"CQ EME, this is KP4AO, Arecibo Observatory" [březen 2010]

Úvod

Každý, kdo se alespoň trochu zajímá o historii vysílání na VKV, dříve nebo později narazí na značku KP4BPZ. 13. června 1964 to bylo totiž vůbec poprvé, kdy začaly první pokusy s vysíláním EME konané s velkými profesionálními radioteleskopy, do kterých byli primárně zapojeni radioamatéři. Pod značkou KP4BPZ tehdy poprvé došlo k aktivaci 305m radioteleskopu v Arecibu na 144 a 432 MHz a akce měla obrovský ohlas, protože se tehdy povedly desítky spojení po celém světě, zejména na 70cm. V letech 1964 a 1965 bylo z Areciba pracováno na 70cm se 4W! na feedu a to telegrafií i SSB. Během testu 3.července 1965 stanici KP4BPZ poslouchal u nás velmi dobře i Ivo, tehdy OK2WCG (nyní ZS6AXT), což byl vůbec první úspěšný poslech EME signálů na území bývalého Československa. V roce 2009 jsem se Iva dotázal na podrobnosti a zda se poslechu z Areciba z OK pokusil i někdo další. Ivo odepsal: "KP4BPZ jsem poslouchal z OK jenom já na 7el Yagi s úhlovým reflektorem (!) a LNA s BF180, jestli se nemýlím. Signály byly až 59. Hrál jsem ten pasek tenkrát na setkání v Olomouci". Nejmenší spojení se tehdy na 70cm podařilo s 12el yagi a 100W PA.

    Ivo Chládek, ZS6AXT, ex. OK2VCG v roce 1959                                 305m radioteleskop Arecibo použitý KP4BPZ

Tato akce a později v 70. letech i aktivace 45m radioteleskopu SRI pod značkou W6LET tak významnou měrou přispěly k propagaci provozu EME mezi radioamatérskou veřejností a nejen EME, ale přitáhly k našemu měsíčnímu koníčku i velkou část budoucích špičkových VKV DXmanů. Radioteleskop byl potom již aktivován pouze dvakrát. Poprvé po roce 1965 to bylo 7.listopadu 1982, kdy během ARRL EME contestu bez předchozí anonce vyjel NP4B na 432 MHz a navázal tehdy celkem se 3W 13 kompletních spojení.

Do dnešního roku k poslední aktivací Areciba došlo opět během ARRL EME Contestu v roce 1987 pod značkou KP4I a opět bylo pracováno na 70cm, výkon 10W. Mnozí tenkrát slyšeli KP4I tak silně, že ho pokládali za místní tropo stanici. DK5AI tehdy dokonce slyšel KP4I v síle "O" ještě celých 35minut po západu Měsíce. Celkem se KP4I povedlo navázat 82 spojení. Z OK se tehdy nikomu spojení nepodařilo, protože KP4I svojí účast v závodě předem neoznámili a tak OK1KIR se účastnili závodu na 23cm a aktivních EME stanic na 70cm bylo pomálu. Přesto bylo tenkrát Arecibo v OK posloucháno, a to na Bílé hoře v radioklubu OK1KRA (nyní OK2KKW). OK1VPZ, který byl tehdy toho aktérem, napsal: "Byl jsem tenkrát v radioklubu (OK1KRA) sám. KP4I hráli asi tak 539. Zařízení na naší straně tehdy bylo: 21el F9FT s elevací, 25m kabelu 75Ohm o průměru cca 20mm (zhruba to odpovídalo dnešními kabelu 7/8palce) a dole transvertor s tranzistorem AF279S, takže šumové číslo soustavy přes 2dB. Transvertor spolupracoval s FT221R a příjem byl jen na SSB filtr. Zkoušel jsem je volat, ale v anténě jsem měl jen cca 40W a volala je celá Evropa, takže se QSO nepodařilo...". WP6Y pak na tehdejší akci vzpomíná takto: "Před mnoha lety, pokud si správně pamatuji v roce 1987, když jsem žil tehdy ještě ve Stockholmu, vyjeli bez předchozího oznámení z Areciba KP4I během ARRL EME contestu. Nejdřív jsem je málem nenašel, protože jsem si byl jistý, že musí jít o místní tropo stanici. Několikrát jsem přes ně přejel bez většího zájmu, protože signál  byl až S9+40dB na S-metru a registroval jsme dokonce kolem jejich signálu zvednutý šum, šlo ale asi o fázový šum mého přijímače. Naštěstí mě tenkrát navštívil brácha Mika, SP5CJT a když jsem ho pustil k rádiu, byl to on, kdo KP4I zaregistroval."

