PROGRAM

Mikrovlnného a EME setkání Studnice 2002,

které pořádá OK-VHF Club

Pátek: - 12.4.2002

od příjezdu je možno přihlásit zařízení k měření do pořadníku, který bude průběžně doplňován u pořadatelského stolku. Z organizačních důvodů a po zkušenostech z minulých ročníků bylo přistoupeno k nové organizaci měření. Pro tuto činnost bude vyhrazen zvláštní prostor a kromě osoby spojené s přineseným zařízením, nebude nikomu umožněno vstupovat do vyhrazeného prostoru. Mějte prosím pochopení pro osoby, které tuto činnost budou vykonávat a vezměte rovněž v úvahu cenu používaných přístrojů a zařízení. NEBUDE MOŽNO NA MÍSTĚ NIC "BASTLIT". Jedná se o možnost změření parametrů a jako takové bude každé zařízení limitováno 15 až 30 minutami času podle typu měření. Bude možnost měřit výkon vysílačů v pásmech 1,3 až 24 GHz a šumové číslo zesilovačů a transvertorů v pásmech 144 MHz až 10 GHz. Dále bude možnost měření PSV antén a útlumu koaxiálních kabelů v pásmech 1,3 až 10 GHz . Osoby provádějící měření budou rovněž přednášet a je nutno tuto činnost koordinovat. Máte-li již nyní zájem o zajištění času k měření, zašlete laskavě požadavek na ok1ca@ges.cz, který je hlavním koordinátorem uvedených měření a budete do listu zařazeni přednostně. Rovněž si dovolujeme požádat o zrušení rezervace v případě, kdy budete vědět, že zařízení nepřivezete, aby bylo možno maximum administrativní práce spojené s přípravou semináře udělat již předem. Dále prosím po příjezdu proveďte prezentaci u pořadatelského stolku připraveného u vchodu, kde vám budou zodpovězeny případné dotazy. Prezentační poplatek pro všechny účastníky je stanoven ve výši 50,- Kč. Bez prezentace není možno provádět měření ani zúčastnit se přednášek. Pochopte, že i pronájem místnosti je dnes nutno uhradit a organizátoři v minulém období vše hradili z vlastních prostředků. Pořadatelé předpokládají rovněž vydání sborníku a CD romu s mikrovlnnou tematikou, navazující na sborníky z minulých let.

Sobota: - 13.4.2002

08.00 - 09.00            Snídaně

09.00 - 09.30            Zahájení setkání, předání diplomů za Mikrovlnný závod 2001 a UHF/SHF Contest 2001
OK1CA

09.30 – 10.00            EME provoz v roce 2001 a informace o 10. EME Konferenci 2002 v Praze
OK1DFC

Přestávka

10.15 – 11.00            EME provoz v pásmu 10 GHz
OK1UWA

11.00 – 11.50            Koncepce a řešení třípásmového zařízení 13 – 9 – 6 cm pro EME provoz
OK1DFC

12.00 - 13.30            Oběd

13.30 – 14.00            Aktuální informace o AO-40 (PHASE 3D)
OK2AQK

14.00 – 14.45            Šumové vlastnosti některých KV a VKV transceivrů
OK1VPZ

Přestávka

15.00 – 15.45            Intermodulační odolnost zesilovačů a transvertorů pro VKV pásma 0,1 až 3 GHz
OK1CA

15.45 – 16.15            Vyhodnocování VKV závodů
OK1CDJ

16.30 – 17.00            Používané koaxiální napáječe, výkony a konektory pro jednotlivá pásma.
OK1DFC

17.00 – 17.45            Zhodnocení měření zařízení a antén účastníků semináře
OK1DCI, OK1CA

18.00 - 19.00            Diskuse – řídí OK1DFC

19.00 - Večeře

po večeři dle vlastního uvážení, diskuse k přednášené problematice, volná zábava bez omezení ve všech prostorách střediska. V případě potřeby možnost panelové řízené diskuse v klubovně, vinárna volná diskuse.

Neděle 14.4.2002

09.00 - 10.00            Snídaně

10.00 - 12.00            Diskuse a zakončení semináře

Další informace o tom, jak objednat Vaši účast na tomto setkání můžete načerpat zde.