Proč nejsme členy Českého Radioklubu (ČRK)

Pro mnoho zahraničních radioamatérů by mohlo být tajemstvím, proč nejsme členy ČRK, který je největší českou radioamatérskou organizací a členem IARU za Českou republiku.

Pro lepší porozumění je zapotřebí uvést, že ani 50 % českých koncesionářů radioamatérů není dosud členy ČRK - protože těch, kteří sami a jen za sebe skutečně podepsali přihlášku, je jen asi 20 % všech těch, kteří jsou držiteli radioamatérského povolení . Hlavní důvod pro to je pravděpodobně ten, že z pohledu mnoha českých hamů má ČRK bohužel stále vzhled dědice Svazarmu, bývalé polovojenské organizace, která řídila a zakazovala radioamatérskou činnost po dobu posledních 37 letech bolševického režimu.

Pro potvrzení tohoto stanoviska by mělo být znovu připomenuto, že ČRK je stále řízen lidmi, které řadíme mezi vedoucí pracovníky starého Svazarmu (někteří z nich byla navíc aktivními agenty bývalé tajné státní bezpečnosti StB). ČRK si také sama zajistila zabrání celého majetku bývalé radioamatérské odnože Svazarmu a zabránila tak jeho vydání do rukou široké demokratické radioamatérské rodiny dědiců bývalé organizace ČAV, která byla komunisty zničena na začátku 50 let.

Nechceme se tedy cítit spoluzodpovědní, svým členstvím dodávat ČRK nálepku věrohodnosti a podporovat tak tento neblahý vývoj.

Doufáme však, že snad přece jen, jednou v budoucnosti členové ČRK konečně prohlédnou tuto špinavou hru, změní tuto organizaci a v demokratických přímých volbách všech individuálních členů zvolí zcela nové vedení, jehož členové již nebudou mít pozitivní vztah k bývalým, ohavným dobám.

Doufáme, že nebudeme muset čekat tak dlouho, jako v dobách minulých….

P.S.

To, že s našimi názory nejsme osamoceni, je možno se dočíst zde, zde a zde.

O způsobech, jakými nabyl ČRK svých finančních zdrojů se lze poučit zde.

Doporučujeme též načerpat další informace o historii Svazarmu, předchůdci ČRK, zde.

Rozhovor AR s OK1DJF, nyní OK1XU, který na konci 80 let už zastával vysokou funkci v politickovýchovné komisi Ústředního výboru Svazarmu: zde.

Všeobecnou orientaci v dnešních i dřívějších aktivitách osob spojených s vedením ČRK Vám umožní vyhledávací databáze zde (další info zde a zde)

Zpět na hlavní stránku OK2KKW

!