Od té doby uplynulo dalších 22 let, než Patrick Barthelow AD6IW oznámil, že v rámci akce Echoes Of Apollo - výročí letu Apolla 13 bude v dubnu 2010 Arecibo opět on air, tentokrát pod značkou KP4AO a že na březen jsou plánovány testovací akce v pásmu 432 MHz. Než se ale dostanu k samotnému reportu, nejdřív pár informací o tomto radioteleskopu.

Informace o 305m radioteleskopu v Arecibu

 

V Portoriku poblíž Areciba stojí v současné době největší radioteleskop na Zemi, který je místními obyvateli nazývám "El Radar" a který byl vybudován v letech 1960-63. Arecibo observatoř je součástí National Astronomy and Ionosphere Center (NAIC), a National Research center provozovaný s Cornell University ve spolupráci a na základě smlouvy s National Science Foundation (NSF). Jde o kulový (nikoliv parabolický) reflektor o průměru 305 metrů, vybudovaný asi 20 km jižně od Areciba v přírodní prohlubenině v horách. Zemní práce měly objem asi 230 000m3 zeminy. Na umístění antény v Portoriku měly vliv i jiné příčiny. Teplota tam jen málo kolísá. Nebylo proto nutné klást velké požadavky na teplotní roztažnost použitých materiálů. Dále tam bylo přírodní údolí vhodného tvaru, ukryté mezi kopci, a tedy chráněné před větry. Místo je daleko od průmyslových středisek - rádiové rušení je minimální.

Plocha reflektoru je zhotovena z  40 000 kusů perforovaných hliníkových panelů a ocelového pletiva (velikost ok 12 x 12 mm), zavěšeného na lanoví a vypnutého do plochy téměř přesně kulového vrchlíku. Při stavbě byla věnována velká pozornost kvalitě kulového povrchu reflektoru. Na základní ocelovou kostru byla uložena kabelová mříž, která je trvale napínána na každých 1,5 m závažími, takže kulový tvar je zaručen na ploše 18,5 akru s přesností ± 2,5 cm. Kulový tvar reflektoru byl zvolen též proto, že při daném způsobu zaměřování pohybem primárního zářiče lze dosáhnout největšího zorného pole. Průměr zrcadla je 305 m, poloměr zakřivení 265m, zrcadlo zabírá plochu 7,5 ha, zisk antény v pásmu 432 MHz je neuvěřitelných 60,2 dBi (58 dBd) a hlavní lalok má šířku v pásmu 432 MHz cca 0,3 úhlového stupně.

Vysílaná vf energie se na reflektor přivádí a zachycené signály se z něho odvádějí pomocí zvláštního zařízení, umístěného na 700 tun těžké plošině, zavěšené ve výši 150m nad reflektorem na lanech, která jsou zavěšena na 3 železobetonových věžích, postavených do trojúhelníku okolo reflektoru. Každá z věží je vzdálena 200 m od středu 50metrové reflektorové prohlubeniny, a její vrcholek je 140 m nad její horní hranou. Zaměřování se provádí pohybem tzv. primárního zářiče na plošině, zavěšené nad reflektorem. Tímto způsobem je možno zaměřit na každé místo na obloze, vzdálené až 20˚ od zenitu. Prakticky to znamená, že odrazem lze komunikovat jen od těch objektů, které jsou v zorném poli ± 20˚ od zenitu. Radioteleskop tak může získávat dat z oblasti oblohy mezi asi 0 a 38 stupněm deklinace.

Hlavním účelem tohoto radioteleskopu, spíše však projektovaného jako radiolokátor, nejdříve bylo provádět hloubkový průzkum ionosféry a měřit změny teploty a hustoty elektronů ve výškách nad 50 km. Radiolokátory na začátku 60. let bylo možno sondovat pouze spodní vrstvy zemské ionosféry. Studium ionosféry tedy bylo úkolem č. 1 a to také proto, že pozorovací program, zvláště pokud jde o výzkum ionosféry, se úzce dotýkal problémů spojených s použitím mezikontinentálních balistických raket a obranou proti nim. Proto byla celá stavba z valné části financována řadou vojenských instituci v USA a vlastní stavbu prováděly ženijní jednotky americké armády. Počítalo se však i se zachycováním ozvěn, resp. s komunikací od Měsíce a ostatních planet sluneční soustavy, které se dostanou do zorného pole radiolokátoru. Pozornost byla věnována též výzkumu horkých plynů Slunce. Již v té době byla observatoř vybavena vysílačem, který pracoval na kmitočtu 430 MHz(!!!) a který při trvalém zakličováni dodával do antény 150 kW, v pulzním provozu až 2,5 MW. Na začátku 70. let se začal používat také nový planetární radar v pásmu 2380 MHz o výkonu v pulzu 1MW.

