Výzva českým VKV amatérům

Dr Oms

Rád bych pokračoval v práci Honzy ok1vam, který před lety vedl žebříček rekordních spojení na VKV.

Diskuse na loňském VKV setkání OK VHF Clubu ukázala, že je třeba se aktualizaci žebříčku VKV rekordů věnovat, aby bylo možno výsledky OK stanic prezentovat v rámci evropských a světových žebříčků.

Na internetové stránce http://www.ok2kkw.com/vyzva.htm , vytvořené Vláďou ok1vpz , naleznete důležité informace, týkající se problematiky rekordů na vkv.

Je zde umístěn přehled světových evropských a českých rekordů vytvořený Frantou ok1ca, srovnání výpočtů vzdáleností dle různých programů viz dále, program LOCAXH pro výpočet vzdáleností od Petra ok1axh a program VUSC – vkv závodní deník od Ládi ok1dix.

Aby bylo možno jednotlivé údaje v národních a regionálních žebříčcích vkv rekordů porovnávat, je třeba aby všechny údaje zde uvedené byly vypočteny dle stejného algoritmu.

Jim GM4ANB vytvořil algoritmus, který je závazný pro údaje poskytované do žebříčků IARU např. žebříček mikrovlnných rekordů vedevý Petrem g3pho.

Petr ok1axh napsal program LOCAXH, který vyhovuje kritériím gm4anb a poskytl jej pro potřeby žebříčku.

Jak vyplývá ze srovnání některých programů pro výpočet vzdáleností viz uvedeno výše, rozdíly mezi jednotlivými programy jsou velké – někdy i desítky kilometrů! Proto ne každý program se pro výpočet vzdálenosti do žebříčku hodí.

Hlášení do žebříčku vkv rekordů obsahuje následující údaje:

  1. Pásmo
  2. Značka stanice
  3. Lokátor
  4. Značka protistanice
  5. Lokátor protistanice
  6. Druh provozu
  7. Druh šíření
  8. Vzdálenost
  9. Datum spojení

Hlášení do žebříčku je možno posílat na následující adresy:

a) poštou: Tomáš Vágner

Závořická 515

789 69 Postřelmov

b)elektronicky: tom.vagner@worldonline.cz

ok2pwy@ok0phl

73

Tom ok2pwy

 

 

Příloha 1

Pásma, ze kterých je možno hlášení do žebříčku zasílat:

50 MHz, 144MHz, 432 MHz, 1,2GHz, 2,3GHz, 3,4GHz, 5,7GHz, 10GHz, 24GHz, 47GHz, 76 GHz a 145 GHz.

Příloha 2

Tab. 1 Druhy šíření na jednotlivých pásmech, kterých se žebříček týká.

 

Tropo

EME

Ms

Es

Aurora

F2

Iono

Rs

50 MHz

X

X

X

X

X

X

X

 
144MHz

X

X

X

X

X

 

X

 
432MHz

X

X

X

X

X

     
1,2 GHz

X

X

   

X

     
2,3GHz

X

X

           
3,4GHz

X

X

           
5,7GHz

X

X

         

X

10GHz

X

X

         

X

24GHz

X

           

X

47GHz

X

             
76GHz

X

             
145GHz

X