ANTÉNNÍ RELÉ PRO VĚTŠÍ VÝKONY

Anténní relé v našich podmínkách není věc jednoduchá protože co radioamatér, to jiný soubor koaxiálních konektorů. Návrh je nutno brát jako ideový. Důležité je, aby byly zachovány impedance v celé přepínací cestě.

Podle použitých konektorů musí být upraveny otvory i střední vodiče až k přechodům na pružiny (,‚pera"). Impedance přepínací cesty je 75 Ω. Pro obdélníkovitý průřez přepínací cesty i středního vodiče platí

Z = 138 log (A1 + A2) / (b1 + b2)

Pro kruhové průřezy platí vzorec

Z = 138 log D / d

Jako magnet (obr. 1) je použita část relé RP 102, kterému byla zkrácena kotva aby nepřesahovala rozměr základní části.

Přepínací pružiny jsou postříbřeny a použity v relé. Pružiny („pera") jsou připájeny ke středním vodičům konektorů a zafixovány mezi teflonovými (polypropylénovými) destičkami (díl 6), 3 ks, v každé cestě. Izolační prvky jsou staženy šrouby M4 (díl 10) přes kovovou destičku (díl 7). Střední přepínací kontakt je zkrácen asi na 7 mm a vyveden do středních vodičů výstupních konektorů. Pružiny jsou překlápěny izolačními tyčkami z keramiky nebo jiného izolačního materiálu. Pohyb kotvy se přenáší na tyčky přes speciálně tvarovanou fosforbronzovou pružinu tak, že přepíná kontakty postupně. Nejdříve se uzemni konektor do přijímače a pak teprve se připojí signál z konektoru vysílače na výstup. Základní deska (díl 1) musí být mosazná a postříbřená, budou-li se pouzdra konektorů pájet. Při šroubovém spojení může být díl 1, 2 ze slitiny hliníku.

OK1VPZ - OK1KRA

RADIOAMATÉRSKÝ ZPRAVODAJ 6/1986


Přeložil, přepsal a upravil pro web ok2kkw OK1TEH v roce 2006