Tímto radarem bylo mimochodem v roce 1974 také vyslána zpráva případným mimozemským civilizacím v kulové hvězdokupě M13 a vyzářený výkon byly na 13cm fantastické 3 terawatty.

Od doby začátku provozu 1.listopadu 1963 bylo radioteleskopem v Arecibu učiněno mnoho významných objevů. Již 7. dubna 1964, krátce po zahájení provozu observatoře, tým Gordona Pettengilla (který se mimochodem podílel na aktivaci KP4BPZ) určil přesnou dobu rotace Merkuru, které nebyla jak se do té doby myslelo 88 dnů, ale pouze 59 dní. V roce 1968 byla objevena Lovelacem periodicita pulzaru v Krabí mlhovině (33ms), což byl vůbec první solidní důkaz existence neutronových hvězd ve vesmíru. V 70.letech došlo také díky radaru v Arecibu (na 420MHz) k sestavení první radarové mapy povrchu Venuše. V roce 1974 pak v Arecibu objevili Russel Hulse a Joe Taylor (ano byl to opravdu K1JT autor WSJT) první dvojhvězdný pulzaru  PSR B1913+16. Zde jenom velmi krátkou odbočku, tyto dva pulzary jsou ve vzdálenosti 16000 světelných lety od Země a kolem sebe oběhnou jednou za 7hodin a 45 minut. K1JT a Hulse zjistili, že obě hvězdy se při každém oběhu o tři milimetry přiblíží. To je zcela nepatrná vzdálenost, ale během roku naroste na metry. Takové zmenšování velikosti oběžné dráhy šlo již na Arecibu měřit. Jejich průkopnická práce ukázala, že dráha se zmenšuje přesně o hodnotu předpovídanou Einsteinovou teorií, když se uváží energie, kterou odnášejí gravitační vlny. Za tento výsledek pak Joe K1JT a Holse obdrželi v roce 1993 Nobelovu cenu za fyziku. Ale zpět do Portorika. Kromě objevů super-rychle rotujících pulzarů a dokonce soustavy 3 rotujících neutronových hvězd v roce 1990 poskytlo Arecibo také první radarové snímky asteroidu v historii: 4789 Castalia [1989] a v lednu 2008 došlo spektroskopickou detekcí k objevu prebiotických molekul v galaxii Arp 200 (více zde).

A nyní již k samotnému provozu EME KP4AO.

KP4AO - pátek 19. březen 2010

http://www.ok2kkw.com/next/mesic_ca.jpgHned jak jsem se v pátek 19. března dočetl na EME konferenci Moon-Net, že snad přece jen dojde k aktivaci tohoto radioteleskopu již v pátek v noci, okamžitě jsem dal zprávu na naše webové stránky OK2KKW a jal se připravit zařízení. Hlavně mi přišlo vhod, že v pátek byl první den, kdy byl po novu vidět srpek Měsíce a tak jsem mohl po dlouhé době konečně seřídit s přesností jednoho stupně rotátor. Po pravdě řečeno, příliš jsem té zprávě nevěřil, protože všechny předchozí akce EOA, které pořádal AD6IW, byly většinou toho charakteru, že se uskutečnila 23cm expedice na velké teleskopy a ty pak mezi sebou s výkonem v řádech pár W až mW uskutečňovaly SSB kroužky mezi dětmi. Což o to, akce je to jistě chvályhodná, bohužel pokud zrovna nemáte doma v kasičce nějaké ty stovky tisíce peněz na postavení dobrého zařízení a nějaké té 10 a větší metrové paraboly, spojení se vám asi nepodaří. Měl jsem tedy obavu, že KP4AO také vyjede pouze s pár mW a rozdá pár spojení (jak se říká) stanicím typu BIG-GUN. Naštěstí tentokrát to bylo jinak. Již po příchodu na 432,045 MHz jsem poslouchal K2UYH a další stanice, jak zkoušejí naslepo volat KP4AO, po expedici ale nebylo ani stopy. Potom ale již slyším velmi dobře CQ KP4AO a první stanice, které se za vzniklého rumraje podařilo spojení, patřila klukům z OK1KIR, což bylo mimochodem první 70cm spojení OK - KP4. Potom následuje Petr, G3LTF, který udělal spojení s Arecibem již před 45 lety. V pozdějším reportu uvedl, že signál KP4AO přijímal 40 až 50 dB nad šumem, použitá anténa měla zisk 26,5 dBi a šumové číslo 0,4dB. Další na řadě byl Al, K2UYH, který ale dostal celkem nízký report, zřejmě byly lepší podmínky Portoriko - Evropa, v průběhu dalších spojení již v drtivé většině převažovaly stanice z Evropy. Po K2UYH zkouším dvakrát dát svojí značku, z PA jsem mačkal asi 730W a již dostávám odpověď "OK1TEH OK1TEH DE KP4AO KP4AO UR 579 579 579 DE KP4AO BK BK" [MP3] a neuvěřitelné se stává skutečností, moje první spojení na 70cm s Portorikem a celkem již má čtyřicátá země DXCC je doma. KP4AO byla slyšet na 432.044, dopplerův posun byl asi 600 Hz a dovolal jsem se tak, že jsem volal přesně o stejný offest, jaký jsem slyšel u OK1KIR. Další stanicí je DG1KJG a pak Jirka, OK2POI a já běžím za tátou OK1VPZ, jestli si nechce udělat Portoriko na 70cm, KP4AO totiž přešel na SSB. Zakrátko se i jemu daří [MP3] a píše si do logu své první privátní EME QSO, bylo to vlastně první SSB spojení Portoriko - OK na 70cm :) Hodnocení síly signálu KP4AO proti vzpomínce na signál KP4I před 23 lety vyznívá asi o 3S ve prospěch KP4AO. V tom již ale KP4AO dělá i OK2POE a nedá mi to a udělám si rychlé SSB spojení i pod naším klubem OK2KKW. Výhoda byla, že informace o pátečním provozu KP4AO nebyla mezi ostatními tak rozšířená a tak je nevolalo v jednu chvíli víc jak 3 stanice najednou.

