Pár slov v měsíci internetu

Máme za sebou zahájení VKV contestové sezóny 2011 - 1.subregionál. My jsme ho jako klub nejeli, protože na našem QTH leží metr sněhu a my nejsme sněžní muži. Proto Matěj rozdával body z domova na 70cm a Láďa DIX zase posílil contestový team OK1KLL. Poněkud překvapili chlapci z Moravy na 70cm, ale o tom jistě něco napíše OK1TEH. Závod provázely (v sobotu večer) hezké tropo podmínky, kterých si užily převážně stanice na západ od Prahy. Ale i k tomu se ještě vrátíme.

To, proč jsem napsal těchto pár řádek, byly dva odstavce v reportáži OK2M, kde je napsáno:

"Už před závodem jsme se rozhodli, že první verzi deníků odešleme hned po konci závodu ještě z kopce. Bohužel jsme si při tom ani jeden nevšimli, že deníky se rovnou zveřejňují. Škoda, dalo se to napravit o něco líp a dřív.

Douška od OK1XDF: Ondra OK1CDJ chybu nastavení na serveru pozdě večer opravil, ale díky autorům webu www.ok2kkw.com bylo možné náš deník ze 2m (pomocí přímého linku, který zveřejnili) stáhnout až do rána dalšího dne, kdy to Ondra dalším zásahem znemožnil - OK1TEH & OK1VPZ díky! Jsem rád, že jste mi opět připomněli, že jsem stále doma v Čechách. Není důležité mít lepší kozu než soused, důležité je, aby ta sousedova chcípla... "

Žádný čtenář nemusí být genius, aby pochopil, že jde o hodně ošklivou ironii. Nu což, vždyť jsme už od těch chlapců, co spolu mluví (teď ale nehovořím o OK2M), zvyklí na všechno možné a většinou na nějaké to bezdůvodné osočování a očerňování už raději nijak nereagujeme - a tak se nad výše uvedeným vyjádřením můžeme jen pousmát - přesto ale asi bude vhodné dodat pár slov a navrátit tuhle záležitost z hladiny emocí unavených závodníků ke střízlivým faktům:

 • VKV závody v České republice vyhodnocuje Občanské sdružení Český radioklub, tedy subjekt, který se v roce 1993 jednostranně prohlásil za člena IARU a vzal tedy na svá bedra dobrovolně povinnost tuhle službu zajistit pro všechny radioamatéry České republiky
   

 • Dlouhá léta se o administraci softwarového vyhodnocování VKV závodů v OK staral (a stále stará) Ondra OK1CDJ
   

 • Jako víceméně nesporné je, že pokud Ondra OK1CDJ byl roku 2009 ze strany ČRK znovu pověřen administrací tohoto systému, bylo to mimo jiné jistě také proto, že má s touto prací dlouhodobou zkušenost a že to dávalo vedení ČRK předpoklad značné pravděpodobnosti, že o systém bude dobře postaráno. Zde připomeňme zkušenost tohoto admina například rovněž s tím, že již vloni došlo hned několikrát (!!!)  ke stejné chybě, která způsobila, že po poslání prvních deníků soutěžících stanic došlo k jejich okamžitému zveřejnění a proto se samozřejmě dalo předpokládat, že Ondra si již dá napříště pozor, aby se mu taková chyba znovu neopakovala.

  Ponechme proto raději stranou některé dohady okolo provozování systému softwarového vyhodnocování VKV závodů v OK a OM během posledních 10-ti let, který provázely různé nejasnosti, zavdávající příčiny k různým nepodloženým pověstem, například že se lidé, blízcí OK1CDJ a OK2ZI nechovali vždy zcela v souladu s hamspiritem a mohlo prý dokonce docházet i k tomu, že data stanic, které již poslaly deníky do vyhodnocování, mohly být některými lidmi, kteří měli přístup, nebo kterým byl umožněn přístup k již poslaným contestovým deníkům ještě před uzávěrkou hodnocení (a to nejen ke contestovým deníkům OK stanic), zneužívány k opravám chyb ve vlastním deníku. Připomeňme si například záležitosti uvedené zde a zde. Nicméně to není tematem této věci a považujme proto prosím opakované "otevření" webu VKV závody Moravany (slyšel jsem dokonce už nějaké divoké pomluvy, že k nalezení kódu ke stažení obsahu všech již zaslaných edi souborů stačí zveřejnění přístupového kódu na jediný edi soubor a vyvolení již vědí, co s tím...), spíše jen za opravdu nešťastně zopakovanou chybičku...
   

 • A tak mezitím skončil první subregionál 2011. Hned po jeho ukončení contestový team OK2M poslal svůj soutěžní deník do vyhodnocení, což je nepochybně následováníhodný počin. Večer po závodě, zatímco jsme se bavili o výsledcích a hezkých tropo podmínkách, si OK1TEH chtěl stáhnout pro porovnání edi logy některých stanic z loňského závodu. A přišel tak najednou (asi okolo osmé večer) na to, že na "Moravanech" jsou volně přístupné linky na aktuálně zaslané edi logy, mezi nimiž na první místě figuruje log OK2M.
   

 • Matěj tedy víceméně okamžitě poslal SMSku OK1MZM, ve které mu nejen blahopřál k výsledku ale také ho hned de facto upozornil, že je deník OK2M zveřejněn. Samozřejmě předpokládal, že pokud by OK1MZM, resp. OK2M vadilo, že je jejich log na Moravanech volně vystaven, že se dotyčný jistě neprodleně spojí s OK1CDJ, aby se ten, coby admin, připojen k serveru "VKV zavody" (dnes to jde odkudkoli pomocí mobilního telefonu), opravil ty dva až tři řádky kódu a výsledky tak "zneviditelnil". To, že to trvalo další cca 3 hodiny (!) nás sice překvapilo, ale budiž, to je věcí uvedených osob a ČRK.
   

 • Teprve potom (!!!), co OK1CDJ skryl linky na všechny již zaslané deníky, jsme o této skutečnosti zanechali veřejnosti první informaci na našem informačním webu. Byl tam sice ponechán (v té době ještě funkční) link na dvoumetrový log OK2M, ale to jen proto, že jsme stejně předpokládali, že ho OK1CDJ vzápětí skryje také - ale především proto, že jsme si uvědomovali, že to je vlastně už úplně šuma fuk, neboť  link na tento deník (a nejenon tento) byl zveřejněn na "Moravanech" už více jak 6 a půl hodiny a odhadem si ho do té doby stejně již stáhlo několik stovek lidí... Navíc je výsledek OK2M tak impozantní (ještě jednou Congrats, chlapci, super výsledek!), že jejich vítězství stejně nikdo neohrožuje...
   

 • Takže - to, že OK1CDJ administruje server VKV zavody Moravany, a  že to dělá tak, jak to dělá, zcela určitě není ani vinou, ani zásluhou editorů webu OK2KKW. Nebo si snad myslíte opak?  Kde je tedy prosím ta chcíplá koza, o které píše OK1XDF? 

Závěrem: je opravdu úžasným myšlenkovým zvratem, pokud jsou editoři webu OK2KKW obviňováni, že poškozují zájmy některých OK radioamatérů  jen proto, že informovali radioamatérskou veřejnost o tom, že nějaký činovník ČRK si nesplnil povinnosti, které mu přísluší z titulu jeho funkce.  

OK1VPZ
11.3.2011