VHF Contest 2003 ve stanici OK2KKW

 

Letošní VHF Contest IARU pro nás začal už ve čtvrtek večer, když jsme se postupně sešli (pro mne a syna po již obvyklé, 320km dlouhé cestě s karavanem) na našem contestovém QTH. Dali jsme žhavit PA, nějaké to žhavení rovněž požili a odebrali jsme se spát.

Hned ráno začala stavba našeho 25 m stožáru, na který jsme umístili již vyzkoušenou, letitou anténu KLM17LBX. Při stavění to vlivem čerstvého jihovýchodního větru chvíli vypadalo, že nám dokonce spadne, ale dopadlo to naštěstí dobře a v krásném počasí byla anténa za slabé 2 hodinky nahoře.

Novinkou bylo testování nové 16-ti prvkové antény z výroby fy ZACH. K tomuto účelu jsme si přivezli příslušné měřicí přístroje a po nějakém čase již anténa měla požadované parametry. Anténu jsme umístili na menší, 11metrový stožár a konečně zapálili oheň.

Naše anténní systémy sice ani zdaleka nedosahují mohutnosti antén OK1KIM, nebo OL2R, ale zase nás není tolik, takže jsme rádi, že jsme rádi a že dokážeme postavit alespoň toto.

Nakonec jsme dokonce ještě postavili (ale to už až v průběhu závodu a vlastně neplánovaně) ještě jednu anténu - stařičkou F9FT asi 400m daleko, abychom si ověřili, jak to vypadá s naším signálem při jeho příjmu různými transceivery a signál také mohli průběžně kontrolovat spektrálním analyzátorem a předešli tak případnému opětnému osočování.

(Poznámka: nic negativního jsme neshledali).

Na obrázku našich antén je zajímavá ještě jedna věc - vlevo dole je dobře vidět, že, na rozdíl od jiných soutěžních stanic, které se umisťují ve VKV závodech na předních místech, máme k dispozici pouze jednofázový elektrický přívod (od asi 1km vzdálené trafostanice), který nám svými parametry bohužel naprosto znemožňuje zařadit se do "pravé QRO kategorie" českých "big guns" na 144 MHz.

Na našem 144 MHz zařízení se oproti minulému roku nic nezměnilo, takže zájemce o obrázky našeho HW odkážeme třeba sem.

První překvapení ovšem přišlo hned v pátek večer, kdy po zapnutí našeho PA to v něm hned po prvním vybuzení "plesklo", jističe letěly obloukem a v našich duších se usadilo zklamání - protože na pouhý budič se závody nevyhrávají...

 

 

Naštěstí v sobotu ještě před závodem se podařilo jakoby zázrakem PA včas zprovoznit a dokonce se žádný takový jev už až do konce závodu neopakoval a celá naše technologie (honem to zaklepat na dřevo) už více netrucovala.
_________________________________________

To druhé, a dlužno říci, že zcela největší překvapení přišlo asi půlhodinku po začátku závodu: na dveře zaklepal nenápadný pán a představil se jako kontrolní inspektor Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Pochopitelně nás to dost překvapilo, protože je to v historii našich VKV závodů věc zcela neobvyklá. Po kontrole povolovacích listin, a to jak klubovní stanice, tak i operátorů, se inspekce věnovala našemu zařízení, všem prvkům zesilovacího řetězce a výstupnímu výkonu. A přitom došla i řeč na jiné věci. Neodcituji zde rozhovor se zástupcem ČTÚ pochopitelně doslova, ale uvedu alespoň v kostce smysl toho, co bylo také řečeno:

DIX: "... Vaše návštěva nás překvapila - byla vyvolána nějakým problémem, nebo jde o náhodnou kontrolu ? "

ČTÚ: " Řekněme, že se spíše jedná o náhodnou kontrolu"

VPZ: " Byla tato kontrola vyvolána nějakou stížností třetí strany, nebo jde o rutinní záležitost ?"

ČTÚ: " ... můžeme třeba říci, že jde o rutinní záležitost.... ....máte nějak příliš dobré výsledky ve VKV závodech a také tady bylo nějaké zjištění, že zde v okolí byl váš signál velice silný, zejména v průběhu červencového Polního dne..."