Na rozdíl od stručné zprávy AD6IW jsem na internetu na španělský report Angela, WP3R, který páteční akci popsal takto (volným překladem):

Zdravím
rád bych vás informoval o pátečním EME testu z radioteleskopu v Arecibu na 70cm. Jak již asi víte, používáme "line feed" dlouhý 96 stop, který se primárně používá ke studiu ionosféry na 430 MHz, k čemuž se používají dva klystrony, který má každý 1,25MW na výstupu
(celkem 2,5 MW) a které jsou připojeny přes vlnovod. Pro náš EME test jsme odpojili klystrony a připojili adaptér na vlnovod. S tímto adaptérem jsme připojili přes LMR900 dva transceivery TS-2000 (jeden pro vysílání a druhý pro příjem), 500W PA byl vzdálen na 500 stop. Měsíc jsme začali sledovat od 1815utc a potom jsme již uslyšeli volání K2UYH. Pedro, NP4A mu odpověděl a oboustranný report byl 599. U Ala byl testům přítomen i jeho dobrý kamarád Joe, K1JT. Potom se strhl "pile-up".Většina stanic byla z Evropy. OK stanice, ES, G3, DL, SP, F, OZ, 9H a EA!

Díky za půjčení vybavení patří Pedrovi NP4A, Angelovi WP4G a Izraelovi KP4LCL. Protože jsme neměli koaxiální přepínač, zatímco Pedro NP4A pracoval telegrafem i SSB, já a Angel jsme přepínali antény a předzesilovače (a to všechno ručně, což by vydalo na dlouhý příběh hi) a také jsme vypomáhali při výběru stanic. Děkujeme za podporu ředitele Dr. Mike Nolana a inženýrům Alfredu Santonimu a Genshovi Rajagopalanovi. Pro všechny zainteresované: Na pondělí (22.3) jsme naplánovali opět EME testy pod značkou KP4AO na naší frekvenci 432.045 a doufáme, že v 5:00 - 7:30h místního času (21 až 23 UTC) se ozveme.

73, Angel WP3R
KP4AO

Angel M. Vazquez PC Systems Specialist-Consultant/Advisor
National Astronomy and Ionosphere Center
Arecibo Observatory - Cornell University
(787)878-2612 ext.304

 

Jirka OK2POI k pátku 19. března na svých tránkách napsal: "Dnes jsem v 18,30 SEČ objevil na: http://list-serv.davidv.net/pipermail/moon-net_list-serv.davidv.net/2010-March/date.html informaci, že by mohl být od 18.00 Z zkušebně QRV z Arebika KP4AO. Okamžitě jsem natočil antény na Měsíc, naladil 432,045 a čekal na 18z. Z počátku se nic nedělo, občas je na 045 volal K2UYH, ujistil jsem se tak, že směruji přesně a šel jsem pro další notebook, abych mohl nahrávat případné signály. Na HB9Q se začaly objevovat hlášky že mají KP4AO pěkný signál, říkal jsem si že si asi stanice pletou signál s K2UYH, až do té doby, kdy jsem viděl že Tonda OK1DAI hlásí oboustranně 599, to mě probralo, proladil jsem TRX nahoru dolů a na 044 opravdu buráceli KP4AO. Počkal jsem, až dodělají dvě QSO a na první zavolání bylo QSO doma, dostal jsem 579. Jak jsem se později dozvěděl, jeli prý jen s holou TS2000 (pozn.TEH: ve skutečnosti již měli okolo 400W RF), přesto hýbali na stanici S-metrem přes 7S. Po půl hodině přešli na SSB. Když se provoz trochu zklidnil, neodolal jsem a udělal jsem QSO i na SSB (moje 1st.SSB EME na 432). Po celou dobu přes 90minut byli nádherně čitelní jak na CW, tak SSB, holt 305m kruhové výseče a 58dB zisku je poznat, pokud příště vyjedou s plánovaným PA 500W budou slyšet i na dipól :-)"

