Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v.6.16:
 
  • Nova zlepseni:

- ovladani rotatoru i s hardwareovym interfacem

- kod pasma se objevuje na paralelnim portu pro prepinani zarizeni

- pripojeni telegrafni pasticky i k seriovemu portu

- nova ikonka

  
  • Odstranene chyby:
- nebyly zjisteny zadne chyby

 

What is new in the version VUSC 4 WIN 6.16:
 
  • New improvements:

- rotator control including simple hardware interface

- band code on the parallel port for rig switching

- elbug paddle connected also to serial port.

- new icon
 

  • Fixed bugs:
- none

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions: VUSC 6.15, 6.14, 6.13, 6.12, 6.10, 6.0.96.0.6, 6.0.3, 6.0.0