Tento text jsem odepsal v reakci na zcela neuvěřitelná veřejná obvinění OK1RI (viz níže).

-----Original Message-----
From: Vladimir Petrzilka [mailto:ok1vpz@seznam.cz]
Sent: Thursday, May 23, 2013 11:40 PM
To: 'ok_list@crk.cz'
Subject: Proč se nikdy neomluvím OK1RI za tvrzení, že škodí OK VKV radioamatérům

 

Vážení radioamatéři

Nechtěl jsem sem na ok_list ČRK již nic psát, ale musím vyvrátit několik jednoznačných nepravd, které na mou adresu zde pan Jiří Šanda uvedl (viz níže). Nebudu české radioamatéry obtěžovat rozsáhlým výčtem katastrofálních pochybení ČRK, v jehož statutárních orgánech pan Šanda stojí. Dovolím si jen několik krátkých poznámek:

a) ČRK celá léta nehnul ani prstem ve prospěch uhájení radioamatérského pásma 10GHz, přestože jsem k tomu ČRK opakovaně celá léta vybízel. Pokud by to někoho zajímalo, mohu všechny doklady dohledat. Protože ČRK na to kašlal, začali se radioamatéři, nečlenové ČRK starat sami. Něco se podařilo, něco ne. Něco by se mohlo podařit - našli jsme lobby v ČTÚ, CEPTu, ITU i ostatních členských organizacích IARU, ale ČRK (OK2ZI a nyní i OK1RI) nám do toho hodil vidle...

b) Dnes zde OK1RI kydá špínu na má bedra, ale před zasedáním ve Vídni mu nebylo stydno ze mne prostřednictvím svých lidí vytáhnout všechny informace, které jsem ve věci regulačního rámce pásma 10GHz v EU za poslední léta nasbíral. Ano, předal jsem tyto informace ČRK. Řekl jsem, že jediné, co nepředám, jsou osobní kontakty na některé úředníky v orgánech uvedených organizací, ale jsem schopen a ochoten je využít v druhém kole, až ČRK dohodne v IARU, aby zástupce IARU v CEPTu se začal touto situací zabývat - a pochopitelně že v takovém případě (pokud mám dát k dispozici soukromé kontakty) bych měl být součástí týmu, který bude s těmíito lidmi v zájmu OK VKV radioamatérů jednat. To OK1RI striktně odmítl.

c) na jednání ve Vídni sice OK1RI jednal, ale (viz bulletin ČRK) byla otázka 10GHz pásma i ostatních VKV pásem nad 1GHz pro něj sekundární, což nám potvrdili i lidé z ostatních členských organizací IARU, kteří se vídeňského jednání zúčastnili. Nedošlo tak k dalšímu plánovanému kroku, a to aktivaci kontaktů IARU v ITU a CEPTu, což (jak jsem zde uvedl kopií části emailu jednoho mého známého, který byl připraven naše zájmy v této věci podporovat) vede k tomu, že se opět nic neděje a s velkou pravděpodobností dít nebude. OK1RI v IATU pouze slíbil, že celou věc opět projedná na úrovni ČRK - ČTÚ. Pokud se k tomu odhodlá, je předem jasné, že výsledek bude negativní. Takto se zájmy OK VKV radioamatérů neuhájí...

d) Ukrajina: připravovali jsme ve spolupráci s některými lidmi v UR EME expedici do této země (a dalších). Podmínkou takové expedice samozřejmě je mít platnou licenci. Proto jsem na Ukrajinský úřad napsal to, co jsem napsal a zde zveřejnil. Zkroucenému výkladu smyslu tohoto dopisu, který zde zveřejnil OK1RI, může věřit jen ignorant, který není schopen si přečíst ten anglický text. Fakta jsou taková, že UR radioamatéři na 23cm a výše vysílat nesmí a můj dopis na tom nic nezměnil. Navíc úřadník ukrajinského telekomunikačního úřadu, který má v popisu práce radioamatérské licence je sám aktivní VKV radioamatér (dokonce i na EME) a pravidelně chodí na ON4KST chat. Obvinění, v ČRK účelově vykonstruované proti mé osobě, že jsem snad způsobil někomu újmu v tom, že již nemůže na 23cm dělat contestová QSO mezi OK a UR je tedy nejen směšné, ale je možno jej označit za pěkné svinstvo. Nepřekvapilo mne, když jsem se detailně dozvěděl, kdo za touto konstrukcí, která měla být použita k mé veřejné diskreditaci, stál... Dávat tuto událost do spojení s udáním židovské rodiny a jejím vyvražděním v Osvětimi je žalovatelné a zeptám se právníka, jak bych s tím měl dále naložit.

