Ještě několik slov k loňské konferenci IARU v Davosu.

Již téměř 6 měsíců uběhlo od důležité konference IARU v Davosu, které se z OK zúčastnili bohužel pouze zástupci ČRK, takže spousta (většina ?) českých a moravských VKV radioamatérů zde žádné zastoupení neměla. Protože záležitost provozu na VKV radioamatérských pásmech je pro budoucnost celého radioamatérského vysílání klíčová, před touto konferencí jsme se (bohužel asi na rozdíl od ČRK) této věci poměrně dost věnovali - viz např. články uvedené zde, zde, zde.

Jak je vidět, snažili jsme se Karla OK2ZI vybavit dokumenty, které sice již nemohly být zařazeny do oficiální části jednání konference (naše iniciativa přišla pozdě, protože ČRK veřejně OK VKV radioamatéry k žádným podnětům - jako obvykle - dostatečně včas nevyzval), ale domnívali jsme se, že se alespoň mohly stát předmětem diskuse a začít tak připravovat půdu pro další jednání IARU v následujících letech.

Bohužel, to jsme ještě nevěděli, že pouhý den před tím, kdy jsem pro tuto aktivitu, která se setkala s příznivým ohlasem v naší anketě i na samotné VKV schůzce v Holicích, Karlovi slíbil na jednání do Davosu připravit, se sešla rada ČRK a spolupráci s OK2KKW de facto odmítla.

Karel nicméně tyto dokumenty alespoň diskutoval na otevřeném fóru, kde nicméně byly podle očekávání odmítnuty. OK2ZI o tom aktuálně informoval z Davosu. (díky!) Po ukončení zasedání vyšlo závěrečné doporučení, které je dostupné zde. Požádal jsem Karla, aby napsal zprávu o průběhu zasedání a ten to odmítnul s tím, že musí nejprve připravit informaci pro radu ČRK.

Čekali jsme tedy, až vyjde msg na stránkách ČRK. Bohužel zde uvedené informace z Davosu důležitým záležitostem VKV věnovaly jen úsměvnou noticku (jen 19 řádků !).

Všem aktivním VKV radioamatérům tedy velice doporučujeme, aby si pečlivě prostudovali dokumenty uvedené tady a zaměřili svou pozornost především na 30-ti stránkový zápis z třídenního jednání VHF-UHF-SHF komise. Je možno se tady dozvědět některé velmi zajímavé informace. Například:

Ve věci alokace frekvenčních pásem pro radioamatérský provoz:


(Na stránkách IARU bohužel nové alokace ve slíbeném termínu zveřejněny nebyly.)

(Stejná výtka se týká aktuální webové stránky s kmitočty majáků, která byla slíbena zřídit do konce r.2005)
 

Ve věci provozu radarů v pásmu 432 MHz na nízkoletících družicích a vážné hrozby UWB:(Bohužel zde nebyly uvedeny žádné informace o tom kdo s kým jednal a s jakým výsledkem ve věci
radarové služby na nízkoletících družicích, zda by z jednání pořízen zápis a jak bude takové omezení
respektovat provozovatel družicového systému. Zdůrazňuji, že v naší národní kmitočtové tabulce ČTÚ
je provoz takové služby, která by mohla zcela zlikvidovat DX radioamatérský provoz, zcela legální !
Vyjádření PA0EZ tedy bohužel dosud nelze považovat za definitivní vyřešení této kritické hrozby.)

( Záležitost hrozby UWB bohužel dosud není mezi radioamatéry dostatečně reflektována. Evropskou
radioamatérskou veřejnost by jistě mimořádně zajímalo, kdo usedne na místo PA0EZ v komisi CEPT!)

 

Ve věci digitálních druhů provozu bylo rozšířena stávající kmitočtová alokace v pásmu 144 MHz:


(to je vcelku příznivá zpráva a částečně konvenuje s naším doporučením uvedeným zde.)

 

Ve věci přesunutí kmitočtů převaděčů v pásmu 70cm bylo rozhodnuto:(výsledkem tohoto neuváženého, kontroverzního a zbytečného rozhodnutí, učiněného ve prospěch FM
převaděčů bude konečná likvidace našeho majáku OK0EP a výrazné vícenáklady na úpravy převaděčů.
IARU se v rozporu s realitou navíc domnívá, že všechny 70 cm majáky byly přesunuty do konce r.2003)


(proč tato poznámka v bandplánu pásma 70 cm neplatí i pro OK? Kdo na ČRK zaspal?)


Ve věci koordinaci hrozeb proti snahám komerčních provozovatelů vytlačit radioamatérský provoz z VKV pásem:


(co v této věci udělali zástupci ČRK ? Kde jsou zveřejněny související informace? Byly poskytnuty IARU?)

 

Kdo jezdí provozem MS by si měl velice důkladně prostudovat tento materiál uvedený zde:

:
 

Ve věci VKV závodů přibyla dvě důležitá pravidla !  Raději zopakuji: deníky se zásílají jen v elektronické formě (EDI) nejpozději druhé pondělí po závodě!


(nějak jsem si nevšimnul, že by se ČRK chystalo změnit všeobecné soutežní podmínky VKV závodů. Třeba to po tomto upozornění přijde :-).

 

Zajímavá informace se týká toho, kdo bude vyhodnocovat evropské pořadí závodů v příštích letech:(Pokud by měl ČRK zájem, samozřejmě při vyhodnocování VHF Contestu rádi přiložíme ruku k dílu. Ale
obávám se,že velký zájem nebude. Hádejte, kdo vyhraje VHF Contest 2006 ? Můžete hádat třikrát... :-)A nakonec: poznámka týkající se toho, že Karel skutečně prezentoval představy o budoucím uspořádání pásma 144 MHz, které zde získaly takovou podporu:


(Uvidíme, zdali ČRK opravdu předloží návrh nové alokace služeb v pásmu 144 MHz na příští konferenci.)Závěrem: i když moje vyjádření v tomto článku možná vyzněla negativně, není tomu tak. S výsledkem konference v Davosu (až na nesmyslnou realokaci DX pásma 70 cm ve prospěch FM převaděčových kecálistů) můžeme být víceméně spokojeni. S čím však nejen já, ale ani ostatní radioamatéři spokojeni být nemůžeme, je nízká úroveň komunikace,  či spíše nekomunikace ČRK s rozsáhlou komunitou VKV radioamatérů v OK. Neptejte se, co udělá ČRK pro vás. Ptejte se sami sebe, co vy uděláte proto, aby se ČRK ve vztahu k VKV radioamatérskému provozu buď změnil, nebo aby jeho roli mohla převzít nějaká jiná, lepší organizace, členství v níž by již nebylo ostudou.

Chcete-li se ke zde uvedeným záležitostem vyjádřit, učiňte tak prosím zde.

73! ok1vpz