Na závěr by vás asi mohlo zajímat, koho v pátek KP4AP vlastně dělal. Protože zatím nejsou na internetu dostupné logy, poslechl jsem si své nahrávky a na základně nich jsem udělal seznam spojení. Soubory v MP3 jsem dal na web ve dvou bitratech, soubory s Q v názvu mají bitrate 256 kpbs, a ostaní pouze 64 kpbs.

MP3 nahrávky KP4AO z pátku 19. března 2010: http://ok1teh.nagano.cz/mp3/kp4ao_19march2010/

1.soubor -  délka 32:00 min
iCW: OK1KIR, G3LTF, K2UYH, OK1TEH, DG1KJG, OK2POI, K2UYH, SP7DCS, ES5PC, F6FHP,

2.soubor -  délka 32:51 min
iCW: OZ6OL poté SSB:
?, UA3PTW, DL7APV, DG1KJG, 9H1TX, F6FHP, OK1VPZ, G4RGK, OK2KKW, OK2POE, OH1GB (špatně přijatá značka, byl to 9H1GB), EA7AJ, 9H1GB, G4CXM (špatně přijatá značka, byl to GM4CXM).

3.soubor -  délka  32:51 min
SSB: OK2POI, ES5PC, GM4CXM, poté zpět na ICW: G6EFX, DF9QX
 

KP4AO - pondělí 22. březen 2010

V pondělí se díky širšímu anoncování hned po objevení se KP4AO na bandu strhl neskutečný pile-up a chvílemi to na pásmu vypadalo, jako při nějakém krátkovlnném závodě. Místo volání jsem se spíše snažil nahrát celý provoz KP4AO do MP3 tak, aby nechyběla žádná bílá místa a především pokusům přijímat signál na různé náhražkové antény. Za tímto účelem jsem si připravil druhý notebook a do něj nainstaloval SW Spectran. Nejdřív jsem zkoušel poslouchat na anténu typu pendrek, signál jsem sice zřetelně neslyšel, zato jsem ho velmi pěkně viděl ve vodopádu na Spectranu, stejně tak to bylo i s narychlo sletovaným dipolem. Po zhruba 2 hodinách jsem si řekl, že bych mohl KP4AO udělat SSB, protože zatím jsem pod svojí značkou pracoval na 70cm EME tímto druhem provozu pouze s HB9Q. Spojení se celkem rychle podařilo, zvlášť když si k zažízení sedl Angel, WP4G a udělal si na pásmu pořádek tak, že ho měly stanice volat v rastru 5 až 10 kHz UP. A tak, kdo to po prvních 90 minutách nevzdal, měl teď velkou šanci se konečně dovolat, což se podařilo i mně. Zejména mě potěšilo, když mě WP4G u mikrofonu osobně poznal, protože jsme měli před 3 roky WSJT spojení na 2m a tak SSB QSO OK1TEH [MP3], ve kterém mne přes Měsíc pozdravil jménem, opravdu potěšilo. Bylo to nakonec i úplně poslední QSO v tomto provozním okně. Potom ještě následovaly 2 periody testu signálu v JT65, který v Praze hrál až -4dB. Tady je třeba říci, že WSJT není digitální mód typu RTTY, ale jak už jeho název Weak Signal Joe Taylor napovídá, je určen výhradně pro signály pod úrovní šumu a proto byl tentokrát užitý jenom za účelem pokusu, ne pro spojení. Ostatně o tom, s jakou anténou je možné poslouchat Arecibo, napsal Joe, K1JT:

Ahoj Chrisi a všichni,

Řádky 1 až 4 obsahují tabulku parametrů pro anténní zisk, výkon vysílače, šumové teploty systému a poměru signál
/šum vlastního echa při šířce pásma 100 Hz pro tři stanice s různým vybavením:

- KP4AO v Arecibu
- typická stanice jezdící přes satelit
(jedna anténa yagi a menší konec)
- QRP stanice s výkonem 10W a 4el yagi anténou drženou v ruce

Řádky 5 až 6 udávají přiměřené odhady pro poměr signál / šum při šířce pásma 100 Hz pro každou z těchto dvou stanic u KP4A a u nich.