e) To co tady předvedl pan Jiří Šanda, je nehoráznost neuvěřitelného kalibru. Je to pokus o veřejné zostuzení člověka, který se celý svůj radioamatérský život snaží ve prospěch českých VKV radioamatérů dát k dispozici všechny své znalosti a volný čas. Naproti tomu to, co ČRK pro VKV radioamatérskou obec dělá jí nejen neprospívá, ale dokonce škodí. Netvrdím, že osobně pan Jiří Šanda VKV radioamatérům škodí úmyslně, ale škodí jim tím, že ČRK uzavřel demokratické diskusi, všechna rozhodnutí, týkající se celé radioamatérské komunity jsou přijímána utajeně v okruhu sice ne vždy plně informovaných, zato naprosto loajálních spolupracovníků, tedy bez veřejné kontroly a to má za následek neprofesionální a chybná rozhodnutí, které české VKV radioamatérům mohou citelně ublížit podobně, jako jsme toho byli svědky v době, kdy OK2ZI ve své povýšenosti úmyslně ignoroval výzvy k jednání s ČTÚ o revizi kmitočtové alokace 10GHz pásma, kdy to ještě bylo relativně snadné. Lži, že ČRK se snaží ve prospěch OK VKV radioamatérů vyjednat vše, co je možné, lze označit slovem chucpe. Pan Jiří Šanda jistě ví, co tento výraz znamená.

Pan Šanda mi na mou ruku, kterou jsem mu nabízel ke smíru, či alespoň k vzájemně respektovaným, byť chladným vztahům, plivnul. Beru tuto informaci na vědomí a zařídím se podle toho.

Pokud se na mou obranu proti nehorázným obviněním předsedy ČRK veřejně nepostaví alespoň někteří ostatní respektovaní OK VKV radioamatéři, budu chápat tento okamžik za přelomovou událost. V takovém případě oznamuji, že ukončím veškeré dosavadní aktivity, které jsem ve prospěch české radioamatérské komunity v posledních 38 letech vyvíjel (vždy zcela z vlastních prostředků). Můžete tedy očekávat ukončení provozu informačního VKV portálu OK2KKW včetně všech archivních dat a HW konstrukcí, ukončení provozu našeho soukromého majáku OK0EP, ukončení našeho lobbingu ve prospech OK VKV radioamatérů na všech úrovních českých i mezinárodních organizací (např. si připomeňte, že se mi podařilo ve prospěch radioamatérské obce v posledním čtení dosáhnout úpravu §100 odst.5 zákona 127/2005Sb. kde byl ČRK zcela nečinný) a samozřejmě ukončíme i pořádání a zajišťování věcných cen soutěže MČR na VKV, kam již také zahučela nějaká ta desítka tisíc Kč. Pokud bude radioamatérská obec opět ke všemu jen nečinně mlčet a podvolí se diktátu nedemokratického vedení ČRK, bude s VKV radioamatérským provozem, který je v celosvětovém měřítku unikátní svou bohatou aktivitou, za pár let v této zemi amen. A to je asi přesně to, o co zde panu Jiřímu Šandovi jde. Méně VKV radioamatérů bude znamenat méně kritiků a méně nezávislých postojů... Jeho vyjádření, že všechna pásma nad 146MHz jsou svým způsobem de facto neperspektivní a je tedy pro něj asi ztrátou času je aktivně hájit, to jen dosvědčují.

Zapamatujte si, že ČRK zůstal stejný, jako v době, kdy nám, VKV radioamatérům škodil OK2ZI. Tyto tendence po posledním sjezdu ČRK, kdy se do jeho čela dostalo trio OK1RI - OK1XU - OK1VUM naopak jen zesílily. Pár slušných lidí v Radě ČRK tomu už nezabrání. Buď se přizpůsobí, nebo budou z Rady ČRK odejiti. Někdo z místopředsedů je například zase obviní z krádeže finančních prostředků, jako se to už (a zřejmě bezdůvodně) stalo a oni raději půjdou sami, než aby se v takovém prostředí ušpinili. Na jejich místo budou kooptováni poslušní zvedači rukou, kteří zajistí bezchybný provoz hlasovací mašiny, jenž zajistí hladký přechod současného nedemokratického stylu vedení ČRK do dalšího volebního období. Nejdříve rudý, nyní modrý a v budoucnosti třeba hnědý Svazarm. na věčné časy a nikdy jinak...

OK1VPZ

PS: pokud jsem již byl na ok_listu pod svou značkou zabanován, pošlu sem tento příspěvek jinou cestou. I nadále možná budu ok_list číst, ale již se zde nebudu vyjadřovat. Lituji času, který jsem v posledních témeř 4 desetiletích strávil nezištnou prací pro radioamatérskou komunitu. Pokud se něco nezmění, tak mlčící OK radioamatéři si moje úsilí nadále nezaslouží.

