Výzva českým VKV radioamatérům

Na základě diskusí, vedených na posledním VKV setkání OK-VHF Klubu na Studnici a rovněž na základě aktivity OK2PWY se obracíme na všechny české radioamatéry a příznivce VKV vůbec, k poskytnutí (nejlépe však průběžnému poskytování) údajů do žebříčku rekordních DX QSO na pásmech 50MHz - 76GHz.

Protože žebříček rekordů u nás dlouhá léta nikdo neaktualizoval, chybí výsledky českých amatérů vě světovém top listu, což je jistě škoda.

Délky rekordních spojení přepočítáme pomocí programu LOCAXH, který na rozdíl od ostatních běžně používaných programů pro kratší vzdálenosti, modeluje Zemi jako elipsoid a umožňuje tak přesnější změření vzdáleností, srovnatelné se světovým TOP Listem a zveřejníme je.

Samozřejmostí a věcí cti každého VKV Hama je poskytnutí pouze ověřených a pravdivých údajů.
_____________________________________________

Dosavadní žebříček rekordních spojení je k dispozici zde.

Porovnávací tabulka výpočtů DX VKV QSO při použití různých programů je zde.

Program LOCAXH je (zdarma) k dispozici tady.

Program VUSC k provozu ve VKV závodech najdete (zdarma) zde.
_____________________________________________

Vaše informace o DX QSO zasílejte prosím emailem OK2PWY, nebo OK1VPZ