Anketa Českého radioklubu

Po dlouhých létech se představitelé Českého radioklubu konečně rozhoupali a obrací se na radioamatérskou veřejnost s anketou na téma optimalizace budoucí činnosti této organizace. To by byl (sice s mnohaletým zpožděním, ale alespoň něco) jistě pozitivní počin, pokud by si ovšem činovníci, kteří připravili  tuto anketu, hned v záhlaví sami sobě pomyslně nešlápli na kšandy. Jak jinak si totiž lze vykládat tuto větu:

"Rada ČRK se proto obrací na všechny členy naší organizace, ale i na ty, kteří uvažují o možném budoucím členství, se žádostí, aby .... vyplněním tohoto anketního lístku vyjádřili své požadavky, přání a představy o organizaci radioamatérů v ČR."

Vzhledem k tomu, že většina radioamatérů v České republice s ČRK nemá a nechce mít nic společného, uvedená věta znamená, že většina radioamatérské veřejnosti bude tuto výzvu ČRK zcela jistě ignorovat. A tak bohužel asi zase budeme, kde jsme byli...

Tato anketa však naštěstí o několik stran dále nabízí lepší řešení současné tristní situace radioamatérské komunity v ČR, rozdělené po převtělení Svazarmu do Svazu na dvě navzájem silně nevraživé poloviny, a to v souvislosti se stručným oznámením faktu o postupujícím rozkladu členské základny tohoto postsvazarmovského občanského sdružení:

"Amatérů s koncesí je v současné době v ČR ca 6,5 tis., z čehož členů ČRK 2,7 tis. Je nutné si položit otázku, zda chceme usilovat o to, abychom získali pro své členství i další z oněch zbývajících bezmála 4 tisíc nečlenů ČRK ..."

Lepší zprávu nám, českým radioamatérům, ani činovníci ČRK nemohli nadělit :-)  Konečně z vedení ČRK zazněla jedna opravdu optimistická a vstřícná informace, která otevírá oči i těm, kteří dosud nechápali, že jen postupná likvidace členské základny ČRK vedoucí ke zrušení tohoto svazarmovského pohrobka bude jedinou rozumnou  cestou vedoucí k opětovnému  sjednocení rozhádane české radioamatérské komunity!

73 OK1VPZ