Nakonec, řádky 7 a 8 uvádějí odhady pro stejný poměr signál / šum při šířce pásma 2500Hz, jaká se například používá u JT65.


 
Parameter
KP4AO
Satelitní stanice
QRP stanice
1
Zisk antényn (dBi)
60
16
10
2
TX výkon (W)
400
100
10
3
Teplota celého systému (K)
330
300
300
4
Echo S/N, 100 Hz BW (dB)
+68
-30
-52
5
S/N u KP4AO, 100 Hz BW (dB)
+13
-3
6
S/N u KP4AO, 100 Hz BW (dB)
+19
+13
7
S/N u KP4AO, 2500 Hz BW (dB)
-1
-17
8
S/N u KP4AO, 2500 Hz BW (dB)
+5
-1

Můj odhad pro šumovou teplotu systému v Arecibu zahrnuje 120 K z přijímače a 210 K z Měsíce. Chceme-li být velmi konzervativní, pro ostatní pozemní sanice se přepokládá šumové číslo kolem 2dB NF a ztráta 1dB mezi přijímačem a anténou.

Jak je vidět, stanice "satelitní třídy" by měla být schopna pracovat s KP4AO na CW. Dokonce i 10W stanice se 4el anténou drženou v ruce by měla být schopna slyšet KP4AP, ale její signály by již byly v Arecibu příliš slabé, při použití JT65B by ale pro ni spojení neměl být problém (zatím není 100% jisté, že dubnu bude u KP4AO k dispozici JT65, záleží ale na poptávce).

Hodně štěstí v dubnu ... a opět děkujeme KP4AO za skvělý provoz a za zaktivování Areciba na 70cm EME!

-- 73, Joe, K1JT

 

Na závěr ještě nahrávky signálu KP4AO u OK1TEH a z nich odposlechnutý seznam spojení:

MP3 nahrávky KP4AO z pondělí 22. března 2010: http://ok1teh.nagano.cz/mp3/kp4ao_22march2010/

1.soubor -  délka 32:00 min
iCW: DL9KR 599, SM2CEJ 599 (špatně přijatá značka, byl to SM2CEW), WA3CHG 599, I1NDP 599, SM7GVF 599, LX1DBL report? (špatně přijatá značka, byl to LX1DB), WA4NJP 599, W3XS 599, UA4AQL 599, DF3RU 599, WA6PY 599, SM4IVE 599

2.soubor -  délka 32:00 min
iCW DL5FN 599, OZ4MM 599, K3MF 599, SM7GVF 599, W7AMI 599, WA7AMI 599, IK6ESW 599 (špatně přijatá značka, byl to IK6EIW), NC1I 599, UX5UL 599, then QSY SSB: SP6JLW, K1RQG 59, LX1DB 59/59+20, W4RJB?, SM4IVE 59,

3.soubor -  délka 31:51 min
SSB: nový OP, WE2Y 59, I1NDP, DL5FN 59, WE6TA 59, NC1I, DF3RU, S51ZO 59, LX1DBL 59, LZ1DX 59, SM4IVE 59+, OK1DFC 59/59+20, LU7DZ 59, LZ1DX 59, S53RM 59,  -  KP4AO start listening 5-10kHz UP: W7AMI 59, SM2A 59, G4DHF 59, G3LTF 59, WW4T 59, 9A2SB 59, WW2R 59, UT6UG 59, WD5AGO 59, W8TXT 599,

4.soubor -  délka 33:39 min
SSB: SM3UQU 59, F6FHP 59, UT6UG 59, W6PQX from California 59, K3MF 59, N2GHR 59, OK1TEH 55/56 poslední SSB QSO s Angelem WP4G, potom v 23:00utc CQ KP4A0 FK68 v JT65 -4dB, poslední signál KP4AO v 2302utc CQ KP4A0 FK68 -4dB.


A na závěr patří vaše zaslané reporty (TNX). Další informace o příští aktivaci aktivaci Areciba budou zveřejněny na webu OK2KKW. Zatím se přepokládá, že to bude 16.dubna v 1645-1930utc, 17.dubna 1740-2020utc a 18.dubna 1840-2125UTC. Další informace najdete brzy zde: http://www.ok2kkw.com/arecibo_march2010.htm

Matěj, OK1TEH

 

Reporty KP4AO od OK /OM stanic

 

 

OK2POI: Včera 22.03. KP4AO opět zkoušeli provoz z Arebica. Jelikož se mi podařila QSO CW i SSB již v pátek, tak jsem se tentokrát pokoušel o poslech s co nejmenší výbavou. Připravil jsem si FT817 bez předzesilovače, originál GP, jednosmyčkového Quada a starou 6el.DK7ZB 10db s dvěma metry RG58ky. Vše jsem vystrčil do západního okna směrem na Měsíc.

