Jak jsem zase chtěl VKV radioamatérům v něčem pomoci. Aneb jak jsem starý, tak jsem naivní...

Protože už jeden soukromý radioamatérský maják provozuji cca 33 let, napadlo mne už před lety, že by bylo velice užitečné postavit někde okolo Prahy maják pro nejpopulárnější VKV pásma (144, 432, 1296 a 10368MHz), řízený rubidiovým standardem. Protože přesný kmitočet je alfou a omegou každého radioamatérského experimentování, které má za cíl ty dosavadní hranice DX limitů posunout navzdory některým "expertům" zase o kousek dál. Začít jsem chtěl na 3cm, kde je škoda každého majáku, který právě nevysílá. Pořídil jsem si proto pro tento účel 5W PA, rubidiový 10MHz standard, pěknou vodotěsnou bednu, vlnovodný cirkulátor a filtr a od OK7RA dostal štěrbinovou všesměrovou vlnovodnou anténu. Dal jsem se do práce a vytvořil na 108MHz jednotku VCXO s PLL zavěšeným na externí 10MHz signál. Ale než jsem to všechno začal dávat dohromady, začal jsem pokukovat po vhodném QTH. Mělo to být někde na JV okraji Prahy, v dostatečné výšce, jenž by umožňovala volný výhled nejenom na Prahu, ale také na východ a jih.

Ukázalo se ale, že samotný proces "site acquisition" vhodného QTH je dnes asi zdaleka nejobtížnějším úkolem celého projektu.. Majitelé vysokých objektů jsou dnes rozmlsaní platbami od GSM a WIFI operátorů a standardní taxa za umístění nějaké mikrovlnné vysílací technologie na střeše takového objektu v Praze a okolí je dnes na úrovni 10000 Kč měsíčně. A pokud by se i tuhle překážku podařilo vyřešit, byly tady další podmínky: TX site, neboli QTH majáku by totiž nesmělo být obklopeno WIFI mikrovlnnými spoji, jimž někdo vydal v rozporu s mezinárodními doporučeními CEPT právo okupovat radioamatérské pásmo, neboť mít nějaký vztahový konflikt s těmito všeznalými techniky (jenž přitom často nejsou schopni rozeznat megahertz od megabitu) nějakého oddaného zákazníka firmy, která je dodavatelem WIFI technologií a která "vidí svět bez drátů" bylo to poslední, o co bych stál. Dále by to QTH pochopitelně nesmělo být nekontrolovatelně přístupné, protože určitě by se vzápětí našel nějaký "wifi digitální takyradioamatér", kterému by se to zařízení líbilo natolik, že by mohlo zmizet, nebo bylo alespoň úmyslně zničeno. No a pokud by se i tohle podařilo vyřešit - nejlépe ve spolupráci s nějakou institucí, která má vhodné QTH za ostnatým drátem s kamerovým systémem, smířil jsem se už i s tím, že zaplatím u ČEZu zřízení nové energetické přípojky pro maják a zaplatím si u autorizované organizace s kulatým razítkem hygienický výpočet pro 24/365 expozici elektromagnetickým vyzařováním takového majáku.

Když už jsem po roce hledání našel jistou reálnou možnost na vyhovující umístění majáku, nastala fáze B: obrátil jsem se slušně dopisem na ČTÚ, zdali neexistuje nějaký důvod, proč by mi nemohlo být povolení na takový maják vydáno. Odpověď úředníka ČTÚ se ovšem netýkala dotazu, ale doporučila mi, abych se na to zeptal pana Jandy. A oni že mezitím prošetří, zdali, jako operátor třídy N, bych se vůbec mohl stát zodpovědným operátorem neobsluhovaného zařízení.. Protože žádného  úředníka ČTÚ jména Janda neznám, požádal jsem dané úředníky odboru 613 o schůzku, kde jsme si vyjasnili, že mi není 18, nemám ani operátorskou třídu N, o radiokomunikačním provozu jsem už dokonce něco slyšel a že má otázka se netýká vhodného kmitočtu. A že s nějakým panem Jandou si tedy opravdu, ale opravdu nemám o čem povídat. A demonstroval jsem to na příkladu, že pokud se nějaký zahrádkář z Chomutova obrátí na příslušný státní orgán, nemůže mu přece úředník takové instituce odpovědět, že jeho žádost musí být nejprve projednána s nějakým zahrádkářem například z České lípy... a ostatně, že i naše občanské sdružení, podobně jako to "českolipské", má svého majákového koordinátora, který si, pokud to bude potřebné, vhodný kmitočet majáku dohodne s Ianem Philippsem G0RDI, který tuhle práci dělá z pověření IARU pro celou Evropu. A dodal, že ačkoli je ten "českolipský" spolek největší, sdružuje jen asi 40% radioamatérů v České republice a bylo by proto chybou jej považovat za zástupce všech českých držitelů povolení k radioamatérskému vysílání. Úředníci pokývali a slíbili mi můj primární dotaz:
- zda nemůže dojít potom, co byl provoz majáku schválen a je již provozován na základě vydaného povolení, dojít dodatečně k situaci, že ČTÚ mi poručí maják vypnout, protože prý rušil nějakého wifistu s technologií Ubiquity, jenž montoval svůj zázračný link někde xy km daleko - odpovědět po projednání s odborem státní inspekce a s právním oddělením. A že se mi do týdne ozvou.