 

-----Original Message-----
From: Jiri Sanda [mailto:sanda@jimaz.cz]
Sent: Thursday, May 23, 2013 9:35 PM
To: ok_list@crk.cz
Subject: [ok_list] Proč se neomluvím OK1VPZ za tvrzení, že škodí radioamatérům

Proč škodí ing.Vladimír Petržílka radioamatérům nejenom v OK ale i jinde v Evropě ? Protože dělá vše co ho napadne aby pomocí polopravd, vyložených lží a  čistých vymyšleností a nesmyslů s arogancí sobě vlastní rozeštvával lidi a vyvolával negativní emoce. Jsou-li všude kolem něj negativní emoce on  je očividně šťasten. Jak je vidět na OK_listu daří se mu to docela dobře.

Tak teď k tomu co mě vedlo k napsání tohoto mailu je snůška vyložených nesmyslů, které mi výše uvedený permanentně vkládá do úst. Tedy nikdy jsem neřekl, že pásma nad 432 MHz jsou neperspektivní, pouze jsem konstatoval že na VŠECH amatérských pásmech v rozmezí 432MHz - až  24 GHz je nějaký problém s dalšími uživateli těchto pásem řešený regulátory jak v jednotlivých zemích tak celosvětově. Všude proti nám stojí "velké peníze". To je holá skutečnost a bohužel fakt zcela mimo  naše možnosti je ovlivnit. Konstatoval jsem - respektive opakoval prohlášení představitelů IARU (nejenom reg 1 ale celého IARU), že se  stala chyba před cca 25-30 lety, kdy se nevyměnila exkluzivita za šířku  pásma - k čemu je nám pásmo 500 MHz široké na 3cm (10000-10500 MHz) když užíváme reálně první stovky kHz, atd... Citoval jsem, že je to pryč, že dnes na takovou výměnu bohužel již ITU neslyší a "co se stalo stalo se". Zástupci IARU se znaží seč mohou, aby s tímto celosvětovým trendem  bojovali, ale je nutno si uvědomit, že je to boj těžký a nerovný - stojí  proti nám obrovská síla.

OK1VPZ - již nechci nikde číst, že OK1RI řekl, že pásma nad... jsou  neperspektivní, k ničemu, nezajímavá.... Popravdě řečeno mohu směle prohlásit, že na každém z těchto pásem jsem již udělal nějaké to QSO.  Specificky situace 10 GHz v OK. OK1VPZ na jednání IARU nebyl u stolu kde jsme seděli OK1FCJ+já na straně jedné a na straně druhé OE1MCU nebyl nicméně ví zcela přesně o čem jsme jednali či nejednali, co jsme domluvili či nedomluvili. To samé ví velmi přesně co jsem domluvil já s předsedou IARU reg.1 Hansem PB2T, když jsme jednali mezi 4-očima, a povídali jsme si více jak půl hodiny. PB2T je, pro neznalé, velmi vlivná postava v CEPT i IARU, je penzionovaný "vícehvězdičkový" generál a ještě před půl rokem byl zástupce náčelníka spojovacích vojsk NATO a reprezentant NATO v CEPT i ITU. Dnes je reprezentant IARU (celého nejen  R1) v CEPT. Zprávy které OK1VPZ publikuje s úmyslem vše zpochybnit a každého urazit jsou opravdu paradoxní a jen dokumentují jeho morální profil pokud on vůbec ví co slovo morálka znamená ??? Zájmy radioamatérstva je to poslední co ho zajímá - jediným jeho zájmem je uvolňování negativních emocí, respektive deklarování nevyvratitelné skutečnosti, že cokoliv se dotkne ČRK je "kondenzované zlo". Pokud při tom někoho opravdu naštve je to pro něj bonus ze kterého se očividně velmi těší a raduje.

Tedy shrnuji - reprezentanti ČRK se snaží co mohou napřed jednáním a  následně možná i zásahy CEPT (které jsou domluveny) dosáhnout změny  generálního povolení v ČR - v rámci doporučení Evropské komise - tedy "WiFistům" zakázat jediný kanál - který obsahuje kmitočty které nás zajímají - povede-li se to ???? Přiznejme si jedno - ČTÚ radiomatéry k ničemu nepotřebuje a jsou mu zcela ukradení, prostě to tak je. Někteří jeho pracovníci dokonce sledují dění a vnímají naši komunitu jako nejednotnou, svárlivou, neustále se hašteřící a nevidí žádný důvod se na nás dívat vlídně. Reprezentanti providerů internetového a jiného spojení se chovají a vystupují opravdu jinak a navíc přinášejí na rozdíl od nás PENÍZE jiného řádu.