Na začátku jsem zkontroloval kmitočet na hlavním EME systému, zapnul nahrávání a šel testovat. Na 6el.DK7ZB byli slyšet tak 519 se sluchátky docela čitelný signál bez úniků většinou jsem byl schopen všemu rozumět, skutečně vysílají na kruhovou polarizaci otočení antény nemělo vliv. Na Quada jsem nic neslyšel, chytal nějaký šum z počítače. Zkoušel jsem poslouchat i na originál pendrek, ale byl jsem schopen vidět signál pouze na Spectranu. Dnes jsem našel dva stejné záznamy jeden s 6el. a FT817 bez předzesilovače a druhý s EME systémem 4x17el. + LNA u antény, na videu si můžete poslechnout, jaký je to rozdíl.(signál se z 6el. byl se sluchátky přímo ze stanice o něco líp čitelný, než je záznam). -> http://ok2poi.blogspot.com

 

Poslech KP4AO u Jirky OK1MWW

Po informaci z webu OK2KKW , že by KP4AO měli být slyšet snad i na dipól jsem se rozhodl, že to taky vyzkouším a nostalgicky si zavzpomínám na svoji účast při prvním EME spojení z OK mezi OK1KIR a WA6LET 23.5.1976. Shodou náhod jsem měl možnost tenkrát být při tom, protože jsem po dobu svých studií v Praze trochu hostoval v OK1KIR. Na historické fotce (zdroj : stránky OK2KKW) z toho dne jsem první vlevo ve spodní řadě.

Na poslech jsem se připravil už za světla , viz obr.1 a obr.2. Zařízení se skládalo ze 14 el. Yagi na sklopeném stožárku a FT817. Připravil jsem taky busolu a vodováhu s úhloměrem pro směrování antény, ale nakonec bylo úplně jasno a Měsíc byl dokonale vidět, takže tyto navigační pomůcky nebyly potřeba. V 22:00 jsem vyrazil na zahradu a v podstatě ihned se mi podařilo zachytit signály KP4AO, ale s dost silnými úniky. Taky směrování antény na Měsíc bylo dost kritické, myslím že s mojí FT817 by to na dipól opravdu nešlo. Poslouchal jsem na reproduktor a někdy ( když jsem se anténou trefil) byl signál opravdu silný, normálně bych dal tak 579, ale S metr na FT 817 se sotva hýbal. Pokusil jsem se i něco nahrát, ale jen mobilem a přes reproduktor ale byl jsem při ovládání pomalý, takže ty nejlepší pasáže zdokumentované nejsou. Relace byly velmi krátké. Nejlepší, co jsem vybral, je v přiloženém souboru. V 23:00 jsem to zabalil, protože na zařízení padala silná rosa a bylo mi zima. Jako zážitek pěkné, čekal jsem ale, že signál bude ještě lepší. Na QSO by to nebylo i kdyby byl můj 200W PA funkční - v současné době probíhá jeho rekonstrukce.

Třeba někdy příště.

Poznámka OK1VOF: I já jsem to zkusil, s vybavením FT-817 + dualband HB9CV na "ručním rotátoru" (ruka chvílemi dost brněla) na balkoně paneláku s výhledem na Měsíc. Poslouchal jsem skoro celé okno (mimo asi 20 min, kdy jsem si musel dát svařák, abych vydržel až do konce a nezmrzl), ale neslyšel jsem mimo pár tropo stanic, které KP4AO volaly (většinou SP) nic.

 

OK2AQ: Ahoj Matěji, zkoušel jsem to, ale v té vřavě jsem neměl s 50 W šanci. Nakonec jsem ještě vylezl na střechu a rozpojil jsem moji 2x19Y pro CP tak, ze jsem poslouchal jen na vertikálně polarizovanou. Slyšet byl bezvadně i SSB. Na dva intervaly zapnul i JT65B a byl u mne: 230200 2 -9 -0.7 -46 1 * CQ KP4A0 FK68 1 0

73 de Mirek OK2AQ

 

  

OK1MGW: Ahoj Matěji, tak jsem si poslechl KP4AO, byl to pěkný zážitek. Poslouchal jsem od 2108 do 2159 UT, zaznamenal jsem asi 10 QSO, 100 % zapsané značky WA6PY, SM4IVE, DL5FN, OZ4MM, K3MF SM7GVF. Poslouchal jsem na FT817 jen s SSB filtrem ! Antenu 19 el . Yagi, jsem nastavil fixně na az. 270° a el. 30°, viz obr. Kabel 13 m s útlumem 1,8 dB. Signály slušně silné, trochu QRM od tropo SP6JLW. Něco jsem si nahrál, ale jen na magnetofon, tak to ještě zkusím přehrát na PC.  (- http://www.ok2kkw.com/kp4ao_at_ok1mgw_220310.mp3 )

Trochu mně radost zkazilo to, že na svůj home made transvertor jsem je neslyšel, tak mám co zlepšovat, hi.