_________________________________________

Tedy - to byla bomba: že by pracovníci ČTÚ, kteří nejsou radioamatéry, věděli, kdy je Polní den ? A že by se sami od sebe probírali výsledky VKV závodů ? Že by šlo o rutinní kontrolu ? No prosím vás : Tomu snad nemůže věřit nikdo ! Už o to více ne, že nemáme žádné informace o podobných kontrolách také u jiných soutěžních stanic - a to i u těch, které jsou v našem přímém sousedství.
Na základě vlastní profesionální zkušenosti s pracovníky ČTÚ, kteří mají poměrně velmi limitované zdroje, a to jak lidské, tak i technické a finanční a na podobné kontroly jezdí prakticky výhradně jen tam, kde je nějaký skutečný problém - například rušení nějaké profesionální služby - a i to někdy trvá velice, velice dlouho - nám z této kontroly vyplývá jediné: někdo měl opravdový zájem nám ten problém udělat ! Tento "někdo" si tak asi chtěl vyléčit své (nebo možná i skupinové) frustrace z toho, že jeho nekvalitní přijímač se nedokáže vyrovnat s naším silným signálem, možná i frustrace, že stojíme vůči ČRK ve zcela nezávislém postavení, nebo, kdo byl posedlý hloupou domněnkou, že náš sufix KKW nutně znamená, že jezdíme jen s kilowatovými PA ... Tento někdo si tyto svoje frustrace řešil způsobem, jemu jak se zdá, jemu zcela vlastním - udáním. A ČTÚ se toho chopilo, protože oficiální stížnost se přece musí prošetřit...

Pro ty, kteří se těší, jak bude náš klub potrestán, máme ovšem špatnou zprávu: vše bylo v pořádku, kontrola neshledala žádné pochybení. A protože tedy výsledkem kontroly byl pouze protokol o kontrole, ve kterém se kolonka "zjištěné nedostatky" jen proškrtla, nebude mít tato záležitost (jak pevně věříme) již žádné další pokračování. Pokud by ovšem nějaký nedostatek (byť i formální - například nesprávně vedený staniční deník, apod) přece jenom zjištěn byl a bylo s námi proto vedeno správní řízení o udělení pokuty, vězte, že účastník správního řízení má právo nahlížet do spisu a tímto způsobem by se tedy také dostal ke jménu toho, kdo podal ČTÚ tu prvotní "stížnost" , na základě které se takové kontroly obvykle provádí.
Ovšem, takto, když nebyly zjištěny jakékoli nedostatky a k žádnému potrestání ve správním řízení tedy nedojde, toto právo nemáme a o jménu (resp. volací značce onoho dobrodince) se tak můžeme jenom dohadovat. Svůj názor ovšem máme....
_________________________

A potom jsme již "jenom závodili". Přestože jsme se ovšem velice snažili, dosáhnout na výsledky OL2R se nám tentokrát nepodařilo - a důvod byl jako obvykle zcela jednoduchý - OL2R totiž nemá, tak jako my, jen necelé 3 km daleko stanici s několika desítkami kilowattů vyzářeného výkonu, jako my máme ve stejném čtverci stanici OL7C, která se závod od závodu snaží (už jenom svojí existencí) nám provoz co nejvíce znepříjemnit - zkrátka - v prostředí takového rušení, kdy se na každý druhý report musí operátor ptát 5x, se žádné VKV závody nevyhrávají. Myslím tedy, že namísto hloupého špičkování spíše dozrál čas na dohodu - protože v opačném případě si už asi pořádně nezajezdí nikdo ani z OL7C, ani od nás... Ostatně - vždyť my z naší kóty jezdíme na 144 MHz jen 3, maximálně 4 závody do roka...
_________________________

Přes to všechno obludné rušení, nebo snad právě proto, náš výsledek nepovažujeme za podřadný - a nejpodstatnější měrou se na tom podílel právě ten, kdo se na VKV závod tentokrát chystal operátorsky zcela speciálním způsobem: aby vycvičil svůj sluch natolik, že by byl schopen pobrat signály i pod několika vrstvami rušení, rozhodl se potlačit jiný svůj smysl tak, aby sluch co nejvíce posílil. Tuto naši tajnou zbraň - poslední smyslovou rozcvičku Davida OK1RK před zahájením závodu jsme tajně zachytili na tomto obrázku.

Po 24 hodinovém trápení s OL7C závod skončil - naše skóre bylo tentokrát, snad i s pomocí nové antény od OK1TN, která, ač nízko nad zemí, "táhla" opravdu dobře, výrazně lepší, než vloni - ostatně, za cca 840 QSO a necelých 275 tisíc bodů se není v takových podmínkách co stydět.

(Deník ze závodu zveřejníme během cca 14 dnů tady.)
 

A potom se už balilo - při stahování se náš stožár opět dost nebezpečně nakláněl - ale kvalitní maďarský dural to (již po několikáté) zase vydržel.

A nakonec přišla i ta poslední chvilka na poslední společnou večeři před odjezdem. Zde naše kamera zachytila naše benjamínky OK1BAF a OK1TEH, kteří diskutují o tom, jakou taktiku nasadit příště, aby to konečně vyšlo...

Takže - přejme si na UHF Contest také podobně pěkné počasí a naslyšenou na pásmech 70 a 23 cm.

73! OK1VPZ


Výsledky (Results):