No a opět proč OK1VPZ škodí amatérům u nás, jednak tím, že způsobuje prezentaci naší komunity jako svárlivou a nepříjemnou a dále, protože si usmyslel, že si bude s ČTÚ dopisovat. Jeho korespondence jistě neobsahuje jediné sprosté nebo nevhodné slovo, ale čtenáři tohoto listu velmi dobře ví jak jeho příspěvky na průměrného čtenáře působí. Dál asi není třeba pokračovat.

No a k tématu "Ukrajina x pásmo 23cm x OK1VPZ" nemohu než uvést jedno velmi drastické přirovnání. Na vysvětlenou: Možná není obecně známo, že ukrajinský povolovací orgán pozastavil vysíláni na 23cm, některé stanice přesto vysílaly, zmíněný ing.Petržílka se povolovacího orgánu na Ukrajině zdvořile zeptal zda je v pořádku, že Ukrajinské stanice vysílají v závodech na tomto pásmu, že mu to není jasné, a že je prosí, aby mu to objasnili. Pokud vás některé Ukrajinské stanice odmítnou udělat budete alespoň vědět proč..... a to nejenom na 23cm. Naštvanost na OK - díky OK1VPZ je velká a mnoho lidí to velmi pobouřilo a urazilo. Je to přibližně to samé jako když se pan XY v roce 1943 zeptá patřičných Německých okupačních orgánů: "Je v pořádku, že můj soused Franta Novák schovává ve sklepě židovskou rodinu Polanských ?" No v roce 1943 byl výsledek, že rodina Polanských skončila v Osvětimi a rodina Franty Nováka v Dachau. Tazatel byl podle ing.Petržílky zcela řádný slušný bezúhonný a zákonů dbalý občan s dokonalým morálním  profilem, kterého si je třeba vážit. Musel si přece ujasnit zda je to v pořádku - nebyl si jist a nemohl s klidem a čistým svědomím žít v  nejistotě. V onom roce 1943 tento dotaz uvědomnělého občana způsobil smrt 6 lidí - rodiny Polanských (4) a rodiny Nováků (2) - Skutečný příběh, který se udál - jen jména jsou změněna. Je tedy šestinásobným vrahem tento uvědomělý řádný a zvědavý občan nebo okupační orgány ? No v dnešní době už důsledky podobného dotazu nejsou tak drastické - pár stanic si už nezavysílá (povolovací orgán zasáhl), důležité je, že tazatel je poučen, copak jemu na takových nicotnostech zda někdo jiný má ještě "koncesi" záleží ?

No a další kauza, lhaní nebo vymýšlení si OK1VPZ, která mě dramaticky naštvala - přiznávám až dodatečně - neboť i já na nějakou dobu podlehl tomu, že mnohokrát opakovaná lež začne působit je kauza OK2PDN. Pepa se na OK_listu občas vyjadřuje a já měl pocit, že vždy rozumně. OK1VPZ mnohokrát reagoval a často podotkl co bývalý velitel milicí ve zbrojovce.... No Pepu jsem neznal, věděl jsem, pouze, že je z Brna, bývalý OL-ák a chlup starší než já. Jednou jsme seděli v Gambii a u stolu byl i Vítek OK5MM (Vítku promiň od teď jsi taky už terčem ...) No a nějak přišla řeč na OK_list.... a já se zeptal je to pravda, že OK2PDN je bývalý náčelník milicí, ty jsi taky "od Brna" tak se přece znáte ? - z jeho reakcí se mi to nějak nezdá. Načež Vítek vykulil oči a řekl "to je volovina, to je takový decentní člověk - já to zjistím". No a ejhle  ing.Josef Suchý nejen že nebyl nikdy u milicí nebyl ani nikdy v KSČ, rovněž na "rudé krávě" se nic nenajde - jediná pravda je, že pracoval ve Zbrojovce jako konstruktér. Proč to OK1VPZ dělal netuším, čím si OK2PDN takové drsné útoky vysloužil ? Co dodat ????

Na podobná témata by se dalo pokračovat dál - to je jenom pár příkladů. 

Systematická nenávistná kampaň udělala z postu "VKV manažera" v OK velmi ohroženou pozici a nedařilo se nikoho najít kdo by byl ochoten to dělat. Všichni oslovení řekli, víš kdyby nebylo OK1VPZ tak klidně, ale s ním za zadkem - na to nemám nechat se permanentně osočovat a urážet.....

Tedy závěrem Vladimíre Petžílko opravdu se ti nehodlám omluvit za to, že jsem řekl, že systematicky škodíš radioamatérům a myslím, že jsem to vysvětlil dostatečně proč.

73 !
Jirka
OK1RI