Tak ještě díky za veškeré info na vašem webu, vy 73!

Petr OK1MGWOM3ID: Ahoj Matej, Po našom QSO v nedeli som nasmeroval 18 el ant nad obzor , pretože v našich podmienkach to nejde jak by som si to predstavoval. Na to sú ine stanice. Dokonca odišiel aj 400W PA. Bolo skúšané aj 7m parabolou. Podľa anteny bol signál od S 7 do 9. Možná v dubnu. Som QRV do 47 GHz. Jano OM3ID ex OK8ID

 

Peto OM2ALD: Tak sme dnes boli na nocnom vylete, za eme qso na kp4ao.Signal bol vyborny, ako cw tak aj ssb, no bohuzial sa nam so 100w a 19el.yagi nepodarilo nadviazat qso.Skusime aj nabuduce.:)

 

OK2ER: Původně jsem s mimořádnou příležitostí slyšet EME signál KP4AO vůbec nepočítal . Mám právě nohu v sádře a od podzimu mi v home QTH zůstal koaxiální napáječ od dvojice elevovaných LP na 432 MHz odpojený. Pouštět se v tomto stavu do opravy antény na šikmé střeše v cca 20 m nad zemí jsem vyhodnotil jako zjevný projev šílenství. Takže NIC! Naštěstí jsem v ponělí 22.3. potkal Dana - OK2ARD, který se bez nátlaku spontánně nabídl, že mi svod na antény připojí. Učinil tak ještě před setměním a tím pádem jsem měl příležitost poslouchal i slyšet. Je-li pravda, že Matěj OK1TEH slyšel KP4AO na holý dipól, pak se vší pokorou konstatuji, že zařízení, které mám doma, má vysoký inovační deficit a potenciál býti vyhozeno ASAP, či urychleně nahrazeno, nebo, že operátorovy uši jsou obstarožní a zchátralé. Stanici KP4AO jsem sice slyšel - na EME poměrně slušně - v síle cca 339 až 459 QSB (subjektivně). QSB je u "kosmické komunikace" s anténami s lineární polarizací normální, nicméně, pohyb S-metru byl u KP4AO po celou dobu absolutně nulový! Přiznávám, že na základě Matějových článků na OK2KKW jsem očekával úplně jiné kafe ;-) BTW, Jarda OK2VLT, Jirka OK2S a Dan OK2ARD prý neslyšeli vůbec nic. Zdeněk OK2ZB operující OK2KQQ slyšel KP4AO pravděpodobně ještě hůře než já, protože tu a tam s ním vysílal "stereo". Buďto je v Praze nějaký lepší éter, nebo má Matěj OK1TEH RX nějaké nové generace.( Na F5LEN anoncoval Matěj report 599+++). Počítám-li správně, jedná se o rezervu S/Š minimálně asi tak 40 dB! Pokud neobjevíme nějakou červí díru nebo tajemství "hyperprostoru", pak absolutně nemáme šanci Matějovi konkurovat. (Nebo nás Matěj chce jenom znejistit) ;-) ;-)


OK1S
RD
: také tento (zaměřením spíše krátkovlnný) člověk na svém webu uvedl výsledek pokusu příjmu signálu KP4AO. Pokud máte zájem o jeho moudrosti, které si nepřál uvést na této stránce, podívejte se sem


 

Tomáš, OK5VTR: První pokus o poslech spojení EME.

V tomto týdnu proběhlo vysílání stanice KP4AO, z radioteleskopu umístěného v Arecibo, bohužel k poslechu jsem použil velice jednoduché nastroje a podle toho také vydledek dopadl, alespň že jsem stanici slyšel. Zdroj: web http://dxrevue.blogspot.com/2010/03/prvni-pokus-o-poslech-spojeni-eme.html

-----------------------------------------------------------------

 

 

Takže protentokrát asi v kostce tolik k této mimořádné EME příležitosti, a doufám, že zúčastněné aktéry jejich první, i když možná neúspěšné pokusy neodradí a na Měsíci se (alespoň signálově, hi) sejdeme znovu. A věřím, že nejen pouze v dalším provozním oknu z Areciba během dubna!

73! Matěj  OK1TEH