Asi po 10 dnech mi zavolal p. Novotný z ČTÚ a že pro mne má špatnou zprávu: pokud je maják provozován v pásmu, kde mají radioamatéři statut sekundární služby, bude se na něj pohlížet jako na jakékoli jiné radioamatérské zařízení, nikoli jako na zařízení pevné služby - takže pokud úřad dostane jakoukoli stížnost nějakého provozovatele primární služby na rušení, vydá ČTÚ bez dalšího zkoumání rozhodnutí o odstranění majáku. Na můj dotaz, zdali mi tohle stanovisko dá písemně, odpověděl, že nikoli. Ale že se mám v případě požadavku na právní vyjádření obrátit na odbor ochrany spotřebitele  (dříve odbor kontroly a státní inspekce).

No, na jiné úředníky příslušného odboru ČTÚ se zatím obracet nebudu. Natož přímo na paní doktorku Šandovou, hi. Proto jen konstatuji, že prozatím se svým naivním pokusem o zřízení přesného privátního 3cm majáku končím. Věřím, že někdo by se totiž určitě postaral o to, aby stížnost na rušení nějaké pochybné 10GHz linky na ČTÚ dorazila brzy potom, co bych všechno udělal, podepsal, zaplatil a uvedl do provozu. Protože projekty "nekamaráda" ČRK se netolerují, že. Bez ohledu, komu by takové dílo sloužilo.. Pokud jste z tohoto čtení otráveni stejně jako jeho pisatel, můžete o tom napsat třeba panu Šandovi do ČRK, co s tím ten největší, nejdemokratičtější a nejotevřenější radioamatérský spolek udělá. A případně mu připomenout, jak v Holicích svým kamarádům sliboval vyřešení problému  radioamatérského provozu na 10GHz do konce roku 2013... Pokud by si před rokem skutečně přečetl to, co jsem ČRK prostřednictvím OK1VUM poslal a inicioval navržené kroky prostřednictvím vedení IARU tak, jak bylo na mezinárodní úrovni (CEPT) předjednáno, mohli jsme dnes už být mnohem dál. Jenže OK1RI popřel, že by ode mne ČRK kdy nějaký návrh dostal a tak byla další vhodná příležitost promarněna. Pochopili jsme tak všichni, že vedení ČRK má zřejmě jiné, důležitější cíle, než podporovat radioamatérský provoz na VKV a na mikrovlnných pásmech zvláště...

Mimochodem - když už jsem se o ten ČRK otřel: dostal jsem ke konzultaci návrh nového zákona o elektronických komunikacích. Předpokládám, že také vedení ČRK již s tímto materiálem pilně pracuje... A protože se ČRK už dávno netají tím, že by se chtěl (stejně jako Svazarm před rokem 1989) stát orgánem, pověřeným vydávat souhlas s prodlužováním radioamatérských licencí, dejte si prosím všichni pozor na to, aby v novém zákoně již na vydání radioamatérské licence nezmizel právní nárok... Mohlo by se totiž lehko stát, že v takovém případě by byla touha po moci u některých borců z ČRK naplněna měrou vrchovatou. Píši to tady dostatečně předem, protože pokud k tomu dojde, já bych ČRK zcela jistě o prodloužení své koncese pro zjevnou zbytečnost takového ponižujícího kroku ani nepožádal a odebral se raději rovnou do vhodné advokátní kanceláře. Anebo vzal svůj Harec a požádal o vydání koncese v některém právním státě EU.

Na závěr tedy alespoň jedno trochu optimistické konstatování: nezapomínejte, že radioamatéři tady byli i před ČRK a budou (snad) i po něm... 

73 de OK1VPZ

PS: už chápete podtext tohoto vyjádření? Jak se asi pan Janda o mém jednání na ČTÚ dozvěděl?