přeložil Matěj, OK1TEH na základě dokumentu VK7MO a jeho plného souhlasu TNX Rex!   2014